Відділ охорони здоров'я

Поліомієліт  – гостре вірусне захворювання, що вражає нервову систему (переважно сіру речовину спинного мозку).

Поліомієліт вважається дитячою хворобою, але занедужати можуть і дорослі, причому, у них захворювання протікає дуже важко.

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради (надалі Відділ) утворюється Мукачівською міською радою та є її виконавчим органом.
1.2 Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням, штамп встановленого зразку, бланк.
1.3 У межах своїх повноважень Відділ має право укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

 

Стратегія є рамковим документом, що формує контекст, бачення, принципи, пріоритети, задачі та основні подальші кроки реформування охорони здоров’я. Стратегія формує підґрунтя для розробки політики та прийняття рішень у сфері охорони здоров’я, включаючи рішення щодо розміру фінансування та бюджетних ресурсів у сфері охорони здоров’я.

Мета Стратегії полягає у визначенні ключових проблем системи охорони здоров’я, потенційних напрямів і шляхів їх розв’язання для формування нової політики у галузі, включаючи глибинні нормативні трансформації та впровадження нових фінансових механізмів, із метою забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.

Документ підготовлено як загальний недеталізований план, спрямований на досягнення мети Стратегії, що реалізовуватиметься органами влади із залученням представників громадськості.

Сторінка 40 із 40

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box