Понеділок, 30 жовтня 2017 18:03

Положення про щорічну міську літературну премію імені Юрія Мейгеша

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про щорічну міську літературну премію імені Юрія Мейгеша -

українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева

(нова редакція)

1. Загальні положення:

1.1. Щорічна міська літературна премія імені Юрія Мейгеша - українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева (надалі Премія) заснована Мукачівською міською радою на честь одного з найбільш відомих українських письменників Закарпаття ХХ століття, почесного громадянина міста Мукачева.

1.2. Премія присуджується молодим авторам найкращих рукописів творів (поезія, проза, драматургія, літературна критика, переклад), які проживають і працюють на території міста Мукачева.

1.3. Мета Премії - поліпшення роботи з обдарованою творчою молоддю міста Мукачева, всебічна підтримка молодих авторів та видання їх перших книжок.

1.4. Загальна сума Премії становить 10 000 (десять тисяч) гривень.

1.5. Нагородження (присудження) Премією провадиться за розпорядженням Мукачівського міського голови.

1.6. До участі в конкурсі допускаються твори молодих авторів, які проживають і працюють на території міста Мукачева, віком від 16 до 35 років (на момент подання конкурсної роботи).

1.7. На здобуття Премії подаються конкурсні роботи відповідно до вимог розділу 4 даного Положення. При висуванні твору вказується його творець (автор).

1.8. Вручення Премії приурочується до Днів міста Мукачева (травень місяць) та проводиться під час засідання сесії Мукачівської міської ради.

2. Порядок створення та робота комісії

2.1. Розгляд, обговорення та оцінка рукописних творів, представлених на здобуття Премії, з метою визначення лауреата, проводяться комісією з присудження Премії.

2.2. Персональний склад комісії затверджується відповідним скликанням Мукачівської міської ради на строк повноважень ради. Впродовж цього періоду може проводитись часткова та/або повна ротація (зміна) персонального складу комісії.

2.3. До складу комісії, яку очолює заступник Мукачівського міського голови, керуючий справами, входять фахівці у сфері художньої літератури та літературознавства, освіти, культури і мистецтва, представники міської влади, громадсько-культурних організацій та творчих спілок.

2.4. Голова, заступник голови та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2.5. Робота комісії проводиться у формі засідань. Засідання комісії проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює відділ культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

2.6. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її загального складу.

2.7. Через місцеві засоби масової інформації до 30 листопада відповідного календарного року комісія по присудженню Премії інформує громадськість про термін висунення кандидатур претендентів на здобуття Премії та прийому документів.

2.8. Через місцеві засоби масової інформації комісія по присудженню Премії до 15 січня відповідного календарного року здійснює інформування громадськості про кандидатури претендентів на здобуття Премії.

2.9. До 30 квітня відповідного календарного року комісія відповідно до покладених на неї завдань вивчає, аналізує і обговорює твори, висунуті на здобуття Премії.

2.10. Подані роботи оцінюються комісією за критеріями: повнота розкриття

теми, композиційна досконалість роботи, власна творча неповторність, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія, художній рівень.

2.11. Підсумкове засідання членів комісії, під час якого приймаються рішення щодо визначення переможця, проводиться у режимі он-лайн трансляції.

2.12. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів шляхом таємного голосування та оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії (в разі його відсутності - заступником голови комісії).

У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

2.13. Терміном до 10 робочих днів, на основі протоколу підсумкового засідання комісії, Мукачівський міський голова видає розпорядження про затвердження рішення комісії по присудженню Премії.

2.14. Розпорядження Мукачівського міського голови про затвердження рішення комісії по присудженню Премії оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Мукачівської міської ради.

2.15. Переможцю вручається диплом установленого зразка та сертифікат на премію для видання збірки.

2.16. Премію вручає Мукачівський міський голова, в разі відсутності - його заступник.

3. Умови участі у конкурсі, термін подання та перелік документів, що надаються претендентами на здобуття Премії

3.1. До участі в конкурсі на здобуття Премії допускаються конкурсні роботи обсягом від 30 до 100 сторінок для поезії та від 50 до 150 для прози, формат сторінки А-4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1. На сторінках повинна бути нумерація. Друкувати текст потрібно з однієї сторони аркуша. Рукопис необхідно помістити в картонну папку із зав’язками, після чого запакувати у конверт. Не потрібно скріплювати сторінки чи вкладати їх у файли.

3.2. До розгляду не приймаються твори, що:

3.2.1. друкувалися повністю або по частинах в книгах чи колективних збірках;

3.2.2. розглядалися конкурсною комісією два роки підряд;

3.2.3. несуть у собі заклики до насилля та принижують честь та гідність будь-якої людини;

3.2.4. написані не літературною мовою, мають багато суржикових, грубих, лайливих слів, що не виправдані художньою необхідністю.

3.2.5. оформлені неналежним чином, відповідно до вимог п. 3.1.

3.3. До рукопису твору додаються:

3.3.1. анкета-заявка претендента (додаток 1 до Положення про Премію);

3.3.2. фотокартка розміром 10 х15;

3.3.3. електронний варіант рукопису;

3.3.4. рекомендації (за наявності);

3.3.5. ксерокопія паспорта.

3.4. Всі документи подаються до відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради у період з 1 грудня до 31 грудня відповідного календарного року за адресою: 89600, місто Мукачево, площа Духновича Олександра, 2, каб. № 54.

Електронний варіант рукопису подати на Flash-носієві або надіслати на електронну пошту - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

3.5. По закінченні конкурсу рукописи авторам не повертаються.

4. Нагородження переможців:

4.1. Переможцю присвоюється звання лауреата Премії, вручається диплом та сертифікат на премію у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень на видання збірки.

4.2. Кошти на виплату Премії та фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреата, передбачаються у міському бюджеті згідно міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева.

Секретар міської ради І. Маняк

Додаток 1

до Положення про щорічну міську літературну премію імені Юрія Мейгеша - українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева

АНКЕТА-ЗАЯВКА

кандидата на здобуття щорічної міської літературної премії

імені Юрія Мейгеша -

українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева

_______ рік

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

_____________________________________________________________________________________

Посада, місце роботи, навчання (за наявності)

_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік і місце народження

____________________________________________________________________________________

Освіта_______________________________________________________________________________

Домашня адреса

____________________________________________________________________________________

Контактні телефони, електронна пошта (e-mail)

____________________________________________________________________________________

Назва твору, який представляється на премію, рік оприлюднення

____________________________________________________________________________________

Інші твори (роботи) (за наявності)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Напрям за яким представляється твір_____________________________________________________

«_____»___________________ рік Підпис____________________

Додаток 2

до рішення 48 сесії 7 скликання

Мукачівської міської ради

25.10.2018 р. №1173

Персональний склад комісії

по присудженню щорічної міської літературної премії імені Юрія Мейгеша - українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева

Голова комісії:

Галай Олександр Юрійович - заступник Мукачівського міського голови, керуючий справами

Заступник голови комісії:

Калій Ірина Ярославівна - начальник відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Секретар комісії:

Туряниця Тетяна Миколаївна - заступник начальника відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Члени комісії:

Білик Ігор Михайлович - педагог, композитор, виконавець, член Національної ліги українських композиторів, лауреат Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича.

Головчук Оксана Василівна - журналіст, кандидат політичних наук, головний редактор видавничої студії “ZORIANa”, доцент кафедри соціальної роботи Карпатського інституту підприємництва університету розвитку людини “Україна”, член спілки журналістів України, лауреат Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича. Автор багатьох нарисів та статей про відомих людей, історію та культуру міста та краю.

Долинська Любов Михайлівна - викладач української мови та літератури Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, лауреат обласної педагогічної премії ім. А.Волошина.

Дочинець Мирослав Іванович - український письменник, журналіст, видавець, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, Міжнародної премії «Карпатська корона», Закарпатської обласної літературної премії ім. Ф.Потушняка, Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича та ін. Почесний громадянин міста Мукачева.

Курило Олександра Йосипівна - кандидат філологічних наук, доцент Мукачівського державного університету.

Рибар Тетяна Стефанівна - українська поетеса, прозаїк, художниця, член Національної спілки письменників України, голова Мукачівського літературного об’єднання «Рідне слово», лауреат Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша.

Сливчук Богдан Петрович - поет, заступник голови літературного об’єднання «Рідне слово», лауреат Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша.

Стадник Ольга Андріївна - ветеран бібліотечної справи міста Мукачева, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ст.

Тищук Євген Віталійович - український режисер, драматург, педагог, актор театру і кіно, лауреат театральної премії ім. братів Шерегіїв, головний режисер Мукачівського драматичного театру.

Прочитано 3204 разів

ГАЛЕРЕЯ