Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Фінансове управління/Відділ планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання/Положення про відділ планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання фінансового управління Мукачівського міськвиконкому
Неділя, 08 березня 2015 21:02

Положення про відділ планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання фінансового управління Мукачівського міськвиконкому

Автор 
Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Затверджено:

Наказ фінансового управління

Мукачівського міськвиконкому № 04-1/1-10

 від 29 грудня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ планування доходів бюджету,

грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм

господарювання фінансового управління Мукачівського міськвиконкому

1. Загальні положення

1.1.    Відділ планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання ( далі - відділ ) є структурним підрозділом фінансового управління, що утворюється начальником фінансового управління, є підзвітним та підконтрольним начальнику фінансового управління.

1.2.    Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства фінансів України та Державного казначейства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, наказами Головного фінансового управління обласної державної адміністрації, актами Мукачівської міської ради, прийнятими у межах її компетенції, а також положенням про відділ.

2. Основними завданнями відділу є

2.1.  Забезпечення реалізації державної політики в бюджетній сфері шляхом прогнозу показників та аналізу виконання міського бюджету за доходами;

2.2. Складання розрахунків доходної частини до проекту міського бюджету і подання їх на розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради;

2.3. Розроблення пропозицій з удосконаленням методів фінансового і бюджетного планування;

2.4. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту дохідної частини міського бюджету на плановий бюджетний рік;

3.2. За участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів міського бюджету;

3.3. Готує тимчасовий та постійний розпис міського бюджету м. Мукачева за доходами та забезпечує внесення показників розпису до програмного комплексу ІАС "Місцеві бюджети". Проводить моніторинг змін, що вносяться до дохідної частини міського бюджету;

3.4. Готує у межах своєї компетенції матеріали та документи необхідні для отримання  позик для  міського  бюджету за рахунок Єдиного  казначейського рахунку;

3.5.  Готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету;

3.6. Готує пояснювальну записку до квартальних та річного звітів про виконання дохідної частини міського бюджету;

3.7. Готує проекти рішень міської ради про міський бюджет та внесення змін до нього, а також проектів розпоряджень міського голови з питань пов'язаних з виконанням доходної частини міського бюджету;

3.8. Проводить моніторинг змін, що вносяться до дохідної частини міського бюджету. Забезпечує своєчасне внесення показників змін доходної частини міського бюджету до програмного комплексу ІАС "Місцеві бюджети";

Приймає участь у перевірках, які проводить контрольно-ревізійна служба міста та податкова служба міста щодо надходження місцевих податків і зборів.

3.10. За дорученням начальника фінансового управління розглядає звернення, пропозиції, листи громадян, підприємств, установ та організацій, що надходять до відділу, вирішує їх та готує відповідні пропозиції;

3.11. Готує плани роботи відділу на півріччя та звіти про виконання планів роботи за півріччя;

3.12.  Забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань наданих керівництвом.

3.13. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

4. Відділ має право

4.1. В установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, органів державної податкової інспекції, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання;

4.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради та установ і організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4.4. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами фінансового управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами державної податкової служби та органами Державного казначейства.

5. Начальник відділу

5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

5.2. Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту дохідної частини міського бюджету та аналізу її виконання, підведення підсумків;

5.3. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку у відділі;

5.4. Виконує інші обов'язки, передбачені посадовою інструкцією, та доручення, покладені на нього начальником фінансового управління;

5.5. Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом у державній службі не менш 3 років або на керівних посадах у інших сферах управління не менш 5 років.

6. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов'язків покладається на провідного спеціаліста цього відділу.

 

Начальник відділу планування доходів бюджету,

грошового обігу, цінних паперів та з питань нових

форм господарювання фінансового управління

Мукачівського міськвиконкому                                                                                                      М.А. Шаблій

Прочитано 1327 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box