Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Фінансове управління/Бюджетний відділ/Положення про бюджетний відділ фінансового управління Мукачівського міськвиконкому
Неділя, 08 березня 2015 21:32

Положення про бюджетний відділ фінансового управління Мукачівського міськвиконкому

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Затверджено:

Наказ фінансового управління

Мукачівського міськвиконкому №04-1/1-10

від 29 грудня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ

про бюджетний відділ фінансового управління Мукачівського міськвиконкому

 

1. Загальні положення

1.1. Бюджетний відділ (далі - відділ) є структурним підрозділом фінансового управління, що утворюється начальником фінансового управління, є підзвітним та підконтрольним начальнику фінансового управління.

1.2.. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства фінансів України та Державного казначейства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, наказами Головного фінансового управління обласної державної адміністрації, актами Мукачівської міської ради, прийнятими у межах її компетенції, а також положенням про відділ.

2. Основними завданнями відділу є

2.1. Забезпечення реалізації державної політики в бюджетній сфері шляхом прогнозу показників та аналізу виконання міського бюджету за видатками;

2.2. Здійснення контролю за проведенням видатків міського бюджету;

2.3. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює формування видаткової частини міського бюджету міста Мукачево, доведення розрахункових показників обсягу видатків міського бюджету - головним розпорядникам коштів;

3.2. Бере участь у складанні проекту видаткової частини міського бюджету;

3.3. Організовує роботу щодо розробки і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

3.4. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

3.5. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням міського  бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань  виконання  міського  бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства; 

3.6. Здійснює  аналіз  за проведенням видатків міського  бюджету,  підведення підсумків виконання видаткової частини міського бюджету;

3.7. Готує тимчасовий та постійний розпис міського бюджету міста Мукачево за видатками та забезпечує внесення показників розпису до програмного комплексу ІАС "Місцеві бюджети". Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету та балансування доходної та видаткової частин загального та спеціального фондів міського бюджету за рахунок відповідних джерел фінансування;

3.8. Готує пояснювальну записку до квартальних та річного звітів про виконання міського бюджету;

3.9. Готує проекти рішень міської ради про міський бюджет та внесення змін до нього, проекти рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради та розпоряджень міського голови з питань, що стосуються видаткової частини міського бюджету м.Мукачево;

3.10. Готує піврічні плани роботи відділу та звітів про їх виконання;

3.11. Забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань наданих керівництвом.

4. Відділ має право

4.1. В установленому порядку одержувати від бюджетних установ, головних розпорядників коштів інформацію, документи та  інші матеріали, необхідні для складання проекту бюджету міста;

4.2. Вимагати від установ, управлінь, організацій, які фінансуються з бюджету міста, надання у встановлені терміни інформацій, необхідних в роботі відділу;

4.3. В установленому порядку та в межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходи до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного Кодексу України;

5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами фінансового управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, головними розпорядниками коштів міського бюджету та територіальними  органами  Державного казначейства;

6. Відділ очолює начальник бюджетного відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня начальником фінансового управління.

7. Начальник відділу:

7.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

7.2. Координує у встановленому порядку роботу відділу з відділами, управліннями та структурними підрозділами виконавчого комітету;

7.3. Організовує роботу, пов’язану із процесом формування видаткової частини міського бюджету;

7.4. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку у відділі;

7.5. Виконує інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та доручення, покладені на нього начальником фінансового управління;

7.6. Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом у державній службі не менш 3 років або на керівних посадах у інших сферах управління не менш 5 років.

8. У разі тимчасової відсутності начальника бюджетного відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста цього відділу.

Начальник бюджетного відділу                                                                   М. В. Тоба

Прочитано 3139 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box