Відділ капітального будівництва

Структура відділу:

Попик Ярослав Іванович - начальник відділу; тел.: (03131) 2-24-22
Федіва Надія Василівна  - заступник начальника з питань кадрової роботи, бухгалтерського обліку та звітності; тел.: (03131) 2-24-22
Данашовський Ернест Іржійович  - головний спеціаліст з виробничо-технічних та кошторисно-договірних питань  
Сабадош Михайло Іванович  - головний спеціаліст з виробничо-технічних та кошторисно-договірних питань
Остапенко Дмитро Сергійович  - головний спеціаліст з інженерної підготовки документації
Скоциляс Тетяна Миколаївна  - сектретар-діловод
Паук Іван Васильович  - старший інспектор технагляду

Розпорядок роботи відділу:

 1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00. 
 2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00. 

Графік прийому громадян:

Начальник – вівторок з 10.00 до 13.00

Спеціалісти – щоденно з 9.00 до 18.00

 

Контакти:

Тел.: (03131) 2-24-22, 2-24-23 


Адреса:

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл.Духновича, 2 (кабінети №№ 87, 90, 91 )

Загальні положення

1. Відділ капітального будівництва є структурним підрозділом міськвиконкому, підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету міської ради, його голові та міській раді.

Відділ виконує функції замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території міста.

2. Відділ, в межах своєї компетенції, забезпечує виконання Конституції України, Постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та розпоряджень Президента, рішень виконавчого комітету і міської ради ,а також керується у своїй діяльності цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

 • Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва;
 • Виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно – побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;
 • Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

4.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Готує пропозиції до програм соціально – економічного розвитку міста, міського бюджету і подає їх на розгляд міськвиконкому та міської ради;
 2. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку міста;
 3. Готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд міськвиконкому та міської ради;
 4. Забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;
 5. Розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів міськвиконкому поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно – розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;
 6. Забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно – розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;
 7. Розміщує замовлення на проектно - розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно – кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;
 8. Здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно – кошторисної документації;
 9. Приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно – кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;
 10. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;
 11. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно – будівельного контролю відповідальних інженерно - технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно – монтажних робіт;
 12. Забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;
 13. Забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких з договором покладено на замовника;
 14. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;
 15. Передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;
 16. Передає будівельній організації в погодженні нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:
 • Виконання будівельно – монтажних робіт;
 • Відведення земельної ділянки під будівництво;
 • Проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;
 • Проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій \кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо\, розміщених на території будівельного майданчика;
 • Користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
 • Вирубування лісу і пересадження дерев;
 • Перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо – і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;
 • Забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;
 1. Відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;
 2. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;
 3. Погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів;
 4. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;
 5. Бере участь в утворенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх приймальній комісії;
 6. Пред'являє приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;
 7. Передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;
 8. Здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;
 9. Приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходи для збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;
 10. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;
 11. Перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
 12. Вносить міськвиконкому пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
 13. Надає на договірних засадах за погодженням з міським головою послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності, окремим громадянам;
 14. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на міськвиконком завдань у сфері будівництва.

5. Відділ має право:

 • Залучати спеціалістів інших підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян \за погодженням з їх керівниками\ для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенцій;
 • Залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії;
 • Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

Прочитано 668 разів

ГАЛЕРЕЯ