Ви тутГромадянам/ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ/Державні установи

Державні установи


Державна реєстрація базується на таких основних принципах:

  • обов’язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;
  • публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення;
  • врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом;
  • державної реєстрації за заявницьким принципом;
  • прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України;
  • єдності методології державної реєстрації;
  • об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;
  • внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;
  • відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.

 

Систему органів у сфері державної реєстрації становлять: Міністерство юстиції України; інші суб’єкти державної реєстрації.

 

Управлінням Пенсійного фонду України в м.Мукачеві та Мукачівському районі 28 та 29 грудня 2015 року буде проведено фінансування коштів для виплати пенсій на січень місяця 2016 року через рахунки одержувачів у банківських установах - за датами виплати по 23 січня 2016 року включно, через національного оператора поштового зв’язку – за датами виплати по 8 січня 2016 року включно.

 

Історія становлення та розвитку Пенсійного фонду України бере початок з 21 грудня 1990 року коли  було створено Українське Республіканське відділення Пенсійного фонду СРСР. Закарпатський обласний філіал було утворено в січні 1991 року. В цьому ж місяці було призначено старших уповноважених та уповноважених Закарпатського філіалу Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР  окремо в м.Мукачево та в Мукачівському районі, а згодом замість посад уповноважених створено міську та окремо районну інспекцію.

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловими підприємствами міста за січень–вересень 2015 року реалізовано промислової продукції (товарів‚ послуг) на суму 1280,1 млн.грн., питома вага якої в загальнообласному обсязі реалізації склала 12,9%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень-вересень п.р. промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів‚ послуг) на суму 287,7 млн.грн., питома вага якої в загальнообласному обсязі склала 2,9.

Понеділок, 07 грудня 2015 21:31

Справедливість відновлено

Управління Пенсійний фонд України в м.Мукачеві та Мукачівському районі інформує, що з 1 грудня 2015 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265».

Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про втрати оригіналів установчих документів, про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора, постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного (складеного капіталу юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди, про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи - підприємця, дату їх призначення, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:

Відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних