Офіційні WEB - ресурси

Середа, 18 листопада 2015 02:00

Положення про ЦНАП

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Додаток до рішенням    

62  сесії  6-го скликання

Мукачівської міської ради

від 31 липня  2014р.

№ 1186

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) створений, як постійно діючий робочий орган виконавчого комітету Мукачівської міської ради,в якому забезпечено надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Центр підпорядкований міському голові. Міський голова визначає свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу Центру.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Мукачівської міської ради, розпорядженнями міського голови, положенням  та регламентом про центр.

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

4) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Суб’єктами надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через Центр надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр затверджуються рішенням сесії Мукачівської міської ради.

У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

Складовою частиною Центру, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги звертається до адміністратора - посадової особи міськвиконкому, яка організовує надання адміністративних послуг.

 Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається міським головою.

 Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТОРА

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень заяв, скарг, документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації, попереднього розгляду та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) організація особистого прийому громадян міським головою та його заступниками;

ПРАВА АДМІНІСТРАТОРА

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) перевіряти стан роботи із зверненнями громадян в управліннях, відділах та структурних підрозділах виконкому;

3) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, управліннях, відділах та структурних підрозділах виконкому , отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

4) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

5) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

6) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

ОБОВ’ЗКИ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані:

 

  1. 1)забезпечити надання адміністративних послуг в приміщенні Центру;
  2. 2)повідомляти керівника Центру про зміни щодо надання адміністративних послуг;
  3. 3)затверджувати інформаційні та технологічні картки та оперативно надавати їх до Центру;
  4. 4)дотримуватись термінів розгляду звернень, встановлених законодавством;
  5. 5)розмістити на інформаційних стендах Центру інформаційні та технологічні картки та оперативно їх оновлювати у разі змін у законодавстві;
  6. 6)забезпечити дотримання прозорості процедур під час розгляду заяв суб'єктів звернень;
  7. 7)забезпечувати встановлення необхідного програмного забезпечення для повноцінної роботи працівників Центру, адміністраторів Центру;
  8. в разі необхідності брати участь в засіданнях робочих груп, нарадах щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг, запровадження сучасних інформаційних технологій;

КЕРІВНИК ЦЕНТРУ

Центр очолює начальник відділу, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади міським головою..

Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції міському голові щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими та регіональними дозвільними органами,  управліннями, відділами та структурними підрозділами міськвиконкому.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Графік роботи Центру:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  9.00-18.00 ;

Обідня перерва – 13.00 -14.00;

Субота, неділя – вихідний

Зміни до зазначеного графіка вносяться у порядку, передбаченому для його затвердження.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Всі працівники Центру несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень..

Дії або бездіяльність працівників Центру можуть бути оскаржені до міського голови, судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому діючим законодавством.

У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги, суб’єкт її надання своєчасно інформує про це міського голову, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

Секретар міської ради                                                      І. Маняк

Прочитано 996 разів

ГАЛЕРЕЯ