Версія для друку

Юридичний відділ

Оцініть матеріал!
(2 голосів)

 Структура відділу:

Бортейчук Юрій Юрійович – начальник відділу

Гарапко Віталія Михайлівна – заступник начальника відділу

Ільтьо Іван Іванович – головний спеціаліст відділу

Стасів Наталія Михайлівна – головний спеціаліст відділу

Сусол Вікторія Вікторівна – головний спеціаліст відділу

Русин Лідія Вікторівна – головний спеціаліст відділу

Тишкова Іванна Тарасівна – головний спеціаліст відділу

Паульо Едуард Володимирович – головний спеціаліст відділу

Шкріба Лілія Богданівна  головний спеціаліст відділу

Буташ Сергій Миколайович – головний спеціаліст відділу

Тишков Станіслав Сергійович – головний спеціаліст відділу

Габовда Олександра Василівна – головний спеціаліст відділу

Пуга Вікторія Вікторівна – спеціаліст II категорії

Цофей Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст відділу

Відділ є виконавчим органом Мукачівської міської ради та підпорядкований міському голові та керуючому справами


Розпорядок роботи управління

Понеділок - Четвер

Тривалість робочого дня - з 8.30 до 17.30.

Перерва на обід з 12.30 до 13.00.

П'ятниця

Тривалість робочого дня - з 8.30 до 14.30.

Контакти:

Тел.: (03131) 5-41-80

Facebook

Адреса:

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл.Духновича, 2 кабінет №59, 60, 61.

1. Юридичний відділ є підрозділом виконавчого комітету Мукачівської міської ради, створюється для правового забезпечення діяльності міського голови, його заступників, відділів та служб виконавчого комітету і підпорядковується безпосередньо міському голові та керуючому справами.

2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією і Законами України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

3. Основними завданнями юридичного відділу є:

 • забезпечення систематизованого обліку, зберігання і застосування законів України та нормативних актів центральних органів виконавчої влади;
 • візування проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови начальником юридичного відділу або його заступником;
 • організація претензійної і ведення позовної роботи та представництво у встановленому законодавством порядку інтересів міської ради та виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання правової оцінки претензіям, що надсилаються для розгляду міській раді та виконавчому комітету;
 • забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників;
 • організація і проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчого комітету, інформування про законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування, надання консультації з правових питань;

4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує систематизований облік, зберігання і застосування законів України та нормативних актів центральних органів виконавчої влади;
 • засвідчує відповідність проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови Законам України та нормативним актам центральних органів державної виконавчої влади шляхом обов’язкового їх візування начальником юридичного відділу або його заступником;
 • у разі невідповідності проекту рішення чи розпорядження чинному законодавству та якщо, внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення міським головою;
 • організовує претензійну і веде позовну роботу та представляє у встановленому законодавством порядку інтереси виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань та спорів, дає правову оцінку претензіям, що надсилаються для розгляду міській раді та виконавчому комітету;
 • забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
 • забезпечує перевірку достовірності документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційних дій;
 • організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчого комітету, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань.

5. Юридичний відділ має право

 • залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також вчених і фахівців на договірній основі для розгляду питань, що входять до їх компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • використовувати системи зв’язку і комунікацій, що існують в місцевих органах самоврядування.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7. Начальник юридичного відділу:

 • керує діяльністю відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
 • забезпечує виконання доручень міського голови, заступників, керуючого справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради;
 • визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх кваліфікації;
 • пропозиції юридичного відділу щодо проведення у відповідності з законодавством проектів рішень, розпоряджень, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду керівництвом виконавчого комітету та керівниками структурних підрозділів.

8. Посадові особи юридичного відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та трудового законодавства України.