Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

Структура відділу:

Генералюк Людмила Іванівна - начальник відділу

Лисак Олена Золтанівна - заступник начальника
Мангур Магдалина Юріївна - головний спеціаліст 


Розпорядок роботи відділу:

1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00. 
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00. 

Контакти:

Тел.: (03131) 3-23-10, 

Адреса:

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл.Духновича, 2 кабінети №№ 48,49.


 

1. Загальні положення:

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (надалі відділ) являється структурним підрозділом міськвиконкому, утворений сесією міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Бюджетним Кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління Державного Казначейства України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Положення про відділ, загальна чисельність його персоналу затверджується міською радою.

 

2. Основні завдання відділу

2.1. Головним завданням відділу є:

  • забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись методологічних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складання і подання звітності, фінансового планування та фінансово-економічної роботи загалом;
  • забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів;
  • своєчасне виявлення та попередження негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських ресурсів;
  • формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності установи.

3. Основні функції відділу:

3.1. Відділ забезпечує облік використання бюджетних коштів, які виділяються на утримання виконкому.

3.2. Розробляє бюджетні запити, складає кошториси доходів і видатків.

Протягом року проводить зміни кошторисних призначень згідно з довідками фінансового управління.

3.3. Проводить розрахунки з підприємствами, установами, фізичними особами.

3.4. Здійснює нарахування та виплату заробітної плати працівникам.

3.5. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, їх оприбуткування та списання, приймає звіти матеріально-відповідальних осіб. Видає довіреності на одержання цінностей.

3.6. Здійснює банківські операції, пов'язані з рухом коштів на рахунках, веде розрахунки витрат на службові відрядження.

3.7. Приймає участь у розробці міських бюджетних програм, здійснює облік використання коштів, передбачених на ці програми.

3.8. Подає місячні, квартальні, річні звіти про використання кошторису доходів і видатків в розрізі джерел фінансування.

3.9. Виконує інші доручення міського голови, його заступників та секретаря міської ради.

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box