Ви тутМіська влада/ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ/Відділи міськвиконкому/Відділ охорони здоров'я/ ОГОЛОШЕННЯ конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства « Мукачівська центральна районна лікарня”
П'ятниця, 10 квітня 2020 13:29

 ОГОЛОШЕННЯ конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства « Мукачівська центральна районна лікарня”

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

   

            Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника  державного, комунального закладу охорони здоров’я”, Єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, наказу Відділу охорони здоров'я  Мукачівської міської ради від 09.04.2020р. №39-0 “Про проведення конкурсу”, наказу  Відділу охорони здоров'я  Мукачівської міської ради від 10.04.2020р. №42-0 “Про оновлення персонального складу конкурсної комісії” 

            Найменування установи, організації: Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня”

            Юридична адреса закладу: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Пирогова Миколи буд. 8-13.

            Основні напрямки діяльності закладу:

- головною метою діяльності Підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-підприємство має право надавати платні медичні послуги згідно регуляторних актів органу місцевого самоврядування з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти”;

- надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню здійснюється Підприємством за рахунок коштів державного, місцевих, бюджетів, а також коштів, отриманих через надання платних послуг, коштів юридичних осіб, що здійснюють оплату медичних послуг відповідно до укладених договорів (без отримання прибутку), за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Основними завданнями Підприємства є:

- всебічний розвиток охорони здоров’я населення на території  Мукачівської ОТГ;

- надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню на території Мукачівської ОТГ;

- здійснення заходів по розвитку профілактичного напрямку охорони здоров’я;

охорона материнства і дитинства;

- впровадження наукової організації праці, втілення досягнень науки в практику охорони здоров’я, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників.

 Відповідно до покладених завдань Підприємство здійснює наступну діяльність:

- забезпечує організацію статистичної звітності у всіх медичних закладів та установ Мукачівської ОТГ і району згідно договору;

- забезпечує вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках населення міста, району;

- організовує роботу по охороні материнства і дитинства, поліпшенню умов праці, побуту і відпочинку жінок;

- вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності працівників і разом з відповідними підприємствами, установами і організаціями розробляє заходи по її зниженню;

- організовує обов’язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні медогляди працівників виробництва по професіях, передбачених законодавством;

- організовує відновлююче лікування хворих з метою запобігання стійкої втрати працездатності, здійснює разом з органами соціального забезпечення і зацікавленими підприємствами, установами і організаціями заходи по медичній і трудовій реабілітації інвалідів;

- приймає участь у координації і контролі діяльності всіх підприємств і організацій по розробці та проведенню заходів у галузі охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, запобігання захворюваності;

- приймає участь у запровадженні на території Мукачівської ОТГ в разі загрози або поширення епідемічних інфекційних захворювань особливих умов і режимів праці, пересування та перевезення, спрямованих на запобігання поширення і ліквідації цих захворювань;

- приймає участь у здійсненні заходів по цивільній обороні;

- забезпечує своєчасне і широке впровадження в практику роботи лікарні сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування;

- організовує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів по усуненню причин, що їх породжують;

- організовує роз’яснення законодавства про охорону здоров’я серед населення;

- взаємодіє з суб’єктами надання третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- бере участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- бере участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом та чинним законодавством.

 З метою забезпечення своєї діяльності Заклад проводить зберігання, придбання, відпуск, знищення, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Структура закладу затверджується наказом керівника закладу.


            Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2019 рік складають 139083,4 тис. грн.

            Умови оплати праці керівника – директора закладу визначаються контрактом укладеним Органом управління  з переможцем конкурсу.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Пирогова Миколи, 8-13 (приймальна відділу охорони здоров´я виконавчого комітету Мукачівської міської ради). Прийом документів проводиться з 08 год.30 хв. 13.04.2020. До 17 год. 30 хв. 27.04.2020 р

Номер телефону для довідок: 2-24-10  

Адреса електронної пошти для довідок: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік документів для участі в конкурсі:

         Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до оголошення;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до оголошення ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до оголошення ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до оголошення;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

            Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

            Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-план реформування закладу протягом одного року;

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою  протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

         1. Кваліфікаційні вимоги:

         Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Також претендент повинен мати не менше 5-х років стажу роботи на керівних посадах.

         2. Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок  укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Дата і місце проведення конкурсу:

29.04.2020 року о 12.00 год.

м.Мукачево, пл.О.Духновича 2 (малий сесійний зал засідань)

повний текст документи та додатки можна завантажити тут

Прочитано 1224 разів

Останні з Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради

ГАЛЕРЕЯ