Ви тутМіська влада/ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ/Відділи міськвиконкому/Відділ охорони здоров'я/ОГОЛОШЕННЯ конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної  медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об”єднаної територіальної громади” 
П'ятниця, 10 квітня 2020 13:16

ОГОЛОШЕННЯ конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної  медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об”єднаної територіальної громади” 

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

            Відповідно до Закону України  «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника  державного, комунального закладу охорони здоров’я”, Єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, наказу Відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради від 09.04.2020 №40-0  “Про проведення конкурсу”, наказу  відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради від 10.04.2020р. № 41-0 “Про оновлення персонального складу конкурсної комісії” 

            Найменування установи, організації: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об”єднаної територіальної громади”

            Юридична адреса закладу: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Я.Мудрого буд.48.

            Основні напрямки діяльності закладу:

  • Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення,  а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

           Предметом діяльності Підприємства є:

         - медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

         - забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку;

         - організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- проведення профілактичних щеплень;

         - планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

         - консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

         - взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

         - організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

         - впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

         - проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;

         - направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

         - участь у проведенні інформаційної та освітньо–роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

         - участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

         - участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

          - медична практика;

         - визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

         - участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у місті Мукачеві та шляхів її вирішення;

         - визначення потреби Підприємства у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні для забезпечення мешканців міста доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

         - моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

         - забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

         - зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

         - залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

         - закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

         - координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання первинної медичної допомоги, а також із закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

         - надання платних послуг, в тому числі з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

         - надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

         - надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території міста Мукачева;      

         - інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

 

Структура Підприємства включає:

1. Адміністративно-управлінський відділ.

2.Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

3.Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).


            Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2019 рік складають 44142,5 тис.грн.

            Умови оплати праці керівника – директора закладу визначаються контрактом укладеним Органом управління  з переможцем конкурсу.

            Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: Закарпатська область, м.Мукачево, пл.О.Духновича, 2. Прийом документів проводиться до 27.04.2020р. (включно)

Номер телефону для довідок: 2-24-10

Адреса електронної пошти для довідок: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік документів для участі в конкурсі:

            Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до оголошення;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до оголошення ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до оголошення ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до оголошення;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

            Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

            Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-план реформування закладу протягом одного року;

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою  протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

         1. Кваліфікаційні вимоги:

         Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Також претендент повинен мати не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

         2. Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок  укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Дата і місце проведення конкурсу:

29.04.2020 року о 10.00 год.

м.Мукачево, пл.О.Духновича 2 (малий сесійний зал засідань)

 

Повний текст документу можна завантажити за посиланням тут

Прочитано 1224 разів

Останні з Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради

ГАЛЕРЕЯ