Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Фінансове управління/План діяльності головного розпорядника бюджетних коштів - Фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 2017 рік
Понеділок, 12 грудня 2016 09:50

План діяльності головного розпорядника бюджетних коштів - Фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 2017 рік

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

Мета діяльності головного розпорядника: якісне управління бюджетним процесом, спрямоване на гарантоване виконання доходної частини та збалансоване виконання видаткової частини бюджету м. Мукачево

№п/п Назва питання Термін виконання Відповідальний виконавець
І. Організаційна робота
1

Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України

протягом року Начальник управління, начальники відділів, спеціалісти управління
2 Запровадження програмно-цільового методу складення і виконання місцевих бюджетів та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні протягом року Начальник управління, бюджетний відділ
3 Надання консультацій, методичної допомоги працівникам бюджетних установ з питань бюджетного законодавства. Проведення нарад, семінарів протягом року Спеціалісти управління
4 На підставі контрольних показників Міністерства фінансів України організовує роботу щодо складання проекту бюджету м. Мукачево на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки серпень-грудень Начальник управління, Відділ доходів, Бюджетний відділ

ІІ. Бюджетний процес

(порядок складання, розгляду, затвердження бюджету та його виконання)

1 Затвердження та надання лімітних довідок головним розпорядникам коштів про бюджетні асигнування для складання кошторисів видатків, планів асигнувань та штатних розписів на 2017 рік У тижневий термін після затвердження рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» Начальник управління, бюджетний відділ
2 Складання тимчасового розпису бюджету по доходах та видатках на відповідний період, якщо до початку бюджетного періоду не прийняте відповідне рішення про міський бюджет січень бюджетний відділ, відділ доходів
3 Складання розпису доходів і видатків міського бюджету на 2017 рік, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації місячний термін після затвердження рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» бюджетний відділ, відділ доходів на 2017 рік»
4 Проведення оцінки відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складення розпису бюджету м. Мукачево

Постійно

Бюджетний відділ

5 Забезпечення відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням, виконання розпису доходів і видатків міського бюджету Протягом року Начальник управління бюджетний відділ, відділ доходів
6 Перевірка кошторисів видатків, планів асигнувань та штатних розписів на 2017 рік Лютий

Бюджетний відділ

7 Затвердження паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів місячний термін після затвердження рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» Начальник управління
8 Складання та подання до Департаменту фінансів ОДА річного звіту про виконання бюджету міста за 2016 рік, звіту про виконання мережі, штатів і контингентів бюджетних установ

Січень

Відділ доходів, Бюджетний відділ
9 Складання та подання до Департаменту фінансів ОДА планових показників на 2017 рік по бюджету міста, плану по мережі, штатів і контингентів бюджетних установ

Лютий

Відділ доходів, Бюджетний відділ
10 Подання на розгляд та затвердження до міської ради річний звіт про виконання бюджету м. Мукачево  за 2016 рік двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду Начальник управління, Відділ доходів, Бюджетний відділ
11 Здійснення публічного представлення звіту про виконання бюджету м. Мукачево за 2016 рік До 1 березня Начальник управління, Відділ доходів, Бюджетний відділ
12 Розроблення проектів рішень міської ради про перерозподіл асигнувань між головними розпорядниками бюджетних коштів, та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції фінансового управління Протягом року Начальник управління, спеціалісти управління
13 Здійснення прогнозування, планування, виконання та аналіз надходжень доходів до міського бюджету Протягом року Відділ доходів
14 Складання офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього протягом року, при потребі Відділ доходів, бюджетний відділ
15 Прийняття рішення про перерозподіл помісячних планових показників по доходах та помісячних призначень коштів головних розпорядників Протягом року Начальник управління
16 Фінансування видатків галузей міського бюджету згідно помісячного розпису по кодах програмної і економічної класифікації і заяв головних розпорядників коштів постійно, протягом року бюджетний відділ, відділ бухгалтерського обліку і звітності
17 Складання та подання до управління Державної казначейської служби розпоряджень на виділення коштів загального і спеціального фонду міського бюджету постійно, протягом року бюджетний відділ, відділ бухгалтерського обліку і звітності
18 Забезпечення фінансуванням у 2017 році капітальних видатків на покращення матеріально- технічної бази установ соціально-культурної сфери та міських доріг постійно, протягом року бюджетний відділ, відділ бухгалтерського обліку і звітності
19 Складання та подання щомісячної інформації до Департаменту фінансів з питань стану соціальних виплат, забезпеченості коштами по зарплаті, контрольно – економічній роботі, розрахунків за енергоносії, планових показників по доходах, надходжень доходів, по субвенціям з Державного бюджету. Надання бази даних по системі ІАС «Місцеві бюджети», АІС «Соціальні виплати» Щомісячно, при потребі Спеціалісти управління
20 Проведення моніторингу бази оподаткування платників податків та їх кількості І, ІV квартали Відділ доходів, Мукачівське відділення Закарпатської ОДПІ ГУДФС У Закарпатській обл.
21 Розгляд матеріалів про надання пільг окремим категоріям платників по місцевих податках та зборах при потребі Відділ доходів
22 Здійснення контролю за станом надходжень до бюджету основних платежів та місцевих податків та зборів щоденно

Відділ доходів

23 Забезпечення контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, разом з управлінням Державної казначейської служби, Державною аудиторською службою проводить перевірки виконання бюджетів постійно Спеціалісти управління
24 Застосовування попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушень бюджетного законодавства При потребі Начальник управління
25 Здійснення контролю за проведенням видатків міського бюджету постійно Бюджетний відділ
26 Проведення аналізу звітів про виконання бюджету міста, підготовка інформаційних матеріалів, доповідних записок виконкому та міській раді про хід та підсумки виконання бюджету, а також пропозиції про збільшення протягом року Протягом року Бюджетний відділ, відділ доходів
27 Проведення аналізу обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей, причини їх виникнення та готує пропозиції щодо їх погашення Протягом року Відділ бухгалтерського обліку та звітності
28 За рішенням міської ради отримує кредити в банківських установах, управлінні Державного казначейської служби та розпоряджається ними При потребі Начальник управління
29 Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів вересень Бюджетний відділ
30 Розроблення бюджетного запиту по фінансовому управлінню та проекту кошторису, як головний розпорядник бюджетних коштів; бере бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом жовтень Відділ бухгалтерського обліку та звітності
31 Проведення аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, стосовно його відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів листопад Бюджетний відділ
32 За погодженням міським головою прийняття рішення про включення бюджетних запитів головних розпорядників коштів до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету листопад Начальник управління
33 Підготовка та розгляд на депутатських комісіях міської ради проекту міського бюджету на відповідний рік Листопад, грудень Начальник управління, бюджетний відділ, відділ доходів
34 Розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, установ і організацій Протягом року Спеціалісти управління
35 Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління, готує інформації щодо діяльності управління і розміщення їх у засобах масової інформації та на сторінці офіційного веб-сайту Мукачівської міської ради Протягом року Спеціалісти управління

Начальник фінансового управління                                      М.В. Тоба

Прочитано 1577 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних