Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Фінансове управління/ЗВІТ про роботу фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради за січень – вересень 2019 року
Четвер, 03 жовтня 2019 16:30

ЗВІТ про роботу фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради за січень – вересень 2019 року

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради здійснює реалізацію державної фінансової політики в місті Мукачево. Основним напрямком роботи управління є організаційно-процедурні питання щодо прогнозу, складання, розгляду, затвердження, виконання місцевого бюджету (включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет), звітування про його виконання.

Протягом звітного періоду фінансовим управлінням в межах своєї компетенції підготовлено проекти рішень з питань, що регулюють бюджетний процес та винесено на розгляд засідань виконавчого комітету — 3, на розгляд сесії міської ради – 10, які розглянуті на комісії з питань бюджету та соціально – економічного розвитку, що прийняті на сесіях Мукачівської міської ради.

Завдання та функції фінансового управлiння визначені окремими положеннями Бюджетного кодексу України та положенням про управління, результатами виконання яких протягом звітного періоду є:

проведення і координація роботи, пов'язаної iз формуванням постійного розпису доходiв i видаткiв бюджету міста;

виконання вимог бюджетного законодавства щодо першочерговості забезпечення коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями;

дотримання першочерговості фінансування захищених статей видатків;

відсутність кредиторської заборгованості;

забезпечення протягом бюджетного перiоду вiдповiдності розпису бюджету затвердженим призначенням та фінансування видатків бюджету згідно із затвердженими кошторисами;

цільове і оперативне використання субвенцій з державного бюджету;

збалансованість бюджету;

щомісячне виконання планових показників місцевого бюджету.

Важливим показником роботи фінансового управління виконавчого комітету міської ради є виконання бюджету міста.

За січень-вересень 2019 року до загального фонду місцевого бюджету міста Мукачева надійшло 471 877,3 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при уточненому плані 471 751,8 тис. грн., понад план 125,5 тис. грн. Виконання становить 100 відсотків. В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні аналогічним періодом минулого року склав в сумі 58 467,6 тис. грн. при темпі росту 114,1 відсотка.

Ріст надходжень відбувся за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зростання середньомісячної заробітної плати працівників, збільшення кількості робочих місць, зростання розміру ставок місцевих податків та обсягу наданих адміністративних послуг, скасування пільг зі сплати плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення.

Основні надходження до загального фонду місцевого бюджету забезпечують:

- податок на доходи фізичних осіб – 298 329,2 тис. грн., питома вага складає 63,2 відс.;

- місцеві податки і збори – 103 184,7 тис. грн., питома вага – 21,9 відс.;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та пального – 59 197,2 тис. грн., питома вага – 12,5 відс.

За січень-вересень 2019 року забезпечено виконання запланованих показників:

 • по податку на доходи фізичних осіб – виконання становить 100,2 відс., понад план надійшло 494,3 тис. грн.;
 • по податку на прибуток підприємств комунальної власності виконання становить 110,3 відс., понад план надійшло 74,3 тис. грн.;
 • по податку на майно – виконання становить 103,3 відс., понад план надійшло 1 414,2 тис. грн.;
 • по надходженню туристичного збору – понад план надійшло 183,7 тис. грн., або в 3 рази більше;
 • по єдиному податку - виконання становить 104,0 відс., понад план надійшло 2 290,4 тис. грн.;
 • по акцизному податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) – виконання становить 107,2 відс., понад план надійшло 1 137,7 тис. грн.;
 • по надходженню від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності - виконання становить 118,4 відс., понад план надійшло 56,4 тис. грн.;
 • по платі за встановлення земельного сервітуту - виконання становить 121,5 відс., понад план надійшло 137,8 тис. грн.;
 • по надходженню державного мита – понад план надійшло 143,5 тис. грн.;
 • по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету - виконання становить 125,7 відс., понад план надійшло 106,0 тис. грн.;
 • по надходженню адміністративних штрафів – виконання становить 100,1 відс.;
 • по надходженню коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням – понад план надійшло 215,0 тис.грн.
 • за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевого бюджету на депозитному рахунку в державному банку надходження склали 1775,2 тис. грн.

У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження по загальному фонду збільшились на 58 467,6 тис. грн. або на 14,1 відсотка, а саме:

 • по податку на доходи фізичних осіб – на 50 901,8 тис. грн. або на 20,6 відсотка більше;
 • по єдиному податку - на 9 952,4 тис. грн. або на 20,4 відсотка більше;
 • по податку на майно – на 13 703,9 тис. грн. або на 45,1 відсотка більше;
 • по акцизному податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) – на 2 279,4 тис. грн. або на 15,5 відсотка більше;
 • по платі за надання адміністративних послуг – на 1 177,8 тис. грн. або 27,1 відсотка більше;
 • по надходженню державного мита – на 116,1 тис. грн. або 2 рази більше;
 • по надходженню від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності на 105,3 тис. грн. або на 23,5 відсотка більше;
 • по туристичному збору – на 181,7 тис. грн. або 3 рази більше;
 • по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – на 1167,6 тис. грн. більше;
 • по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – на 62,3 тис. грн. або на 13,7 відс. більше;
 • по надходженню адміністративних штрафів – на 136,5 тис. грн. або в 2 рази більше;
 • по надходженню коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням – на 161,5 тис. грн. або в 3 рази більше.

За січень-вересень 2019 року до спеціального фонду місцевого бюджету надійшло 40 204,2 тис. грн., при затвердженому плані 62 965,1 тис. грн., Виконання становить 63,9 відсотка. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав в сумі 802,3 тис. грн. при темпі росту 102 відсотка.

У звітному періоді дохідну частину спеціального фонду за питомою вагою склали:

 • 63,2% власні надходження бюджетних установ;
 • 24,8% кошти від продажу землі;
 • 4,9% кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності;
 • 6,1% кошти пайової участі;
 • 1,0% інші надходження.

Надходження до спеціального фонду місцевого бюджету, які є джерелом фінансування бюджету розвитку, за січень-вересень 2019 року склали в сумі 14 393,3 тис. грн. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав в сумі 124,1 тис. грн.

За питомою вагою у загальному обсязі надходжень до бюджету розвитку місцевого бюджету займають кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення – 69,1 відс., кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 17,2 відс., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 13,7 відс.

В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали в сумі 512 081,5 тис. грн., при уточненому плані 534 716,9 тис. грн. Рівень виконання за звітній період до уточненого плану складає 95,8 відсотка. В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні аналогічним періодом минулого року склав в сумі 59 269,9 тис.грн. при темпі росту 113,1 відсотка.

Видатки міського бюджету (разом загальний і спеціальний фонд) за січень-вересень 2019 року склали 856 068,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 724 005,3 тис. грн. або 73,3 відсотка затвердженого плану з урахуванням змін за 2019 року, спеціального – 132 063,2 тис. грн. (51,2%), в т ч. бюджет розвитку – 114 325,6 тис. грн.

Видатки загального фонду (без субвенцій з Державного бюджету соціального характеру) за звітній період склали 580 177,8 тис. грн. або 80,1% до загального обсягу видатків.

Фінансовий ресурс бюджету в першочерговому порядку направлявся на захищені видатки бюджету міста Мукачево. По загальному фонду бюджету м. Мукачево (без субвенцій з Державного бюджету соціального характеру) виконання по окремим захищеним видаткам за січень – вересень 2019 року склало 419 625,5 тис. грн., або 72,3% від обсягу видатків бюджету, у т. ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 332 905,4 тис. грн., або 79,8%; медикаменти – 18 619,4 тис. грн., або 3,3%; продукти харчування – 11 649,9 тис. грн., або 2,8%; оплата енергоносіїв – 22 187,0 тис. грн., або 6,4%, видатки соціального характеру (дороговартісне лікування, пільгові рецепти, пільговий проїзд мукачівців) – 34 263,8 тис. грн. – 7,7%.

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 132 063,2 тис. грн., з них на видатки капітального характеру (в тому числі на розвиток інфраструктури міста) – 116 174,2 тис. грн., в тому числі кошти що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку – 85 934,2 тис. грн. Видатки цільового фонду соціально-економічного розвитку м. Мукачево (плата за тимчасове користування місцями, що перебувають на землях та об’єктах нерухомості Мукачівської територіальної громади для розташування рекламних засобів) склали 160,5 тис. грн.

Обсяги залишків коштів місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року склали 30 137 001, 71 гривня, з них: по загальному фонду місцевого бюджету - 14 738 705,18 гривень, в тому числі: освітня субвенція – 5 842,02 гривні, медична субвенція – 1 770 178,02 гривень, по спеціальному фонду місцевого бюджету 15 398 296,53 гривень, в тому числі: бюджету розвитку 14 631 260,44 гривень, навколишнє середовище – 440 802,52 гривні, відшкодування с/г втрат – 196 143,97 гривні, цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 130 089,60 гривень.

Станом на 01.10.2019 року обсяг нерозподілених залишків коштів місцевого бюджету склав 1 310 158,71 гривень, з них: по загальному фонду місцевого бюджету - 31 257,18 гривень, в тому числі: освітня субвенція – 5 842,02 гривні, медична субвенція – 178,02 гривень, по спеціальному фонду місцевого бюджету 419 453,53 гривень, в тому числі: бюджету розвитку 93 219,44 гривень, навколишнє середовище – 0,52 гривні, відшкодування с/г втрат – 196 143,97 гривні, цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 130 089,60 гривень.

Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Прочитано 44 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація