Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Служба персоналу/Звіт Служби персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради за період з листопада 2017 р. по березень 2018 р.
Четвер, 05 квітня 2018 12:46

Звіт Служби персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради за період з листопада 2017 р. по березень 2018 р.

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

           

Служба персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради забезпечує організацію своєї роботи відповідно до Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів.

   Станом на 01 квітня 2018 року загальна штатна чисельність працівників виконавчого комітету та його структурних підрозділів становить 217 осіб, у тому числі 177 (82%) – посадові особи місцевого самоврядування; 31 (14%) – службовці; 9 (4%) – робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування. Кількість вакансій станом на 01.04.2018 року у виконавчому комітеті та його структурних підрозділах складає 13.

  Протягом звітного періоду службою персоналу організовано 8 засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад виконавчого комітету та його структурних підрозділів, у яких взяло участь 12 кандидатів. За результатами проведених конкурсів складено відповідні протоколи. Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад публікувалися в газеті «Мукачево» та розміщувалися на сайті міської ради.

1.За звітний період:

Прийнято на посади - 14 осіб, в тому числі:

- за результатами конкурсу – 8 осіб (у т. ч. з кадрового резерву за рекомендацією конкурсної комісії2 особи );

- до патронатної служби та інших працівників - 4 особи;

- на посади керівників комунальних підприємств міської ради - 2 особи.

2. З метою оптимізації роботи самостійних відділів та управлінь та наявністю вакантних посад, протягом звітного періоду було здійснено переведення штатних працівників, за їх згодою, на вищі або рівнозначні посади, всього – 4 переведення, у тому числі 3 особи переведено за результатами успішного стажування.

            3.Підготовлено розпоряджень про звільнення з посад працівників виконавчих органів та керівників комунальних підприємств - 3 особи ( у т. ч. за угодою сторін – 2 особи).  

            4. Протягом звітного періоду з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей посадових осіб, стажування на різних посадах виконавчого комітету та структурних підрозділів успішно пройшло 7 осіб.

            5. За звітний період службою персоналу підготовлено 1 проект рішення міської ради «Про внесення змін у структуру та штат виконавчих органів Мукачівської міської ради».

            У звітному періоду підготовлено проектів розпоряджень міського голови всього – 396, з них:

- по особовому складу – 90 ( призначення, звільнення, переведення, стажування, зарахування до кадрового резерву, про преміювання та ін.).

-розпоряджень про відпустки – 192;

-розпоряджень про відрядження - 114.

            Реєстрація, сканування та розсилка всіх розпоряджень міського голови по особовому складу, про відпустки, про відрядження, здійснюється службою персоналу через систему електронного документообігу АСУД ДОК ПРОФ.

Проведено обчислення стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування посадових осіб виконкому та структурних підрозділів для встановлення надбавок до посадових окладів за вислугу років на 2018 рік.

            Постійно проводиться аналіз наявності посадових інструкцій всіх працівників виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

            Ведеться постійна робота щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників з числа працівників виконавчого комітету Мукачівської міської ради та його структурних підрозділів у відповідності до Постанови КМУ від 07.12.2016 р. № 921 про «Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних». Станом на 01.04.2018 року на військовому обліку військовозобов’язаних і призовників перебуває 41 особа.

           Систематично здійснюється формування, облік та ведення особових справ працівників виконавчого комітету та структурних підрозділів, керівників комунальних підприємств, з внесенням відповідних записів до їх трудових книжок у відповідності до діючих нормативно-правових актів.

            Під час призначення посадових осіб, здійснюється проведення перевірки достовірності відомостей, щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», готуються запити до органів перевірки, повідомлення до Головного управління юстиції в Закарпатській області, розміщується інформація про проведення перевірки на сайті Мукачівської міської ради, готуються довідки про її результати.

            На виконання вимог ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», на підставі пропозицій начальників відділу та управлінь, сформовано та затверджено розпорядженням Мукачівського міського голови від 14.02.2018 р. № 27, списки осіб, зарахованих до кадрового резерву виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 2018 рік..

Станом на 01.04.2018 на обліку у службі персоналу перебуває 20 особових справ керівників підприємств та закладів, які перебувають
у комунальній власності міста та з якими укладено контракти.

Служба персоналу

Прочитано 7960 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація