Відділ капітального будівництва

 

Структура відділу:

Желізник Михайло Мигальович - начальник відділу капітального будівництва;

Федіва Надія Василівна - заступник начальника відділу з питань кадрової роботи, бухгалтерського обліку та звітності;

Остапенко Дмитро Сергійович - головний спеціаліст з питань технічного нагляду за будівництвом та контролю за веденням технічної документації;

Хайнас Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст, юрисконсульт;

Гелетей Федор Федорович - старший інспектор з проектно-кошторисної роботи;

Бекер Ігор Яремович - старший інспектор по технічному нагляду;

Данашовський Ернест Іржійович - старший інспектор по технічному нагляду;

Клочанко Ірина Анатоліївна - старший інспектор по технічному нагляду;

Паук Іван Васильович - старший інспектор технічного нагляду;

Скоциляс Тетяна Миколаївна - секретар-діловод.

 

 

Розпорядок роботи управління

Понеділок - Четвер

Тривалість робочого дня - з 8.30 до  17.30.

Перерва на обід з 12.30 до 13.00.

П'ятниця

Тривалість робочого дня - з 8.30 до  14.30.

 

Графік прийому громадян:

Начальник – вівторок з 10.00 до 13.00.

Спеціалісти – щоденно з 9.00 до 18.00.

Контакти:

Електронна адреса: е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Телефон: (03131) 2-22-23, 2-24-23.

Адреса:

89600, Закарпатська область, м. Мукачево, пл.Духновича Олександра, 2 (кабінети № 87,88, 89, 91)

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ капітального будівництва

виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

(нова редакція)

РОЗДДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради є юридичною особою та виконавчим органом Мукачівської міської ради у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підзвітний, підконтрольнийМукачівській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Мукачівської міської ради та міському голові.

1.2. Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради є неприбутковою організацією, не є платником податку як неприбуткова організація у порядку та на умовах, встановлених п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

1.3. Відділ утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.4. В межах своєї компетенції відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради забезпечує виконання Конституції України та Законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України, рішень Мукачівської міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської ради, розпорядчихдокументів міського голови, керується у своїй діяльності рішеннями Мукачівської міської ради та виконавчого комітету, розпорядчими документами міського голови,цим Положеннямта технологічними картками.

1.5. Прийняття на посади працівників (посадових осіб місцевого самоврядування) відділу здійснюється шляхом призначення Мукачівським міським головою на конкурсній основі у відповідності до вимог чинного законодавства. Прийняття на посади працівників на договірних засадах призначається начальником відділу.

1.6. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, банку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може самостійно виступати стороною у судових розглядах цивільних, господарських та адміністративних справ, здійснювати інші права та обов’язки юридичної особи в межах, визначених чинним законодавством України.

1.7. Відділ безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови та Мукачівському міському голові.

1.8. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету (за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб Замовника).Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на їх утримання визначає міський голова в межах виділених асигнувань.

1.9. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує міський голова після попереднього погодження зфінансовим управлінням виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

1.10. Доходи (прибутки) відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання відділу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

1.11.Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.12. Установчі документи відділу передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

1.13. Місце знаходження відділу капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради: Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, площа Духновича Олександра, 2.

1.14. Повна назва відділу: Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради; скорочена назва: ВКБ ВК ММР.

РОЗДДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Структура відділу:

2.1.1. Начальник відділу.

2.1.2. Заступник начальника з питань кадрової роботи, бухгалтерського обліку та звітності.

2.1.3. Головний спеціаліст з питань технічного нагляду за будівництвом та контролю за веденням технічної документації.

2.1.4. Головний спеціаліст, юрисконсульт.

2.1.5. Старший інспектор по технічному нагляду.

2.1.6. Сектретар-діловод.

2.2. Розпорядок роботи відділу:

2.2.1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.

2.2.2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

2.3. Графік прийому громадян:

2.3.1. Начальник – вівторок з 10.00 до 13.00.

2.3.2. Спеціалісти – щоденно з 9.00 до 18.00.

2.4. Контакти:

2.4.1. Адреса: 89600, Закарпатськаобласть, м. Мукачево, пл.Духновича Олександра, 2 (кабінети №№ 87,88, 89, 91).

2.4.2. Електронна адреса: е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2.4.3. Телефон: (03131) 2-24-22, 2-24-23.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Із загальних питань:

3.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва.

3.1.2. Виконання функцій замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території міста.

3.1.3. Виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно – побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

3.1.4. Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

3.1.5. Підготовка пропозицій до програм соціально - економічного розвитку міста, міського бюджету і подання їх на розглядвиконавчому комітету Мукачівської міської радита Мукачівській міській раді.

3.1.6. Підготовка пропозицій з питань розвитку будівництва і подання їх на розглядвиконавчому комітету Мукачівської міської ради та Мукачівській міській раді.

3.1.7. Забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва.

3.1.8. Забезпечення доступу до публічної інформації.

3.1.9. Виконання інших функцій, пов'язаних з реалізацією покладених на

виконавчий комітет Мукачівської міської ради завдань у сфері будівництва.

3.1.10. Упроцесі виконання покладених на відділ завдань взаємодіяти із структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

3.2. З питань бухгалтерського обліку та звітності:

3.2.1. Складання кошторисів та довідок на зміни до кошторису.

3.2.2. Підготовка матеріалів про відрядження працівників відділу.

3.2.3. Підготовка матеріалів про підвищення кваліфікації працівників.

3.2.4. Ведення встановленої звітно-облікової документації.

3.2.5. Складання місячної, квартальної, річної бухгалтерської та податкової звітності відділу.

3.2.6. Видача довідки про заробітну плату.

3.2.7. Підготовка звітності до Пенсійного фонду, ОДПІ, ЦСУ та інше.

3.3. З виробничо-технічних та кошторисно-договірних питань та звітності:

3.3.1. Приймання в установленому порядку закінчені будівництвом об’єкти, приймання участі в підготовці декларації для здачі об’єкта в експлуатацію, передача експлуатуючій організації ПКД та ТД по будівлі.

3.3.2. Проведення контролю за веденням журналів та іншої виконавчої документації.

3.3.3. Перевірка своєчасного виконання приписів авторського нагляду, органів ДАБК, відомчого нагляду, усунення дефектів та недоробок.

3.3.4. Здійснення контролю за дотриманням проектної, конструкторської, технологічної дисципліни, вимог міськтехнагляду, природоохоронних, санітарних, пожежних та інших органів.

3.3.5. Забезпечення контролю та технічного нагляду за будівництвом, контроль відповідності об’ємам, вартості та якості матеріалів, а також технічним вимогам.

3.3.6. Підготовка документів на повідомлення, декларацію та дозвіл на будівництво.

3.3.7. Перевірка в будівельних та монтажних організаціях наявності сертифікатів, паспортів підтвердження відповідності матеріалів.

3.3.8. Приймання поточної технічної документації, перевірка правильності заповнення та наявність всіх необхідних даних в пред’явлених облікових та звітних документах.

3.3.9. Ведення обліку виконання планових завдань, підбирання матеріалу для підготовки різних довідок про виробничо-господарську діяльність підрядних організацій.

3.3.10. Накопичення та обробка показників виконання планових завдань для складання встановленої ЦСУ звітності.

3.3.11.Розроблення на основі пропозицій структурних підрозділів міськвиконкому поточні і перспективні програми капітального будівництва, складання переліки проектів будов, титульних списків будов, проектів та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження в установленому порядку.

3.4. З питань діловодства:

3.4.1. Приймання, реєстрація, попередній розгляд кореспонденції.

3.4.2. Ведення бази даних звернень, заяв, скарг громадян.

3.4.3. Забезпечення прийому електронної пошти.

3.4.4. Виконання окремих службових доручень керівництва відділу.

3.4.5. Приймання документів на підпис керівника.

3.4.6. Реєстраціявихідної документації, договорів через систему АСД «ДОК ПРОФ».

3.4.7. Реєстрація наказів.

3.4.8. Контроль за строками проходження і виконання документів, за відповідністю виконання вимог документів та резолюцій начальника відділу.

3.4.9. Забезпечення зберігання справ, підготовка документів до здачі в архів.

3.5. З юридичних питань:

3.5.1. Надання допомоги в оформленні виробничих наказів.

3.5.2. Розгляд звернень та листів з юридичних питань.

3.5.3. Планування закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до затверджених кошторисних призначень.

3.5.4. Проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

3.5.5. Надання необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

3.5.6. Підготовка й укладення різного роду договорів, що укладаються відділом з іншими підприємствами й громадянами, надання допомоги в організації контролю за виконанням цих договорів.

РОЗДІЛ IV.ПРАВА ВІДДІЛУ

  1. Залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету Мукачівської міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
  2. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  4. Залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії.
  5. Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

4.6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

4.7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань на договірних засадах має право укладати договори з ведення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітального ремонту з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, та фізичними особами, які мають відповідні дозвільні документи для здійснення технічного нагляду з залученням відповідного інженера технічного нагляду,

який має відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури.

РОЗДІЛ V. ОБОВʼЯЗКИ ВІДДІЛУ

5.1. Сприяє органу місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально - економічного розвитку міста.

5.2. Забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі

фінансування проектно - розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.

5.3. Розміщує замовлення на проектно - розвідувальні роботи, укладає з

проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно - кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом. Готує документацію для проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів в межах повноважень відділу капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради, при наявності створеного тендерного комітету.

5.4. Здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно - кошторисної документації.

5.5. Приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або

розвідувальних організацій проектно - кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям.

5.6. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів.

5.7. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно - будівельного контролю відповідальних інженерно - технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно - монтажних робіт.

5.8. Забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва.

5.9.Забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких з договором покладено на замовника.

5.10. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання.

5.11. Передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника.

5.12. Передає будівельній організації в погодженні нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:

5.12.1. Виконання будівельно - монтажних робіт.

5.12.2. Відведення земельної ділянки під будівництво.

5.12.3. Проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів.

5.12.4. Проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з

передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика.

5.12.5. Користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергію, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт.

5.12.6. Перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо – і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору.

5.12.7. Забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції.

5.13. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.

5.14. Погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів.

5.15. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації.

5.16. Бере участь в утворенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх приймальній комісії.

5.17. Пред'являє приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі.

5.18. Передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію.

5.19. Здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги.

5.20. Приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходи для збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.

5.21. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність.

5.22. Перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.

5.23. Вносить виконавчому комітету Мукачівської міської ради пропозиції на проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

5.24. Надає на договірних засадах за погодженням з міським головою послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності, окремим громадянам.

5.25. Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Начальник відділу капітального будівництва керує діяльністю відділу, контролює виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання доручень міського голови, заступників, керуючого справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх кваліфікації.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність за:

6.2.1. Виконання посадових обов’язків згідно посадових інструкцій.

6.2.2.Дотримання у своїй професійній діяльності дій чи бездіяльності, що суперечать чинному законодавству.

РОЗДІЛ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Мукачівської міської ради.

Секретар ради І. Маняк

Прочитано 2831 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація