П'ятниця, 23 грудня 2016 12:06

Положення про Мукачівську міську премію імені Олександра Духновича

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

1.Загальні положення

1.1. Мукачівська міська премія імені Олександра Духновича (1803-1865) - письменника, педагога, просвітителя, культурного діяча, запроваджується на честь одного з найбільш визначних представників культурно-освітнього руху Закарпаття середини ХІХ століття.

1.2. Мукачівська міська премія імені Олександра Духновича (далі Премія) засновується Мукачівською міською радою.

Нагородження (присудження) Премією провадиться Розпорядженням міського голови.

1.3. Загальна сума Премії становить 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень.

1.4. Метою преміювання є підтримка та розвиток інтелектуальних та творчих здібностей мешканців міста.

1.5. Основні завдання:

- підтримка інтелектуальних та творчих особистостей;

- сприяння розвитку та реалізації освітніх та культурних творчих проектів.

1.6. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються педагоги, літератори, митці, які проживають і працюють на території міста Мукачева за:

- високохудожні твори у жанрах поезії, прози, драматургії, художньої літератури для дітей;

- визначні досягнення у сфері педагогіки, літературознавства, публіцистики;

- визначні досягнення у сфері образотворчого мистецтва, театру, музики.

1.7. Премія присуджується щорічно у шести номінаціях, але не більше однієї з кожного напряму:

- “Художня література”

- “Педагогічна діяльність”

- “Літературознавство та публіцистика, громадська діяльність”

- “Музично-виконавське мистецтво”

- “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”

- “Театральне мистецтво”

1.8. Особа може бути лауреатом премії за кожною номінацією лише один раз за життя.

1.9. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх п'яти років.

1.10. При висуванні твору вказується його творець (автор, виконавець), колектив творців (для авторів твору - не більше трьох осіб, для виконавців твору - не більше п'яти осіб). До колективу авторів, виконавців не допускається включення осіб, які не є творцями цього твору.

1.11. Вручення Премії відбувається у день народження О. Духновича (24 квітня) під час урочистих святкувань.

2. Порядок висунення осіб на здобуття премії

2.1. Через місцеві засоби інформації до 1січня комісія по присудженню Премії інформує громадськість про термін висунення кандидатур претендентів на здобуття Премії та прийому документів.

2.2. Висувати кандидатів на здобуття Премії мають право:

- творчі спілки, громадські організації та об'єднання;

- трудові колективи;

- навчальні заклади;

- видавництва, редакції газет та журналів.

2.3. На здобуття Премії подаються матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (відповідно до п. 4 Положення) до відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради терміном до 1 лютого за адресою: пл. Духновича, 2, каб. № 54.

2.4. Через місцеві засоби масової інформації комісія по присудженню Премії до 10 лютого здійснює інформування громадськості про кандидатури претендентів на здобуття Премії.

3. Порядок створення та робота комісії

3.1. Персональний склад комісії затверджується міською радою (додаток 2) на строк повноважень ради. За поданням голови комісії може проводитись ротація його складу, але не більше двох осіб на рік. Свої обов'язки члени комісії виконують на громадських засадах.

3.2. Засідання комісії веде її голова, в разі відсутності - його заступник.

3.3. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її загального складу.

3.4. Рішення комісії щодо кандидатур на присудження міської премії ім. О. Духновича із кожного напряму приймається не менше ніж трьома четвертими голосів членів комісії, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

3.5. Якщо в результаті голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів комісії, які взяли участь у голосуванні, комісія проводить повторні обговорення і таємне голосування щодо твору, який набрав найбільшу кількість голосів, або творів, що набрали найбільшу й водночас однакову кількість голосів членів комісії, які взяли участь у голосуванні.

3.6. У разі, якщо за результатом повторного таємного голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів комісії, які взяли участь у голосуванні, комісія приймає рішення про невнесення міському голові пропозиції щодо кандидатури на присудження міської Премії з відповідного напряму.

3.7. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови комісії.

3.8. Комісія вивчає і обговорює твори, що висуваються на здобуття Премії до 10 квітня поточного року.

3.9. Терміном до 10 днів міський голова видає розпорядження про затвердження рішення комісії по присудженню Премії.

3.10. Розпорядження про присудження Премії друкується в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Мукачівської міської ради.

3.11. Переможцям вручається диплом установленого зразка та грошова винагорода.

3.12. Премію вручає міський голова, в разі відсутності - його заступник.

4. Умови участі у конкурсі та перелік документів, що надаються претендентами на здобуття Мукачівської міської премії ім. О. Духновича

4.1. До участі в конкурсі допускаються представлені на здобуття премії твори чи роботи: книжки (у чотирьох примірниках), аудіо- та відеозаписи (у чотирьох примірниках), фотоальбоми, каталоги, або запрошення на перегляд художніх виставок, театральних вистав, на прослуховування концертів. Номінант організовує виставку робіт, представлених на здобуття премії, концерти прослуховування, перегляд вистав.

4.2. Подані роботи оцінюються комісією за критеріями: повнота розкриття теми, науковість та композиційна досконалість роботи, власна творча неповторність, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія; художній рівень, якість оформлення роботи.

4.3. У разі подання матеріалів на здобуття премії членом комісії, його голос під час закритого голосування не враховується.

4.4. На розгляд комісії подається:

- лист-подання за підписом керівника організації, установи, що представляє твір або роботу на здобуття премії, до якого додаються:

а) розгорнута аналітична оцінка твору (роботи), якою мотивується його представлення на премію;

б) розгорнута творча характеристика автора;

в) анкета-заявка претендента (прізвище, ім'я, по батькові автора, повна домашня адреса, номер телефону, e-mail);

г) фотокартка розміром 10 х15;

д) ксерокопії рецензій і відгуків.

4.5. Всі документи подаються у двох примірниках.

5. Нагородження переможців

5.1. Переможцям, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреата Премії у відповідній номінації, вручається диплом та виплачується грошова частина Премії у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

5.5. Кошти на виплату грошової частини Премії передбачаються у міському бюджеті та згідно міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева.

Прочитано 2052 разів

ГАЛЕРЕЯ