Ви тутМіська влада/ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ/Відділи міськвиконкому/Служба персоналу/Звіт Служби персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради за період 01.11.2017 р. по 31.10.2018 р.
Середа, 28 листопада 2018 11:11

Звіт Служби персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради за період 01.11.2017 р. по 31.10.2018 р.

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

Служба персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради забезпечує організацію своєї роботи відповідно до Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів.

Станом на 01 листопада 2018 року загальна штатна чисельність працівників виконавчого комітету та його структурних підрозділів становить 265 осіб, у тому числі 218 (82%) – посадові особи місцевого самоврядування; 38 (14%) – службовці; 9 (4%) – робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду службою персоналу організовано 22 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету та його структурних підрозділів, у яких взяло участь 76 кандидатів. За результатами проведених конкурсів складено відповідні протоколи. Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад публікувалися в газеті «Мукачево» та розміщувалися на сайті міської ради.

1.За звітний період:

Прийнято на посади - 60 осіб, в тому числі:

- за результатами конкурсу – 44 особи (у т. ч. з кадрового резерву за рекомендацією конкурсної комісії – 3 особи);

- до патронатної служби та інших працівників - 12 осіб;

- на посади керівників комунальних підприємств міської ради - 4 особи.

2.У зв’язку з внесенням змін у структуру та штат виконавчих органів міської ради з метою оптимізації роботи самостійних відділів та управлінь та наявністю вакантних посад, протягом звітного періоду було здійснено переведення штатних працівників, за їх згодою, на вищі, рівнозначні або нижчі посади, всього – 25 переведень, у тому числі 6 посадових осіб переведено за результатами успішного стажування.

3.Підготовлено розпоряджень про звільнення з посад працівників виконавчих органів та керівників комунальних підприємств - 17 осіб (у т. ч. за угодою сторін – 10 осіб).

4. Протягом звітного періоду з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей посадових осіб, стажування на різних посадах виконавчого комітету та структурних підрозділів успішно пройшло 14 осіб.

5. За звітний період службою персоналу підготовлено 4 проекти рішень міської ради «Про внесення змін у структуру та штат виконавчих органів Мукачівської міської ради».

6. З метою ознайомлення молоді з діяльністю органів місцевого самоврядування, на виконання рішення Мукачівської міської ради «Про затвердження Програми організації громадських оплачуваних робіт для учнівської молоді у вільний від навчання час на 2018-2020 роки», за період з 12.06.по 22.06.2018 р. було створено 10 тимчасових робочих місць та за період з 05.07. по 18.07.2018 р. - 7 тимчасових робочих місць для учнівської молоді у різних відділах та управліннях виконкому міської ради.

У звітному періоду підготовлено проектів розпоряджень міського голови всього – 1043, з них:

- по особовому складу – 306 (призначення, звільнення, переведення, стажування, зарахування до кадрового резерву, про преміювання та ін.).

-розпоряджень про відпустки – 620;

-розпоряджень про відрядження - 117.

Реєстрація, сканування та розсилка всіх розпоряджень міського голови по особовому складу, про відпустки, про відрядження, здійснюється службою персоналу через систему електронного документообігу АСУД ДОК ПРОФ.

Постійно проводиться аналіз наявності посадових інструкцій всіх працівників виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Ведеться постійна робота щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників з числа працівників виконавчого комітету Мукачівської міської ради та його структурних підрозділів у відповідності до Постанови КМУ від 07.12.2016 р. № 921 про «Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних». Станом на 01.11.2018 року на військовому обліку військовозобов’язаних і призовників перебуває 60 осіб.

Систематично здійснюється формування, облік та ведення особових справ працівників виконавчого комітету та структурних підрозділів, керівників комунальних підприємств, з внесенням відповідних записів до їх трудових книжок у відповідності до діючих нормативно-правових актів.

Під час призначення посадових осіб, здійснюється проведення перевірки достовірності відомостей, щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», готуються запити до органів перевірки, повідомлення до Головного управління юстиції в Закарпатській області, розміщується інформація про проведення перевірки на сайті Мукачівської міської ради, готуються довідки про її результати.

Серед завдань служби персоналу є аналіз ефективності роботи персоналу. Ця робота пов’язана з проведенням щорічної оцінки діяльності посадових осіб.

Так, у лютому-березні 2018 року була проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчого комітету та структурних підрозділів покладених на них завдань і обов’язків у 2017 році. За результатами проведеного оцінювання із загальної кількості посадових осіб, які підлягали щорічному оцінюванню (114 посадових осіб) 28% - одержали високу оцінку, 71% - добру, 1% - задовільну.

Станом на 01.11.2018 на обліку у службі персоналу перебуває 15 особових справ керівників підприємств та закладів, які перебувають

у комунальній власності міста та з якими укладено контракти.

Служба персоналу

виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

Прочитано 6335 разів

ГАЛЕРЕЯ