Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Служба персоналу/Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому комітеті Мукачівської міської ради
Четвер, 10 вересня 2015 13:01

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому комітеті Мукачівської міської ради

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від "14" липня 2015 р. №145   

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Мукачівської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (169 - 2002-п) (із змінами) та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом головного управління державної служби України від 08.07.2011р. № 164 (далі - Порядок проведення іспиту).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Мукачівської міської ради у разі оголошення конкурсу (далі - конкурсна комісія).

1.4. Іспит складають кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом організаційної та кадрової роботи з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України (254к/96-ВР), Законів України: "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-ІІІ), «Про державну службу» (3723-12), "Про запобігання корупції" (1700-VІІ), "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи місцевого самоврядування відповідного управління або відділу виконавчого комітету.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України (254к/96-ВР), Законів України: "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-ІІІ), «Про державну службу» (3723-12), "Про запобігання корупції" (1700-VІІ), "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР) (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.7. Порядок проведення іспиту у виконавчому комітеті Мукачівської міської ради та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету та його структурних підрозділів затверджуються міським головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу виконавчого комітету Мукачівської міської ради та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті виконавчого комітету, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України (254к/96-ВР), Законів України: "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-ІІІ), "Про запобігання корупції" (1700-VІІ), у четвертому питанні білетів – передуються питання із Законів України «Про державну службу» (3723-12) та "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), а у п’ятому питанні знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи місцевого самоврядування відповідного управління або відділу виконавчого комітету, на посаду якої оголошено конкурс.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

  • організаційна підготовка до іспиту;
  • складання іспиту;
  • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Відділ організаційної та кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України (254к/96-ВР), Законів України: "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-ІІІ), «Про державну службу» (3723-12), "Про запобігання корупції" (1700-VІІ), "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР) та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання специфіки функціональних повноважень посадової особи місцевого самоврядування відповідного управління або відділу виконавчого комітету.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України (254к/96-ВР), Законів України: "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-ІІІ), «Про державну службу» (3723-12), "Про запобігання корупції" (1700-VІІ), "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи місцевого самоврядування відповідного управління або відділу виконавчого комітету.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організаційної та кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Прочитано 16360 разів

ГАЛЕРЕЯ