Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ охорони здоров'я/Стратегія реформування системи охорони здоров’я на період 2016 - 2017 роки
Субота, 21 грудня 2013 11:44

Стратегія реформування системи охорони здоров’я на період 2016 - 2017 роки

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

Стратегія є рамковим документом, що формує контекст, бачення, принципи, пріоритети, задачі та основні подальші кроки реформування охорони здоров’я. Стратегія формує підґрунтя для розробки політики та прийняття рішень у сфері охорони здоров’я, включаючи рішення щодо розміру фінансування та бюджетних ресурсів у сфері охорони здоров’я.

Мета Стратегії полягає у визначенні ключових проблем системи охорони здоров’я, потенційних напрямів і шляхів їх розв’язання для формування нової політики у галузі, включаючи глибинні нормативні трансформації та впровадження нових фінансових механізмів, із метою забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я.

Документ підготовлено як загальний недеталізований план, спрямований на досягнення мети Стратегії, що реалізовуватиметься органами влади із залученням представників громадськості.

Документ пропонує чіткі та обґрунтовані пояснення щодо діяльності, яка повинна бути пріоритетною у цій сфері. Майбутня система охорони здоров’я має базуватися на трьох засадничих принципах, котрі є фундаментальними і такими, що мають застосовуватися в усіх секторах охорони здоров’я, та мають бути відображеними на кожному етапі надання медичної допомоги, а саме:

-орієнтованість на людей, яка означає, що система охорони здоров’я насамперед має дослухатися до потреб людей та забезпечення якості,доступності,кваліфікованості медичного обслуговування;

-якість та безпека послуг, їх здатність адаптуватися до вимог і викликів, котрі постійно змінюються, є головними засадами системи охорони здоров’я;

-орієнтованість на результат, яка означає, що результативність допомоги та профілактичних програм, ефективність використання коштів, урахування побажань пацієнтів повинні обумовлювати прийняття рішень на усіх рівнях; система повинна формувати атмосферу, де виконання будь-якої діяльності регулярно оцінюється за результатами та є підставою для покращення роботи.

Цілі, цінності та основні завдання системи охорони здоров’я

Система охорони здоров’я повинна орієнтуватися на такі принципи:

 1. Гарантований пакет послуг, що доступний кожному громадянину. Цей принцип повинен бути застосований незалежно від статі, віку, сексуальної орієнтації, релігійних чи політичних переконань, сімейного або цивільного стану. Він повинен бути застосований до всіх і кожного, та базуватися на повазі до прав людини.
 2. Взаємоповага пацієнтів та медичних працівників. Повага, толерантність, гідність, співчуття й турбота повинні бути принципом номер один у роботі з пацієнтами, їх безпека, досвід під час перебування в системі та результати для здоров’я будуть покращуватися, коли медичні працівники відчуватимуть свою цінність, матимуть відповідні повноваження та підтримку, а пацієнти будуть відчувати себе партнером, а не об’єктом лікування.
 3. Співпраця різних секторів економіки, служб, організацій в інтересах пацієнтів, громади та населення (міжсекторальна взаємодія). Система охорони здоров’я як галузь повинна взаємодіяти з іншими службами, органами державного сектору та широким колом громадських об’єднань, благодійних організацій з метою підвищення рівня здоров’я та добробуту.
 4. Співвідношення ціна-якість та найбільш ефективне, справедливе та стійке використання ресурсів. Державні кошти на охорону здоров’я мають бути спрямовані винятково на благо громадян.
 5. Підзвітність громадам і пацієнтам. Система відповідальності та підзвітності за прийняття рішень повинна бути прозорою та зрозумілою для громадськості, персоналу та пацієнтів. Із цією метою органи місцевої влади та уповноважені особи повинні систематично звітувати перед громадою або її представниками про результати діяльності в сфері охорони здоров’я.

Зазначені принципи формують основні соціальні цінності системи охорони здоров’я: Спільна робота на благо пацієнтів .Це правило номер один для медичних закладів та інших організацій, що надають послуги у сфері охорони здоров’я. В системі охорони здоров’я споживачі послуг завжди повинні бути на першому місці. Усі складові системи повинні діяти та співпрацювати в інтересах пацієнтів, завжди ставити їх інтереси вище за інтереси закладу, навіть якщо це вимагає визнання допущених помилок.

Мета системи охорони здоров’я – покращити здоров’я та самопочуття пацієнтів за допомогою професіоналізму, інновацій та передового досвіду в наданні медичних послуг та досягнення таких основних цілей:

 • Зростання показників здоров’я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності);
 • Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою;
 • Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров’я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров’я окремої людини, громади або усього населення.
 • Створення умов для солідарної відповідальності за здоров’я громадян;
 • Забезпечення вільного вибору пацієнтом лікаря,тобто надавача послуг;
 • Створення прозоріших умов роботи та більшої підзвітності у галузі охорони здоров’я;
 • Надання підтримки соціально незахищеним групам населення.
 • Система управління персоналом, принципи ефективної кадрової політики та управління;
 • Посилити міжгалузеву координацію та запровадження принципу пріоритетності здоров’я при формуванні політики;
 • Інформаційна підтримка охорони здоров’я, заснована на паперовому, безособовому обліку та звітності, унеможливлює комплексний моніторинг і оцінку ресурсів із метою ефективного оперативного управління та стратегічного планування.Поліпшення медичної інформації; інформатизація охорони здоров’я. Інформація є важливою частиною вдосконалення управління. Зміцнення інформаційних технологій підвищує якість даних, обмін, використання та поширення знань й інформації. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню прозорості, підзвітності та економічної ефективності надання послуг.
 • Розроблення політики надання цільових пільг малозабезпеченим і хронічно хворим пацієнтам.
 • Встановлення гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги.
 • Впровадження практики відшкодування коштів на медикаменти для соціально незахищених верств населення.
 • Розпочати оптимізацію шпитальної бази закладів охорони здоров’я із урахуванням принципів інтенсивності лікування. Усунути дублювання і скоротити потребу в ліжках відповідно до дійсних норм лікарняних закладів.
 • Продовжити розробку нових стандартів, що базуються на засадах науково-доказової медицини, уніфікованих клінічних протоколів і маршрутів пацієнта. Розширити систему обліку та звітності шляхом поступового переходу до електронного документообігу через модернізацію управлінської інформації. Розробити нову регуляторну базу для приватно-публічного партнерства у сфері охорони здоров’я.

Основні пріоритетні завдання стосовно покращення надання медичної допомоги мешканцям м. Мукачева:

 • надання якісних та сучасних послуг всім мешканцям міста та надання фінансування всім медичним закладам в залежності від потреб;
 • медична допомога тотожна тезам: кваліфікована, своєчасна, професійна, фахова;
 • створення електронної системи обліку пацієнтів та системи дистанційного (в тому числі електронного) запису пацієнтів на прийом до лікаря. Пацієнт отримає можливість вибрати будь-яку поліклініку та будь-якого лікаря,який здійснює прийом у день звернення пацієнта;
 • перехід на електронні протоколи лікування, завдяки яким кожен лікар, за необхідності, зможе отримати інформацію про діагноз пацієнта,ліки ,які він приймає, історію хвороби та лікування. Перевагою вказаної новації є можливість контролю за правильністю надання кваліфікованої медичної допомоги у відповідності до затверджених протоколів лікування та стане ключовим фактором, щодо показника фахової підготовки персоналу та якості наданих медичних послуг;
 • продовження функціонування програми «Турбота», що дозволить всім, хто не в змозі оплатити своє лікування , отримають підтримку з місцевого бюджету, насамперед оперативні втручання з приводу катаракти та заміни суглобів, які проводитимуться безкоштовно;
 • придбання мешканцями міста Мукачева медикаментів за пільговими цінами на базі «Соціальної аптеки»;
 • доступні та зручні заклади охорони здоров’я для людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме здійснення прийому на першому поверсі, встановлення пандусів та звукових сигналів;
 • система оцінки роботи лікарів за принципом стимулювання шляхом отримання доплат з бюджету міста для найфаховіших спеціалістів,що створить передумови для розвитку засад конкуренції та стане стимулом для надання кваліфікованих медичних послуг ;
 • посилення можливостей та якості надання медичної допомоги, що надається дільничними медиками, при умові відсутності необхідності в цілодобовому стаціонарному спостереженні пацієнт повинен отримувати всю необхідну медичну допомогу вдома;
 • забезпечення пацієнток пологового будинку всіма необхідними медикаментами та медичними аксесуарами; створення належних умов перебування,забезпечення харчуванням мами та немовляти,підгузки та дитячий одяг;
 • оптимізація, перепрофілізація шпитальної бази та покращення матеріально-технічної бази Мукачівської ЦРЛ шляхом проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення ефективності лікувального процесу у відповідності до вимог нормативної бази, стандартів якості надання медичних послуг та критеріїв організації лікувального процесу згідно “Плану-заходів по покращенню матеріально-технічної бази та вдосконаленню процесу надання медичної допомоги по Мукачівській ЦРЛ на період 2016 року”

План-заходів по покращенню матеріально-технічної бази та вдосконалення процесу надання медичної допомоги по Мукачівській ЦРЛ на період 2016 року.

п/п

Організаційні заходів Орієнтовний термін виконання
1.

Реорганізація Мукачівської ЦРЛ з урахуванням етапів реформування галузі та приведення до відповідності найменування установи:

 • створення комунального закладу «Мукачівська центральна міська лікарня»;
Березень 2016
 • створення комунального закладу «Мукачівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
Березень 2016
 • створення комунального закладу «Соціальна аптека».
Березень 2016
2.

Оптимізація роботи структурних підрозділів стаціонару та поліклініки, поетапно, в межах фінансових можливостей та упорядкувати штатну чисельність працівників лікувальних установ відповідно до діючих директивних документів:

 • об’єднати пологові відділення в один підрозділ з проведенням оптимізації ліжкового фонду (орієнтовно до 60-ти ліжок) з відповідною оптимізацією кадрового забезпечення;
Березень 2016
 • об’єднання структурних підрозділів «неврологія» та «судинна неврологія» в один структурний підрозділ «Неврологія» з відповідною штатною чисельністю;
Березень 2016
 • об’єднання структурних підрозділів «Хірургія 1» та «Хірургія 2» в один структурний підрозділ «Хірургія» з відповідною штатною чисельнім;
Березень 2016
 • вивести із складу стаціонару структурний підрозділ «Стоматологічний кабінет»;
Березень 2016
 • з метою раціонального використання кадрового потенціалу малокомплектних відділень очного та отоларингологічного відділень провести їх об'єднання з оптимізацією ліжкового фонду ЛОР відділення до 10-ти ліжок;
Березень 2016
 • 5-ть ліжок щелепно-лицевої хірургії перенести в травматологічне відділення;
Березень 2016
 • оптимізувати ліжковий фонд терапевтичного профілю з вивільненням до 10-ти відсотків з відповідним скорочення штатної чисельності працівників структурних підрозділів;
Березень 2016
 • внести зміни в структурні підрозділи поліклініки , замість структури «Диспансер» ввести відповідні підрозділи поліклініки.
Березень 2016
 • створити реабілітаційне відділення для учасників АТО.
Березень 2016
3.

Перенесення структурного підрозділу жіночої консультації до приміщення поліклінічного відділення та забезпечення належних умов щодо надання медичного обслуговування.

Лютий-березень 2016 року
4. Перейти на систему закупівлі послуг при харчуванні хворих стаціонару. 2016 рік
5. За рахунок вивільнених штатних посад працівників пральні створити ремонтну бригаду в закладі для проведення ремонтних робіт на постійній основі.

Лютий 2016

6. Вивести із території лікувальних установ всі комерційні структури, окрім тих , що беруть участь в соціальних проектах галузі охорони здоров’я. Протягом року
7. Забезпечення медикаментами, перев'язувальним матеріалом та виробами медичного призначення в повному об'ємі у відповідності до вимог лікувального процесу стаціонару та пільгових категорій населення при амбулаторному лікуванні. Постійно
8. Забезпечення закладу необхідним оснащенням у відповідності до діючої нормативної законодавчої бази. Постійно
9. Створення цехової служби для обслуговування залізничників та їх сімей на базі поліклінічного відділення Мукачівської МЦЛ Лютий-березень 2016 року
10.

Впровадження інформатизації процесу лікування,шляхом програмного супроводу на всіх етапах надання медичної допомоги , завдяки яким кожен лікар, за необхідності, зможе отримати інформацію про діагноз пацієнта, ліки, які він приймає, історію хвороби та лікування.

Липень-серпень 2016 року

11. Оптимізація роботи стоматологічної поліклініки, з урахуванням надання в повному обсязі стоматологічної допомоги дітям та незахищеним верствам населення. Створення кабінету для прийому ургентних хворих з цілодобовим графіком роботи. І-й квартл 2016 року.
12. Реконструкція патологоанатомічного відділення МЦЛ. ІІ-й квартал 2016 року
13.

Забезпечення новонароджених м.Мукачево подарунковими наборами для немовлят.

постійно
14. Забезпечити клінічну лабораторію МЦЛ необхідним медобладнанням та реактивами для забезпечення повного спектру обстежень пацієнтів відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги. Протягом року
15.

Продовжувати заходи по подальшому:

Протягом 2016-2017 рр.
 • зміцненню матеріально-технічної бази структурних підрозділі центральної районної лікарні:
 • проведення ремонтів приміщення лікувального закладу;
 • поповнення сучасним діагностичним і лікувальним медичним обладнанням.
16. Виконання заходів діючих регіональних програм в галузі охорони здоров’я. Протягом року
17. Раціональне використання наявного ліжкового фонду. Постійно

 

Прочитано 1814 разів

ГАЛЕРЕЯ