Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Управління міського господарства/Статут Мукачівського міського комунального підприємства “Мукачівводоканал”
Неділя, 30 грудня 2001 20:53

Статут Мукачівського міського комунального підприємства “Мукачівводоканал”

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

УКРАЇНА

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

22 позачергова сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

28.12.2016 р. Мукачево  №501

Про затвердження статуту ММКП

«Мукачівводоканал» в новій редакції

Розглянувши клопотання в.о. директора Мукачівського міського комунального підприємства „Мукачівводоканал” Н.М.Келемен від 22.12.2016р. №1596 про внесення змін до статуту підприємства у зв’язку із поповненнями статутного фонду підприємства та змінами, які відбулися в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись ч.5 ст. 57 Господарського Кодексу України, ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №25 від 28.12.2016р.), Мукачівська міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити статутний капітал Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» на 5 852 044,57 грн. (п’ять мільйонів вісімсот п’ятдесят дві тисячі сорок чотири гривні 57 коп.) і встановити його в розмірі 46 132 571,64 грн. (сорок шість мільйонів сто тридцять дві тисячі п’ятсот сімдесять одна гривня 64 коп.).

2. Затвердити статут Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводокана» Мукачівської міської ради в новій редакції (додається).

3. Рішення Мукачівської міської ради 21 сесії 7-го скликання «Про внесення змін до Статуту ММКП „Мукачівводоканал”» №478 від 15.12.2016р. вважати таким, що втратило чинність.

4. Уповноважити в.о. директора ММКП „Мукачівводоканал” Келемен Н.М. подати державному реєстратору документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Барчія Е.В. та постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                А. Балога

СТАТТЯ 1. Загальні положення

1.1.Мукачівське міське комунальне підприємство «Мукачівводоканал», (далі Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади м.Мукачева, рішенням Мукачівської міської ради (далі Власник Мукачівська міська рада).

1.2.Підприємство підпорядковане Управлінню міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради (надалі Орган управління) і діє у відповідності із Господарським кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України.

1.3.Назва підприємства

Повна назва: Мукачівське міське комунальне підприємство “Мукачівводоканал”,

Скорочена назва: ММКП “Мукачівводоканал”.

1.4.Юридична адреса підприємства:

89600, пл. Кирила і Мефодія,7 м.Мукачево Закарпатської області.

СТАТТЯ 2. Мета і предмет діяльності

2.1.Метою діяльності підприємства є:

2.1.1.Виробництво та надання послуг споживачам з централізованого питного водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою, з використанням комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води.

2.1.2.Централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення, транспортування та очищення комунальних та інших стічних вод, з використанням комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом;

2.2. Предметом діяльності підприємства є:

2.2.1. Добування, виробництво і транспортування споживачам питної води, приймання, відведення та очистка стічних вод;

2.2.2. Відпуск питної води, облік кількості спожитої води, контроль за якістю і використанням води;

2.2.3. Контроль за якістю і кількістю виробничих стічних вод, що відводяться в міську систему каналізації, а також за якістю попередньої очистки стічних вод на відомчих спорудах;

2.2.4. Технічна експлуатація систем водопостачання і водовідведення та їх ремонтно-експлуатаційне обслуговування;

2.2.5. Проведення технічної політики з питань розвитку водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод.

2.2.6. Видача технічних умов на підключення нових об'єктів та тих, що підлягають розширенню та реконструкції до мереж водопостачання і водовідведення, розробка проектної кошторисної документації;

2.2.7.Технічний нагляд за будівництвом мереж, споруд водопостачання та каналізації;

2.2.8.Технічне приймання в експлуатацію нових і реконструйованих споруд і комунікацій;

2.2.9. Розробка завдань на реконструкцію і розширення споруд та комунікацій, видача проектним організаціям технічних завдань і технічних умов, контроль за проектуванням нових і реконструйованих споруд;

2.2.10. Впровадження нової техніки, реконструкція об'єктів водопостачання та водовідведення, з метою підвищення ефективності їх роботи;

2.2.11. Надання послуг на договірних умовах підприємствам і організаціям по технічному обслуговуванню та ремонту мереж водопроводу, каналізації та технологічного обладнання;

2.2.12. Укладання договорів із споживачами на відпуск води і приймання стічних вод;

2.2.13. Ремонт та повірка приладів обліку води, та інших засобів вимірювання.

2.2.14. Здійснення діяльності, пов'язаної із придбанням, зберіганням, використання і знищенням прекурсорів у порядку, встановленому законодавством.

2.2.15. Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;

2.2.16. Будівництво інших споруд;

2.2.17. Роботи з опорядження фасадів, улаштування покрівель.

2.2.18. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем:

2.2.18.1. водопостачання:

2.2.18.1.1. внутрішньо квартального, внутрішньо майданчикового;

2.2.18.1.2. групового і локального;

2.2.18.2. каналізації:

2.2.18.2.1. дощової, побутової і виробничої;

2.2.18.2.2. самопливних та напірних магістральних колекторів.

2.2.19. Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем приладів і засобів вимірювання:

2.2.19.1. водопроводу та каналізації;

2.2.19.2. електропостачання, електроосвітлення

2.2.20. Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, ;

2.2.21. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

2.2.22. Штукатурні роботи;

2.2.23. Інша професійна, наукова та технічна діяльність;

2.2.24. Забір, очищення та постачання води;

2.2.25. Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

2.2.26. Будівництво трубопроводів, електропостачання та телекомунікацій.

2.2.27. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

СТАТТЯ 3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

3.3. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника підприємства, органа управління майном, до сфери управління якого входить підприємство.

3.4. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді загальної юрисдикції, господарському суді.

3.5. Підприємство має право утворювати у встановленому порядку відособлені структурні підрозділи (філії, представництва), наділяти їх основними засобами та обіговими коштами, з дотриманням вимог чинного законодавства України. В разі створення Філії та представництва Підприємства будуть діяти на підставі положень, що затверджуються після погодження з засновником підприємства. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються керівником Підприємства.

Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюється колективним договором.

СТАТТЯ 4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю Мукачівської міської територіальної громади м.Мукачева і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3. Статутний фонд Підприємства станом на 01 жовтня 2016 року становить 46 132 571, 64 (сорок шість мільйонів сто тридцять дві тисячі п’ятсот сімдесят одну гривні 64 коп.).

4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

4.4.1. майно, передане йому Органом управління;

4.4.2. доходи отримані від надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності ;

4.4.3. доходи від цінних паперів;

4.4.4. кредити банків та інших кредиторів;

4.4.5. капітальні вкладення та дотації з бюджету;

4.4.6. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян:

4.4.7. кошти, набуті за рахунок реалізації спеціальних інвестиційних програм, організації місцевих позик,

4.4.8. придбання майна іншого підприємства, організації;

4.4.9. інше майно, цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.5. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за підприємством, здійснюється у порядку, що встановлено чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю

4.6. Підприємство має право здавати в оренду іншим підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать на праві власності, а також списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень).

4.7. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.8. Збитки завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

СТАТТЯ 5. Права та обов'язки Підприємства

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

5.1.2. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту за умови погодження всіх рішень із Органом управління майном.

5.1.3. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства ґрунтується на принципах економічної та фінансової доцільності та самофінансування.

5.1.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами, тарифами.

5.1.5. Купувати, здавати в оренду. одержувати. володіти, користуватись і розпоряджатись рухомим і нерухомим майном відповідно до положень Статуту.

5.1.6. Укладати угоди (договори, проекти), брати на себе боргові зобов'язання, одержувати кредити, випускати свої векселі, цінні папери в установленому законодавством порядку;

5.1.7. Володіти, користуватися і розпоряджатися акціями, цінними паперами інших юридичних осіб;

5.1.8. Проводити розрахунок тарифів на основний вид діяльності Підприємства, виходячи з економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та подавати на затвердження Органу управління майном;

5.1.9. Встановлювати ціни на товари, роботи та інші послуги власного виробництва, за винятком послуг, на які встановлюються тарифи за погодженням з Органом управління майном;

5.1.10. Використовувати власні кошти для розвитку і розширення своєї діяльності.

5.2. Обов'язки підприємства:

5.2.1. Підприємство забезпечує своєчасні сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

5.2.2. Підприємство здійснює будівництво, реконструкцію а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

5.2.3. Підприємство здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва, проводить придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

5.2.4. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, пожежної безпеки, соціального страхування.

5.2.5. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.2.6. Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.7. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.8. При визначенні стратегій господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні та комунальні замовлення є обов'язковими до виконання.

6. Управління Підприємства

і самоврядування трудового колективу

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник - Директор Підприємства.

6.2. Призначення (звільнення) директора здійснюється міським головою на контрактній основі.

6.3. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штатний розпис керівників, спеціалістів, службовців та працівників.

6.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих. що віднесені Статутом до виключної компетенції Власника або Органу управління майном.

6.4.1. Директор Підприємства:

6.4.1.1. несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

6.4.1.2. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

6.4.1.3.розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

6.4.1.4. укладає договори, видає довіреності, в тому числі з правом передоручення;

6.4.1.5. відкриває в установах банку розрахунковий та інші рахунки;

6.4.1.6. несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

6.4.1.7. здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

Орган управління майном не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.

6.5. Головний інженер, головний бухгалтер, заступники керівника Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів), майстри, а також інші працівники та робочі призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Підприємства.

6.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.7. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

6.8. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі Трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. З особами, що досягли пенсійного віку, трудові відносини регулюються відповідно до контракту, який укладається між керівником та працівником на термін, що визначений спільною згодою сторін.

6.9. Трудовий колектив Підприємства:

6.9.1. розглядає і затверджує проект колективного договору;

6.9.2. розглядає і вирішує згідно до статуту питання самоврядування трудового колективу;

6.9.3. визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

6.9.4. бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

6.9.5. розглядає разом з Органом Управління майном зміни і доповнення до статуту Підприємства;

6.9.6. погоджує пропозиції щодо передачі з комунальної у державну власність майна, закріпленого за Підприємством об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів Підприємства;

6.9.7. приймає рішення про оренду Підприємства, створення на основі трудового колективу органу для переходу на оренду і викупу Підприємства.

При частковому викупі Підприємства трудовий колектив набуває права співвласника, а підприємство - статусу спільного.

Після повного викупу Підприємства трудовий колектив набуває прав колективного власника.

6.10. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представлення інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2-3роки не менше як 23 голосів.

Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

6.11. Рішення щодо соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини, трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

СТАТТЯ 7. Правові відносини між Органом управління майном і Підприємством

7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Органу управління майном покладаються в основу діяльності Підприємства.

7.2. До виключної компетенції Органу управління майном відносяться:

7.2.1. визначення основних напрямків діяльності підприємства;

7.2.2. погодження на призначення та звільнення Директора Підприємства;

7.2.3. отримання повної інформації щодо діяльності Підприємства;

7.2.4. ознайомлення з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

7.2.5. надання Підприємству допомоги у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності

7.3. До виключної компетенції Підприємства відносяться:

7.3.1. контроль виконання покладених на підприємство завдань;

7.3.2. дотримання установчих документів Підприємства;

7.3.3. виконання прийнятих на себе у встановленому порядку зобов’язань по відношенню до Підприємства;

7.3.4. сприяння Підприємству у здійсненні мети його діяльності;

7.3.5. не розголошення конфіденційної інформації про діяльність підприємства.

8. Господарська та соціальна діяльність підприємства

8.1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

8.2.Розмір чистого розрахункового прибутку, який залишається Підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у його розпорядженні. Частина цього прибутку за рішенням Мукачівської міської ради зараховується до міського бюджету.

8.3.Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання; Резервний фонд; інші фонди.

8.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку передбаченому чинним законодавством.

8.3.2. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

8.3.3. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно із законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижча встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються контрактом.

8.3.4. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 5 відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов'язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

8.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

8.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю Директора Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

8.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

СТАТТЯ 9. Ліквідація і реорганізація Підприємства

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Мукачівської міської ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.

9.3. Підприємство ліквідовується у випадках:

9.3.1. прийняття відповідного рішення Мукачівської міської ради;

9.3.2. визнання його банкрутом.

9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником Підприємства або Господарським судом.

9.5.Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідовується, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

9.6. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

СТАТТЯ 10. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Власником Підприємства і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Секретар міської ради                                І.Маняк

 
Прочитано 490 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box