Вівторок, 14 січня 2020 09:47

Звіт служби персоналу за 2019 рік

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Звіт служби персоналу за 2019 рік

Служба персоналу Мукачівської міської ради забезпечує організацію своєї роботи відповідно до Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів.

Станом на 01 січня 2020 року загальна штатна чисельність працівників виконавчих органів Мукачівської міської ради становить 284 осіб, у тому числі 230 (81%) – посадові особи місцевого самоврядування; 42 (15%) – службовці; 12 (4%) – робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування.

Загальна чисельність виконавчих органів міської ради в порівнянні з минулим роком

 

Період

Загальна чисельність,

шт.од.

У т.ч.:

посадові особи, шт.од.

У т.ч.

службовці, шт.од.

У т.ч.

робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування, шт.од.

Станом на 01.01.2020

284

230

42

12

Станом на 01.01.2019

269

219

41

9

 

Збільшення штатної чисельності працівників виконавчих органів міської ради переважно відбулось у зв’язку з утворенням Мукачівської об’єднаної територіальної громади та припиненням повноважень Новодавидківської, Лавківської, Павшинської, Шенборнської, Нижньокоропецької та Дерценської сільських рад.

Протягом звітного періоду службою персоналу організовано 12 засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів міської ради, у яких взяло участь 27 кандидатів. За результатами проведених конкурсів складено відповідні протоколи. Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад публікувалися в газеті «Мукачево» та розміщувалися на сайті міської ради.

1.За звітний період:

Прийнято на посади всього - 37 осіб, в тому числі:

- за результатами конкурсу – 12 осіб;

- до патронатної служби та інших працівників - 3 особи;

- на посади керівників комунальних підприємств міської ради - 2 особи;

- інші працівники – 20 осіб.

2.У зв’язку з внесенням змін у структуру та штат виконавчих органів міської ради з метою оптимізації роботи самостійних відділів та управлінь та наявністю вакантних посад, протягом звітного періоду було здійснено переведення штатних працівників, за їх згодою, на вищі, рівнозначні або нижчі посади, всього – 37 переведень, у тому числі 5 посадових осіб переведено за результатами успішного стажування.

3.Підготовлено проектів розпоряджень про звільнення за звітний період з посад працівників виконавчих органів міської ради та керівників комунальних підприємств - 35 осіб (у т. ч. за угодою сторін – 15 осіб, за власним бажанням – 3 особи, за скорочення штату працівників – 13 осіб, з інших причин – 4 особи).

4. З метою формування та затвердження списку присяжних Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у кількості 20 осіб, на підставі подання начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області, у вересні-жовтні звітного року службою персоналу була проведена робота щодо залучення громадян міста та району, які відповідають вимогам статті 65 Закону України “Про судоустрій та статус суддів” і дали згоду бути присяжними.

5. За звітний період службою персоналу підготовлено 13 проектів рішень Мукачівської міської ради з кадрових питань.

6. З метою ознайомлення молоді з діяльністю органів місцевого самоврядування, на виконання рішення Мукачівської міської ради «Про затвердження Програми організації громадських оплачуваних робіт для учнівської молоді у вільний від навчання час на 2018-2020 роки», за період з 10.06.по 21.06.2019 р. було створено 12 тимчасових робочих місць, з 19.06.по 27.06.2019 р. - 2 тимчасових робочих місця та з 02.07. по 18.07.2019 р. - 11 тимчасових робочих місць для учнівської молоді у відділах та управліннях міської ради.

У звітному періоду підготовлено проектів розпоряджень міського голови всього – 1320, з них:

- по особовому складу – 392 (призначення, звільнення, переведення, стажування, зарахування до кадрового резерву, про преміювання та ін.).

-розпоряджень про відпустки – 680.

-розпоряджень про відрядження - 248.

Постійно проводиться робота щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників з числа працівників виконавчих органів Мукачівської міської ради у відповідності до Постанови КМУ від 07.12.2016 р. № 921 про «Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних». Станом на 01.01.2020 року на військовому обліку військовозобов’язаних і призовників перебуває 60 осіб.

Систематично здійснюється формування, облік та ведення особових справ працівників виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, з внесенням відповідних записів до їх трудових книжок у відповідності до діючих нормативно-правових актів. Також постійно аналізується наявність посадових інструкцій всіх працівників виконавчих органів Мукачівської міської ради

Під час призначення посадових осіб, здійснюється проведення перевірки достовірності відомостей, щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», готуються запити до органів перевірки, повідомлення до Головного управління юстиції в Закарпатській області, розміщується інформація про проведення перевірки на сайті Мукачівської міської ради, готуються довідки про її результати.

На початку звітного періоду проведено обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування посадових осіб виконавчих органів міської ради для встановлення надбавок до посадових окладів за вислугу років у 2019 році.

Серед завдань служби персоналу є аналіз ефективності роботи персоналу. Ця робота пов’язана з проведенням щорічної оцінки діяльності посадових осіб.

Так, у лютому-березні 2019 року проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них завдань і обов’язків у 2018 році. За результатами проведеного оцінювання із загальної кількості посадових осіб, які підлягали щорічному оцінюванню (125 посадових осіб) 38% - одержали високу оцінку, 62% - добру.

Протягом першого кварталу 2019 року службою персоналу були проведені організаційно-інформаційні заходи з метою своєчасної подачі е-декларацій за попередній рік посадовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств міста, особами, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування у минулому році, та є суб’єктами декларування, а саме направлялися відповідні листи-роз’яснення, пам’ятки декларанта та інші інформаційні матеріали. В результаті всі 249 суб’єктів декларування вчасно подали свої е-декларації (з них: 213 – посадові особи виконавчих органів міської ради, 18 – керівники комунальних підприємств міста, 18 – посадові особи місцевого самоврядування та керівники комунальних підприємств міста, що звільнилися у попередньому році.)

Станом на 01.01.2020 на обліку у службі персоналу перебуває 15 особових справ керівників комунальних підприємств Мукачівської ОТГ з якими укладено контракти.

З метою оптимізації роботи у 2019 році службою персоналу була здійснена робота по запровадженню електронного кадрового обліку у комп’ютерній програмі «Комплексна система автоматизації підприємства «IS pro».

Прочитано 182 разів

ГАЛЕРЕЯ