Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Управління міського господарства/Статут Мукачівського міського комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Мукачево”

Офіційні WEB - ресурси

Неділя, 30 грудня 2001 19:02

Статут Мукачівського міського комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Мукачево”

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

СТАТУТ

Мукачівського міського комунального підприємства

Міжнародний аеропорт Мукачево

м. Мукачево

2007 рік


 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мукачівське міське комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Мукачево" (надалі Аеропорт) засновано на комунальній власності територіальної громади міста.

Аеропорт створено на підставі рішення Мукачівської міської ради 23 сесії 5-го скликання під 27 листопада 2007 року

1.2. Назва підприємства.

Українською мовою - Мукачівське міське комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Мукачево" – скорочено ММКП "Аеропорт Мукачево"

Англійською мовою Mukachivske city communal pidpriemstvo the "International air-port Mukachevo"

1.3. Адреса підприємства.

Українською мовою Україна, 89600, м. Мукачево, вул, Пушкіна 2.

Англійською мовою - Ukraine is a 89600 city the Mukachevo street of Pushkin2

Телефон 2-30-48.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Аеропорт є єдиним інженерно-технічним та комерційним комплексом, призначеним для приймання та відправлення повітряних суден, здійснення їх комерційного, наземного та технічного обслуговування, обслуговування пасажирів, багажу, пошти та вантажів, а також надання всіх інших авіаційних та неавіаційних послуг авіакомпаніям, клієнтам, іншим юридичним та фізичним особам, здійснення різних видів непрофільної діяльності для задоволення соціальних та економічних потреб колективу: працівників Аеропорту на основі отриманого Аеропортом прибутку. Аеропорт здійснює експлуатацію  аеродрому, аеровокзалу, засобів зберігання та заправки ПММ, засобів забезпечення технологічних процесів в зоні аеропорту теплом, електроенергією, транспортом.

2.2. Предметом діяльності Аеропорту є:

 • прийняття та відправлення повітряних суден і забезпечення авіаційних перевезень пасажирів, вантажів, багажу та пошти необхідними засобами;  забезпечення зльоті в та посадок повітряних суден;
 • забезпечення стоянок повітряних суден;
 • здійснення оперативних форм технічного обслуговування літаків;
 • забезпечення подачі та узгодження заявок авіакомпаній всіх формвласності на польоти, посадки та перельоти за маршрутами повітряних суден;
 • отримання, обробка та забезпечення експлуатантів аеронавігаційною і штурманською документацією;
 • створення умов та забезпечення пасажирів всіма видами сервісних послуг в зоні аеропорту;
 • виконання аварійно-рятувальних робіт;
 • забезпечення пасажирів всіма видами інформаційних послуг в зоніаеропорту;
 • здійснення обслуговування регулярних та нерегулярних внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти, авіаційних робіт, а також іншої господарської діяльності, якщо вона не заборонена чинним законодавством України;
 • забезпечення експлуатаційної готовності аеродрому, будівель, споруд,  інженерних мереж та інших об'єктів, а також засобів механізації і спеціального транспорту;
 • надання стандартного та заявленого переліку послуг пасажирам і замовникам перед польотом та після польоту;
 • надання послуг по збереженню вантажів;
 • створення та забезпечення діяльності сервісних комплексів і структур, орієнтованих на підтримку діяльності та конкурентоспроможності Аеропорту в Україні та за її межами;
 • забезпечення можливості функціонування авіакомпаній та інших підприємств, виробничої та комерційної діяльності в зоні аеропорту;
 • організація в районі своєї діяльності радіотехнічного забезпечення польотів. Забезпечення роботи засобів радіо, зв'язку і інших засобів спеціального зв'язку, контроль за їх технічним станом і дотриманням встановлених правил експлуатації;
 • забезпечення постійного вдосконалення обслуговування пасажирів і  клієнтури в аеропорту;
 • участь у розслідуванні авіа пригод та інцидентів у відповідності з діючими нормативними актами;
 • організація самостійно та разом із зацікавленими державними органами проведення заходів по забезпеченню авіаційної безпеки, охорони життя і здоров'я пасажирів та членів екіпажів, запобігання актам незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;
 • організація заправки повітряних суден паливно-мастильними матеріалами, купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів;
 • здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів, багажу, вантаж і пошти автомобільним транспортом;
 • надання транспортно-експедицій них послуг під час перевезеньзовнішньоторгових і транзитних вантажів;
 • бронювання та продаж квитків па всі види транспорту внутрішнього та  міжнародного сполучення, надання відповідної інформації юридичним та  фізичним особам (резидентам і нерезидентам); створення митних ліцензійних складів та послуги митних ліцензійних складів;
 • послуги обчислювальної техніки і пов'язане з цим обслуговування;
 • здійснення будь-якої ділової та комерційної діяльності, у тому числі зовнішньоекономічної, якщо це не суперечить чинному законодавству України І інших Держав;
 • маркетинг та маркетингові послуги;
 • розробка та здійснення заходів по впровадженню досягнень науково- технічного прогресу, впровадження нової техніки, а також технічних удосконалень, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, більш досконалої технології обслуговування та організації перевезень будівельна  діяльність, проектні і будівельно-монтажні роботи, інженерні дослідження для будівництва, надання інженерних послуг;
 • розробка і експертиза проектно-кошторисної документації, виконання конструкторських, дослідно-конструкторських, науково-дослідних розробок і їх впровадження; виконання всіх видів налагоджувальних робіт;
 • будівництво, реконструкція і експлуатація перевалочних баз для нафтопродуктів, нафтобаз, портів, терміналів;
 • надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;  діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають  реєстрації і обліку в органах внутрішніх справ; будівництво, організація автозаправних станцій, гаражів, станцій технічного обслуговування, автогосподарств та їх експлуатація; оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;
 • організація медичного і санітарного обслуговування працівників та населення, проведення експертизи придатності до професіональної роботи, санітарних і проти епідеміологічних заходів;
 • організація туризму, в тому числі міжнародного, надання послуг в цій сфері;
 • організація діловодства у відповідності з нормативними актами та надання послуг з ведення діловодства;
 • секретарська діяльність та послуги;
 • архівна робота та послуги;
 • здійснення юридичної практики; організація громадського харчування, оптова та роздрібна торгівля, продовольчими і непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення відкриття і експлуатація сільськогосподарських підприємств, ферм та інших об'єктів сільськогосподарського виробництва;
 • організація протипожежної охорони об'єктів, охоронної діяльності та надання послуг з цих питань;
 • діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
 • операції з нерухомості;
 • проведення робіт по монтажу ї експлуатації засобів пожежної та охоронної сигналізації;
 • монтажні і пусконалагоджувальні роботи по електросиловому обладнанню;
 • створення малих промислових виробництв;
 • діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої освіти і професійної освіти, підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації;
 • надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення;
 • організація культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів, в тому  числі створення спортивних клубів, гуртків, секцій;
 • організація кемпінгів, автостоянок, сервісних пунктів, їх комплексне обслуговування;
 • організація, благоустрій, експлуатація зон відпочинку;
 • надання послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування мереж теле-,радіо- іпровідного мовлення в рамках промислової експлуатації;
 • діяльність, пов'язана з захистом державної, відомчої та комерційної таємниці, надання послуг в ЦІЙ сфері;
 • використання радіочастот;
 • виготовлення і ремонт засобів вимірювання і контролю;
 • здійснення операцій з металобрухтом;
 • утилізація авіаційної та Іншої техніки, переробка побутового сміття і реалізація продукції цієї утилізації і переробки;
 • інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України;
 • здійснення природоохоронних заходів;
 • розробка та здійснення оборонних заходів у відповідності з нормативними документами.

Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, здійснюються після отримання такого дозволу.

З ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АЕРОПОРТУ

3.1Аеропорт є комунальним підприємством, юридичною особою, має відокремлене майно, відповідає по своїм зобов'язанням в межах належного йому майна згідно Із законодавством і підпорядкований Управлінню міського господарства Виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Права і обов'язки юридичної особи Аеропорт набуває, з дня його державної реєстрації.

3.2. У своїй діяльності Аеропорт керується законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства транспорту та зв'язку України, та Державного департаменту авіаційного транспорту І діє на підставі цього Статуту,

3.3.Відносини Аеропорту з іншими підприємствами відбуваються на договірних засадах.

3.4. Аеропорт має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному та третейському суді.

3.5. Аеропорт не відповідає по зобов'язанням держави та місцевих органів комунального господарства, в той же час як і вони не відповідають по зобов'язанням Аеропорту,

3.6. Аеропорт має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків.

3.7.Аеропорт має фірмовий знак для товарів і послуг, печатку зі своїм найменуванням, а також бланки організаційно розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи.

3.8. Аеропорт веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік згідно з чинним законодавством, звітує у встановленому порядку.

4 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АЕРОПОРТУ

4.1. Аеропорт має право у організаційно-правовій сфері:

4.1.1. самостійно планувати свою виробничу, господарську та фінансову діяльність. За показниками своїх структурних підрозділів та виробничо-господарської діяльності у цілому, складати розрахунковий баланс щодо використання усіх фінансових ресурсів;

4.1.2. самостійно визначати структуру управління Аеропорту та його підрозділів, встановлювати штати;

4.1.3. створювати у встановленому порядку та застосовувати власну документацію, вести діловодство, в тому числі спеціального призначення, у відповідності з нормативними актами;

4.1.4. організувати і проводити всі види технічного і професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу;

4.1.5здійснювати режимні, мобілізаційні та заходи цивільної оборони, надавати послуги в організації цієї роботи на договірній основі;

4.1.6. створювати в установленому порядку свої філії, представництва, відділення, агентства та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати Положення про них, та з обов'язковим погодженням засновником підприємства.

4.1.7. забезпечувати виробничу та комерційну діяльність інших комерційних структур її зоні аеропорту;

4.1.8. застосовувати формений одяг єдиного зразку для своїх працівників;

4.1.9. розробляти символіку аеропорту, наносити її на транспортні засоби, формений одяг, рекламну продукцію і таке інше  у фінансово-економічній сфері;

4.1.13самостійно використовувати внутрішній господарський розрахунок, а також орендні відносини, у порядку передбаченому діючим законодавством України;

4.1.14. здійснювати комерційну зовнішньоекономічну діяльність на принципах валютної самоокупності;

4.1.15. здійснювати інвестиційну та посередницьку діяльність будь-яких форм, не заборонених законодавством України;

4.1.16. отримувати кредити, надавати і отримувати субсидії та інші види допомоги у національній валюті та у ВКВ при взаємовідносинах з юридичними особами України та іноземних держав;

4.1.17. визначати системи і форми оплати праці, розробляти та затверджувати порядок заохочення працівників Аеропорту у відповідності з діючим законодавством України у матеріально-технічній сфері:

4.1.18. придбавати та орендувати, у відповідності з діючим законодавством, основні засоби виробництва, у тому числі матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

4.1.19здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів аеропорту, об'єктів зв'язку та інших виробничих будівель, споруд і споруджень, а також культурно-побутове і житлове будівництво, забезпечувати розробку та затвердження у встановленому порядку проектних завдань, технічних проектів та кошторисів на це будівництво, здійснювати контроль за ходом цього будівництва і приймати закінчені будівництвом об'єкти в експлуатацію ульотно- експлуатаційній сфері:

4.1.20. забезпечувати подачу та узгодження у встановленому порядку заявок авіакомпаній всіх форм власності на польоти, посадки та перельоти за маршрутами повітряних суден;

4.1.21.забезпечувати умови та можливості функціонування авіакомпаній та інших підприємств для виробничої та комерційної діяльності в зоні аеропорту;

4.1.22. забезпечувати організацію польотів повітряних суден і виробничу  діяльність авіакомпаній і підприємств засобами Р13 і зв'язку у інженерно-авіаційній сфері:

4.1.23. здійснювати комплекс заходів щодо забезпечення прийому, стоянки та відправки повітряних суден в тому числі таких, що виконують спеціальні перевезення, їх оперативного, наземного технічного, сервісного обслуговування, ремонту і експлуатації;

4.1.24. отримувати у відповідності з процедурами, встановленими: Правилами сертифікації організацій з технічного обслуговування, сертифікат та СЕП;

4.1.25. надавати послуги авіакомпаніям та експлуатантам (повний цикл,  чи частково) в технічному обслуговуванні та ремонті повітряних суден, як це передбачено відповідними частинами СЕП;

4.1.26. організовувати і здійснювати технічне обслуговування і ремонт засобів РТЗ і зв'язку, забезпечувати запровадження в експлуатацію нового устаткування, що надходить чи закуповується на заміну, проводити плановий ремонт засобів РТЗ і зв'язку,у сфері управління повітряним рухом:

4.1.27. здійснювати управління повітряним рухом в районі аеродрому, на льотному полі, пероні та в місцях стоянок повітряних суден, чи заключати на це відповідні договори та угоди, у сфері штурманського забезпечення та аеронавігації:

4.1.28. надавати послуги штурманського забезпечення польотів; 4.1.29. створювати підрозділи для збору та утримання аеронавігаційної  інформації, надавати послуги САІ екіпажам повітряних суден, у сфері метеорологічного забезпечення:

4.1.30. створювати аеропортові гідрометеорологічну службу, чи на договірній основі забезпечити метеорологічною інформацією в зоні аеропорту повітряні судна, у сфері аеродромного забезпечення:

4.1.31. здійснювати контроль за обмеженням будівництва на прилеглій до аеродрому території, а також таких, що загрожують безпеці польотів, дотриманням вимог щодо встановлення нових маркерних знаків (нічних та денних), а також радіотехнічного обладнання, що відмічають високі будівлі і споруди, розташовані на прилеглій до аеродрому і в межах визначених повітряних трас, у сфері комерційної діяльності:

4.1.32. здійснювати прийом та відправку повітряних суден, обслуговування авіаперевезень при внутрішніх і міжнародних перевезеннях пасажирів, багажу, вантажу і пошти;

4.1.33 виявляти, аналізувати і прогнозувати попит на послуги аеропорту;

4.1.34 відповідно до укладених договорів - забезпечувати виробництво та поставку продукції, товарів та послуг;

4.1.35. реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов ринкових відносин, економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України - за врегульованими цінами;

4.1.36. створювати та організовувати роботу системи реклами, виявляти, аналізувати і прогнозувати попит на послуги аеропорту;

4.1.37. брати участь виключно на добровільних засадах в спільних підприємствах, акціонерних товариствах, консорціумах, концернах, асоціаціях та  інших добровільних об'єднаннях юридичних осіб, вступати в міжнародні організації ЦА;

4.1.38. виробляти і реалізовувати продукцію виробничо-технічного і науково-технічного призначення, товарів народного споживання згідно з чинним законодавством України;

4.1.39. здійснювати внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти автомобільним транспортом;

4.1.40 продавати і купляти продукцію виробничо-технічного призначення та товари народного споживання, утому числі і за ВКВ; закладами,  кооперативами, іншими юридичними особами та громадянами;

4.1.41. здійснювати угоди та інші юридичні акти з третіми особами, як на умовах комісії, так і на умовах доручення;

4.1.42. бути агентом з продажу перевезень на авіаційному, автомобільному,  залізничному та іншому транспорті, використовувати автоматизовані системи для продажу,

4.1.43. розвивати і використовувати, а також пропонувати зацікавленим  абонентам існуючі телефонні мережі і їхні модернізовані різновиди (мобільну,радіо й інші види) зв'язку;

4.1.44. здійснювати метрологічні перевірки і видавати висновки на контрольно-вимірювальну апаратуру й інше устаткування (механічні, електричні й електронні лічильники і механізми, лічильники бензоколонок і тому подібні устрої).

4.1.45. здій сню вати монтаж автоматичних, і настроювання будь-яких автоматичних телефонних станцій і радіо продовжувачів;

4.1.46 здійснювати прокладку телефонних кабелів і кабельної каналізації;

4.1.47.устрій, обслуговування і ремонт комп'ютерних мереж і комп'ютерної техніки;

4.1.48.устрій, монтаж і настроювання різноманітної апаратури прийому та передачі радіосигналів;

4.1.49. створювати та відкривати митні ліцензійні склади у відповідності з діючим законодавством;

4.1.50. створювати митну брокерську діяльність у сфері страхування

4.1.51. займатися всіма видами страхової діяльності, приймати від імені Аеропорту страхові зобов'язання відносно персоналу, страхування діяльності. - у сфері авіаційної безпеки

4.1.52. забезпечувати контроль на безпеку та супроводження в контрольованих зонах,  що охороняються, пасажирів, ручної поклажі та багажу;

4.1.53. здійснювати воєнізовану і сторожову охорону будівель та інших об'єктів Аеропорту, а також літаків та авіаційного майна суб'єктів авіаційної діяльності;

4.1.54. придбати, зберігати та застосовувати, у відповідності до чинного законодавства України, вогнепальну зброю та спеціальні засоби охорони;

4.1.55. здійснювати монтаж та експлуатацію технічних засобів охорони, як вітчизняного так і закордонного виробництва, сертифікованих в Україні, у сфері забезпечення режиму

4.1.56. здійснювати пропускний і внутрішньо об’єктовий режим, встановлювати порядок знаходження та пересування осіб і транспорту, а також  умови забезпечення захисту пасажирів, членів екіпажу, повітряних суден, персоналу і об'єктів від актів незаконного втручання в межах контрольованої, стерильної зон та зон обмеженого доступу Аеропорту (об'єкта аеропорту), що охороняються,  у сфері медичного забезпечення

4.1.57. організувати медичне і санітарне обслуговування працівників Аеропорту та населення, проведення експертизи придатності до професіональної  (в тому числі льотної) робота, санітарні і проти епідеміологічні заходи;

4.1.58. здійснювати медичну практику та реалізацію медикаментів і медичних препаратів, вести фізкультурну, оздоровчу і спортивну діяльність.

4.1.59. організувати роботу у підлеглих підрозділах, направляючи її на забезпечення якісного обслуговування пасажирів і клієнтури;

4.1.60. утримувати у своєму штаті, або залучати на договірній основі, спеціалістів для виконання цільових функцій або завдань, включаючи  працевлаштування на постійну та тимчасову роботу, на неповний робочий день або за сумісництвом, у тому числі за кордоном; у сфері протипожежної охорони:

4.1.61. здійснювати протипожежні заходи у відповідності до вимог Закону України про пожежну безпеку, керуючись міжнародними та відомчими  стандартами протипожежного захисту цивільної авіації, надавати послуги у цій сфері;

4.1.62. утримувати за власний рахунок, надходжень від благодійних товариств, організацій та державних дотацій пожежну техніку, обладнання, особовий склад підрозділу пожежної безпеки.

4.1.63. організовувати і забезпечувати роботи служби зв'язку й оповіщення цивільної  оборони;

4.1.64. організовувати і забезпечувати роботи засобів РТЗ і зв'язку аварійно-рятувальної служби Аеропорту;

Окремими видами діяльності Аеропорт може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

4.2. Аеропорт зобов'язаний:

4.2.1. забезпечити чітке дотримання законодавства України, виконання нормативних актів, регламентуючих діяльність цивільної авіації;

4.2.2, розробляти, організовувати і реалізовувати комплекс заходів щодо забезпечення виконання функціональних сфер діяльності (див. п.2.2);

4.2.3. врахувати при визначенні стратегії господарської діяльності державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання, в установленому порядку державні контракти і державні замовлення є обов'язковими до виконання;

4.2.4. своєчасно надавати достовірну статистичну звітність у статистичні органи та у Державний департамент авіаційного транспорту України, нести повну відповідальність за дотримання кредитних договорів і розрахункової дисципліни;

4.2.5. нести економічну відповідальність за ефективність зовнішньоекономічних зв'язків і раціональне використання валютних коштів в інтересах розвитку виробництва І підвищення його технічного рівня;

4.2.6. нести відповідальність за забезпечення безпеки польотів та охорони праці робітників відповідно з нормативними документами;

4.2.7. компенсувати шкоду від невиконання завдань по експорту товарів і послуг, чи договірних зобов'язань за рахунок валютних коштів, які він має;

4.2.8. забезпечити збереження державної, службової та комерційної таємниць;

4.2.9. забезпечити своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

4.2.10. здійснювати систематичний внутрішній контроль з питань забезпечення безпеки польотів, дотримання сертифікаційних вимог щодо технології технічного обслуговування, технології обслуговування пасажирів та інших замовників, рівня професійної підготовки усіх категорій працівників Аеропорту.

5. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ АЕРОПОРТУ

5.1. Аеропорт розробляє плани свого виробничого і соціального розвитку, виходячи з завдань галузі і регіону.

5.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Аеропорту є прибуток

5.3. Прибуток, що залишається в Аеропорту після сплати податків та інших платежів до бюджету (чистий прибуток), використовується у порядку,  визначеним чинним законодавством І спрямовується на розвиток підприємства.

5.4. Праця та її оплата

5.4.1. Аеропорт самостійно розроблює і затверджує штатний розклад, форми і системи оплати праці працівників і залучених робітників, стимулюючи  підвищення її продуктивності, якість і культуру обслуговування, зниження непродуктивних витрат, та враховуючи

принципи розподілення винагород за кінцевими результатами.

5.4.2. Загальний розмір виплат за результатами праці робітникам Аеропорту визначається керівником Аеропорту за узгодженням з профкомом відповідно до діючого законодавства

5.4.3. У необхідних випадках для виконання конкретних робіт та послуг, крім штатних робітників, Аеропорт має право залучати громадян України та  іноземців, виробничі, творчі та інші колективи на підставі цивільно-правових угод, у тому числі: договорів підряду, доручень, контрактів і інших форм угод,  передбачених цивільним законодавством України з оплатою праці на договірних засадах.

5.5. Технічне переобладнання та реконструкція

5.5.1. Діяльність Аеропорту у галузі науково-технічного прогресу повинна  бути підпорядкована постійному підвищенню технічного рівня та організації виробництва, удосконаленню технологічних процесів, найбільш повному задоволенню попиту та вимог споживачів.

5.5.2. Технічне переобладнання, реконструкція і розширення здійснюється Аеропортом за рахунок фонду розвитку виробництва, науки і  техніки, інших аналогічних фондів, а також кредитів банку та забезпечується в першочерговому порядку необхідними ресурсами і підрядними роботами.

5.5.3. На впровадження великомасштабних заходів з реконструкції і розширення діючого виробництва, а також на будівництво об'єктів соціального призначення у особливих випадках Аеропорту надаються централізовані фінансові кошти.

5.6. Соціальний розвиток трудового колективу

5.6.1. Трудовий колектив Аеропорту, кожний його робітник своєю високопродуктивною працею заробляє кошти для соціального розвитку. Спроможність задовольняння потреб колективу у соціальних благах визначаються кінцевими результатами роботи Аеропорту. Питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом.

5.6.2. Для створення робітникам сприятливих соціальних умов безпосередньо на виробництві Аеропорт:

5.6.2.1. поліпшує медичне обслуговування робітників, добивається зниження захворювань, забезпечуючи комплексний підхід до профілактичної та  лікувальної діяльності, безплатно надає і укріплює лікувально – профілактичну базу.

5.6.2.2. активно розвиває різноманітні платні послуга, добиваючись найбільш повного задовольняння попиту працівників, сприяє раціональному використанню їх вільного часу.

5.6.3. У цілях прискорення розвитку матеріальної бази соціальної сфери і створення умов для здорового побуту, відпочинку працівників та їх сімей Аеропорт:

5.6.3.1. добивається забезпечення родини кожного працівника відокремленою квартирою чи індивідуальним будинком ї здійснює будівництво, експлуатацію та своєчасний ремонт належних йому житлових будинків за рахунок свого фонду соціального розвитку і кредитів банку, організовує кооперативне будівництво та надає робітникам всебічну допомогу в індивідуальному житловому будівництві;

5.6.3.2. розвиває мережу дитячих садків, ясел та інших закладів;

5.6.3.3. здійснює будівництво, ремонт та експлуатацію санаторіїв-профілакторіїв, пансіонатів, будинків культури, туристичних І спортивних баз, інших об'єктів для відпочинку;

5.6.3.4. розвиває фізичну культуру та спорт, творчу діяльність робітників та членів їх родин;

5.6.3.5. сприяє розвитку колективного садівництва і городництва, забезпечує роботу підсобного сільського господарства;

5.6.3.6. здійсню є розподіл житла, путівок у будинки відпочинку і санаторії, садових і городніх ділянок та інших соціальних благ і пільг;

5.6.4. трудовий колектив Аеропорту сприяє укріпленню родини, створює сприятливі умови жінкам, дозволяючи успішно поєднувати материнство з участю у трудовій і громадській діяльності.

5.6.5. постійну турботу трудовий колектив проявляє до ветеранів війни і праці, пенсіонерів, інвалідів і дітей, оточуючи їх увагою, надає необхідну  допомогу, створює умови для залучення працездатних пенсіонерів та інвалідів до посильної праці, залучає їх до громадського життя колективу.

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АЕРОПОРТУ

6.1. Аеропорт самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

6.2. Регулювання обслуговування міжнародних повітряних перевезень, здійснюється Аеропортом, на підставі принципів міжнародного повітряного  права, міждержавних угод України, а також нормативних документів міжнародних організацій цивільної авіації. Зовнішньоекономічна діяльність Аеропорту регулюється законами України.

6.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Аеропорт користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з діючим законодавством.

6.4. У процесі зовнішньоекономічної діяльності Аеропорт має право;

6.4.1,. здійснювати у відповідності з чинним законодавством України експорт та імпорт товарів, сировини, послуг, устаткування, необхідних для  виконання поставлених цілей і завдань Аеропорту, виробничої І наукової дальності, а також товарів народного споживання для потреб трудового колективу,

6.4.3. здійснювати експорт і продаж товарів і послуг власного виробництва, або які виготовляються при безпосередній участі Аеропорту, у  тому числі експорт і продане послуг з оплатою в національній валюті, а також у ВКВ;

6.4.3. відкривати валютні рахунки у банках України та за її межами, вступати у зовнішньоекономічні зв'язки з зарубіжними партнерами, розвивати  ділове співробітництво, засновувати спільні підприємства, та здійснювати операції з ВКВ, у порядку, передбаченому діючим законодавством, та обов'язковим погодженням з засновником Аеропорту

6.4.4 одержувати кредити у ВКВ від своїх зарубіжних партерів. При цьому валюта зараховується на баланс Аеропорту і використовується ним самостійно.

6.4.5. здійснювати будь-які міжнародні фінансові операції і операції у  ВКВ та цінними паперами у порядку, визначеному діючим законодавством;

6.4.6. відкривати за межами України свої представництва, філії і відділення, в установленому законодавством порядку;

6.4.7. здійснювати спільну підприємницьку діяльність з іноземними партерами, у тому числі проведення спільних господарських операцій;

6.4.8. відряджати спеціалістів Аеропорту за межі України і приймати іноземних  представників у порядку, визначеному діючим законодавством;

6.4.9. здійснювати розрахунки, виплати ВКВ у порядку, визначеному законодавством України про валютне регулювання;

6.4.10. використовувати працю іноземних фахівців на контрактній основі і виконувати роботи і послуги для іноземних партнерів силами робітників  Аеропорту як на території України, так і за межами, з оплатою праці у ВКВ;

6.4.11. придбати за межами України запасні частини, обладнання, сировину, паливо та інші матеріальні цінності, необхідні для виробничої та господарської діяльності, у тому числі і на умовах лізингу;

6.4.12. здійснювати посередницькі та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені діючим законодавством.

6.4.13. Види зовнішньоекономічної діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватися Аеропортом при наявності відповідних ліцензій.

6.5. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Аеропорту і використовується ним самостійно. Валютні відрахування до  державного і місцевого бюджетів провадяться з валютної виручки Аеропорту після відрахування прямих валютних витрат, зроблених Аеропортом із своїх валютних коштів.

7. МАЙНО І КОШТИ АЕРОПОРТУ

7.1. Майно Аеропорту становлять основні та оборотні кошти. А також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Аеропорту. Статутний фонд підприємства становить 100000 гривень ( сто тисяч гривень нуль копійок)

7.2. Майно Аеропорту є власністю територіальної громади міста Мукачева та закришене за ним на праві повного господарського відання.  Здійснюючи право повного господарського відання, Аеропорт володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд! вчинюючи до нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

7. 3. Відчуження засобів виробництва, що є власністю територіальної громади та закріплені за Аеропортом, здійснюється виключно на  конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на аукціонах) у порядку, що визначається відповідною радою. Одержані у результаті відчуження.  Зазначеного майна кошти направляються виключно на розвиток Аеропорту.

7.4 Аеропорт, якщо інше не передбачено чинним законодавством, має право продавати І передавати Іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, або в позику належні їй будови,  споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списуватиме з балансу,

7.5. Аеропорту надається право, продавати, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх, власності.

7.6. Аеропорт володіє, користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства,

7.7. Аеропорт набуває право власності на майно, придбане за рахунок свого чистого прибутку та інших джерел у відповідності з законодавством України.

7.8. Збитки, завдані Аеропорту внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Аеропорту за рішенням суду.

7.9. Джерелами формування майна Аеропорту є:

 • грошові та матеріальні внески органів місцевого самоврядування;
 • доходи, одержані від реалізації робіт, послуг, а також від інших видів фінансово - господарської дальності;
 • доходи від цінних паперів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • надходження від роздержавлення і приватизації власності;
 • придбання майна іншого підприємства, організацій;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

8. Управління Аеропортом

8.1. Управління Аеропорту здійснює його керівник.

8.2. Призначення (звільнення) керівника здійснюється міським головою на контрактній основі.

8.3. Керівник Аеропорту самостійно визначає структуру Аеропорту структуру керівництва Аеропорту, встановлює штати Аеропорту вирішує всі питання діяльності Аеропорту за винятком тих, що віднесені Статутом Аеропорту до компетенції Органу управління майном.

8.4. Керівник Аеропорту:

 • несе повну відповідальність за стан та діяльність Аеропорту;
 • діє без довіреності від імені Аеропорту представляє Аеропорт в усіх стосунках з громадянами, організаціями, установами та суб'єктами підприємницької діяльності;
 • розпоряджається коштами Аеропорту та майном Аеропорту відповідно до чинного законодавства України та Статуту Аеропорту; укладає договори, видає довіреності, відкриває поточні бюджетні рахунки, поточні рахунки, депозитні рахунки та інші рахунки в банківських установах;
 • несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів Аеропорту;приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, в т.ч. заступників керівника Аеропорту;

8.5. заступники керівника Аеропорту, керівники структурних підрозділів Аеропорту призначаються на посаду на підставі укладених трудових договорів.

8.6. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну та фінансово-господарську діяльність Аеропорту.

9. Трудовий колектив

9.1. Повноваження трудового колективу Аеропорту реалізуються загальними зборами членів трудового колективу Аеропорту (конференцією) та/або через їх виборні органи колективного самоврядування Аеропорту.

Делегати на конференцію Аеропорту обираються в розрахунку 1 делегат від 20 працівників Аеропорту

Загальні збори членів трудового колективу Аеропорту (конференція) правомочні в разі присутності більше половини членів трудового колективу Аеропорту (обраних делегатів). Рішення приймаються простою більшістю голосів.

9.2Для представництва інтересів членів трудового колективу на загальних зборах членів трудового колективу Аеропорту (конференції) може бути вибрано органи колективного самоврядування Аеропорту, до складу яких не може обиратися керівник Аеропорту. Вибори органів колективного самоврядування Аеропорту здійснюються таємним голосуванням строком на 2 роки. Члени органів колективного самоврядування Аеропорту не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи керівника Аеропорту без згоди цих органів колективного самоврядування Аеропорту,

9.3. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Аеропорту, розробляються і приймаються керівником Аеропорту за участю членів трудового колективу Аеропорту та /або/ органів колективного самоврядування Аеропорту і відображаються у колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці виробничі та трудові відносини членів трудового колективу Аеропорту з Аеропортом,

9.4. Право укладання колективного договору від Імені Органу управління майном надається керівнику Аеропорту, а від імені членів трудового колективу Аеропорту - органам колективного самоврядування Аеропорту.

10. Ліквідація і реорганізація Аеропорту

10.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Аеропорту здійснюється за рішенням Органу управління майном або суду чи господарського суду згідно чинного законодавства України.

10.2. Ліквідація Аеропорту здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном або судом чи господарським судом. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу управління майном І Аеропорту.

10.3. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню Аеропортом. Ліквідаційна комісія подає в офіційну пресу об'яву про ліквідацію Аеропорту, про порядок та строк розгляду претензій кредиторів Аеропорту, проводить роботу по стягненню дебіторської заборгованості Аеропорту, складає ліквідаційний баланс Аеропорту і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію.

10.4. Майно, яке знаходилось у Аеропорту і залишилось після задоволення претензій кредиторів Аеропорту, використовується за рішенням Органу управління майном.

10.5. При реорганізації і ліквідації Аеропорту працівникам Аеропорту, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства У країн и,

11. Знесення змін та доповнень до Статуту

11.1: Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до вимог чинного законодавства України.

Прочитано 1162 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація