Вівторок, 23 жовтня 2018 16:48

Увага конкурс!

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського

голови

від_23.10.2018__№ _482_

ПРОГРАМА та УМОВИ

проведення міського відкритого архітектурного конкурсу на розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції реконструкції площі Духновича Олександра, площі Кирила і Мефодія, вул.Федорова Івана та частини вул.Ярослава Мудрого у м.Мукачево.

Загальні положення

1. Програма та Умови конкурсу встановлюють єдині вимоги до організації і проведення конкурсу.

2. Архітектурні конкурси проводяться для визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів площ, вулиць, кварталів, об'єктів благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, об'єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва.

3. Конкурс – форма творчого змагання, яка має на меті виконання кращих проектних пропозицій, розроблених за критеріями, встановленими замовником конкурсу.

4. Замовник конкурсу – управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради, який організовує і проводить конкурс.

Замовник конкурсу несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі Умови та Програму конкурсу, а також забезпечує зберігання конкурсних проектів у період проведення конкурсу та протягом місяця після публікації підсумків конкурсу.

Замовник конкурсу може внести зміни до Програми та Умов конкурсу лише у виключному порядку і тільки протягом першої третини терміну, встановленого для розроблення конкурсних проектів, з повідомленням про своє рішення всіх учасників конкурсу у тому ж порядку, в якому він був оголошений. Замовник конкурсу може продовжити термін подання конкурсних проектів, повідомивши про це учасників не пізніше ніж за 10 днів до раніше встановленого терміну.

Замовник конкурсу:

оприлюднює у друкованих засобах масової інформації оголошення про конкурс, розглядає заяви бажаючих узяти в ньому участь, приймає рішення про їх допущення (недопущення) до участі у конкурсі;

організовує реєстрацію учасників, надає їм конкурсну документацію;

організовує приймання конкурсних проектів;

здійснює виплату премії переможцям;

забезпечує використання конкурсних проектів у спосіб, який визначено в оголошенні про проведення конкурсу і його Умовах.

5. Учасники конкурсу – фахівці, авторські колективи фахівців, юридичні особи, які офіційно подали заяву про намір узяти участь у конкурсі, зареєстровані замовником конкурсу і подали на конкурс проекти, які відповідають його Умовам.

Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар журі конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.

5. Професійний рівень учасника конкурсу – встановлені замовником конкурсу кваліфікаційні та інші вимоги, які підтверджують професійну спроможність учасника конкурсу виконати конкурсний проект і у разі необхідності подальшу роботу щодо його реалізації.

6. Журі – група осіб, яка утворюється замовником конкурсу для визначення кращих конкурсних проектів з числа поданих на конкурс, присудження їх авторам премій та інших видів заохочення, надання рекомендацій щодо використання кращих конкурсних проектів.

7. Конкурсна документація – підготовлений замовником конкурсу комплект документів, необхідних для розроблення у визначений термін конкурсного проекту, який складається з програми конкурсу, вихідних даних

для проектування та Умов конкурсу. Конкурсна документація має містити вичерпну інформацію, яка не допускає можливості її неоднакового тлумачення, і бути ідентичною для всіх учасників конкурсу.

8. Оголошення про конкурс – звернення до бажаючих узяти участь у Конкурсі, оприлюднене у друкованих засобах масової інформації.

9. Фінансування конкурсного проектування здійснюється за рахунок коштів, передбачених Програмою створення (оновлення) містобудівної документації на території м. Мукачево на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням 33 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання №899 від 30.11.2017 року.

10. Підсумки конкурсу оформляються протоколом про підсумки конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендації щодо їх використання, обґрунтування прийнятого рішення або причини відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші пропозиції журі.

Протокол підписується головою та секретарем журі. Рішення журі про розподіл премій та інших видів заохочення підписується усіма його членами, що брали участь у засіданні. Якщо журі після підбиття підсумків конкурсу не визнало жодного проекту таким, який може бути рекомендований для подальшої реалізації, замовник звільняється від зобов’язань перед переможцем конкурсу щодо замовлення на подальше розроблення проектно-кошторисної документації.

Зазначені документи передаються замовнику конкурсу у тижневий термін з дати підбиття підсумків.

11. Інформація про результати конкурсу є відкритою. Підсумки конкурсу протягом місяця після прийняття рішень журі оприлюднюються в електронних та друкованих засобах масової інформації.

12. Непремійовані конкурсні проекти та проекти, відзначені іншими видами заохочень або додатковими преміями, призначеними третіми особами, і проекти з позначкою «Поза конкурсом» підлягають поверненню авторам на їх вимогу замовником конкурсу протягом місяця з дня ухвалення рішення журі. Після закінчення зазначеного терміну не витребувані авторами конкурсні проекти зберігаються у відповідального за організацію конкурсу.

Програма конкурсу

1. Замовником конкурсу є управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради (пл.Духновича Олександра,2, м. Мукачево Закарпатська область, 89600, тел. (03131) 22374).

2. Вид: міський відкритий архітектурний конкурс.

3. Найменування теми: «Розробка концептуальної архітектурної пропозиції реконструкції площі Духновича Олександра, площі Кирила і Мефодія, вул.Федорова Івана та частини вул.Ярослава Мудрого у м.Мукачево».

4. Завдання: «Розробити проектну пропозицію забудови та благоустрою

центральної частини міста Мукачево» (згідно з вихідними даними на проектування)».

5. У проектній пропозиції передбачити:

зонування площ та вулиць за функціональним призначенням

ландшафтну організацію площ та вулиць з урахуванням існуючих зелених насаджень;

дотримання охоронної зони пам'яток архітектури (згідно з вихідними кресленнями);

організацію транзитних пішохідних зв'язків, паркування тощо;

розміщення малих архітектурних форм (освітлення, урни, лавки, тумби для афіш, декоративні огорожі, літні відкриті тераси біля об'єктів ресторанного господарства тощо);

розміщення об'єктів зовнішньої реклами;

розміщення об'єктів монументального мистецтва;

колористичне рішення тощо.

6. Вимоги до обсягу матеріалів:

Коротка пояснювальна записка (обґрунтування архітектурно-містобудівних рішень з основними показниками: площа забудови, загальна площа, будівельний об'єм та інше) до 5-ти сторінок формату А4;

схема зонування території М 1:2000;

генеральний план площі Духновича Олександра, площі Кирила і Мефодія, вулиці Федорова Івана М 1:500; М 1:1000

креслення окремої функціональної зони обраної учасником;

креслення елементів дизайну благоустрою (світильники, лави, інші малі архітектурні форми4

візуалізація фрагментів площ та вулиць (панорамне відео ЗD).

Масштаби графічних матеріалів плани фасади, розрізи - М1:300, 1:400

Форма подання демонстраційних матеріалів - на твердих планшета та у цифровому вигляді на електронних носіях.

6. Критерії оцінки проектів: відповідність темі і завданню Умовам і Програмі конкурсу. Якість архітектурних і планувальних рішень.

7.Конкрс складається з одного туру.

Умови конкурсу

1. Відповідальним за організацію конкурсу є управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради (пл.Духновича Олександра,2 м. Мукачево, Закарпатської область, 89600, тел. (03131) 22374).

2. Склад журі: 5 осіб, у тому числі з 3 архітекторів.

3. Терміни проведення: в період з 22 жовтня 2018 по 30 листопада 2018 року.

4. Запитання до замовника: до 09 листопада 2018 року.

5. Реєстрація учасників: з 28 жовтня по 09 листопада 2018 року до 16.00.

6. Місце отримання вихідних матеріалів учасниками: управління

комунальної та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради (пл.Духновича Олександра,2 м. Мукачево, Закарпатської область, 89600, тел. (03131) 22374) в день реєстрації.

7.Вимоги до оформлення конкурсних проектів.

Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно під шифром у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку всіх матеріалів конкурсного проекту.

Всі написи, підписи на конкурсних проектах виконуються українською мовою.

На конкурсний проект має бути подано альбоми формату А3 з графічними матеріалами, кошториси, диск з файлами та заклеєний конверт з декларацією авторства. Вказані матеріали подаються у одному запечатаному паперовому пакеті (конверті). На пакеті (конверті) вказується, придуманий авторами шифр та назва проектної пропозиції. Написів, позначок або символів, які прямо чи опосередковано вказують на авторів документації або їх ідентифікують на пакеті вказувати заборонено.

Декларація авторства оформлюється за наданим до програми та Умов конкурсу взірцем. Декларація авторства запаковується у конверт, на якому вказано шифр проекту та напис: «на конкурс Центральна частина міста». На конверті не має бути будь-яких даних, які можуть ідентифікувати авторів конкурсного проекту. Конверт має бути заклеєним. Даний конверт з декларацією авторства має бути поданий разом з проектом у загальному пакеті.

До закінчення терміну подачі проектів автор/авторський колектив має подати повний комплект конкурсного проекту (планшети у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну записку в електронному та друкованому вигляді, додаткові матеріали (за бажанням) та декларацію авторства) організатору конкурсу через поштову відправку (з обов’язковою поміткою на конверті “на конкурс Центральна частина міста“).

8. Проекти вважаються поданими у встановлений термін, якщо їх відправлено на конкурс або подано особисто не пізніше дати, зазначеної в Умовах конкурсу. У разі відправлення конверта поштою його автор повинен повідомити замовнику дату відправлення і номер поштової квитанції.

9. Доставка конкурсних проектів здійснюється за кошти учасника.

10. Конкурсні проекти подаються до управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

11. Кінцевий термін подання конкурсних матеріалів: 23 листопада 2018 року.

12. Вимоги до мови проведення конкурсу та оформлення конкурсних матеріалів: усі надписи креслень та друкованих матеріалів виконуються державною мовою.

13. Вимоги до професійного рівня учасників: до участі у конкурсі допускаються особи, які здійснюють свою діяльність у сфері містобудування та архітектури і мистецьких шкіл одноосібно чи у складі авторських колективів.

14. Кількість та розмір премій та інших видів заохочень:

Основна премія у розмірі 32 тис.грн та заохочувальні премії (за рішенням замовника):

15. Виплата премій та вручення інших видів заохочень проводиться замовником в місячний термін з дня прийняття рішення журі.

16. Місце проведення: приміщення Мукачівської міської ради, пл.Духновича Олександра,2, малий зал ІІ поверх.

17. Робота журі, підведення підсумків: 30 листопада 2018 року.

18. Оприлюднення підсумків: протягом місяця після прийняття рішення журі в засобах масової інформації та офіційному веб-сайті замовника та організатора.

19. Права переможця: має переважне право на подальше розроблення (чи участь у розробленні) проектно-кошторисній документації, якщо інше не передбачено умовами конкурсу. При цьому між замовником і переможцем конкурсу укладається відповідна угода (контракт) у порядку, встановленому чинним законодавством. Якщо переможець конкурсу з будь-яких причин не може безпосередньо здійснювати подальше розроблення проектно-кошторисної документації, за ним зберігається право на авторську участь у цій роботі або за його згодою, на отримання відповідної авторської винагороди за використання його конкурсного проекту в порядку, встановленому законодавством.

У разі відмови переможця конкурсу від подальшої реалізації його конкурсного проекту замовник конкурсу на підставі рекомендацій журі, викладених у протоколі про підсумки конкурсу, може обрати для реалізації інший премійований проект.

Заступник міського голови,

керуючий справамиО.Галай

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського

голови

від_23.10.2018_ № 482_

ПОЛОЖЕННЯ

про журі міського відкритого архітектурного конкурсу на розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції реконструкції площі Духновича Олександра, площі Кирила і Мефодія, вул.Федорова Івана та частини вул.Ярослава Мудрого у м.Мукачево

1. У складі журі відповідно до специфіки конкурсу має бути не менше

двох третин висококваліфікованих спеціалістів у сфері містобудування та архітектури. До складу журі також залучаються представники замовника конкурсу, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

2. Кількість членів журі має бути непарною. Голова журі та його заступник обираються на засіданні журі шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.

Відповідальний секретар конкурсу одночасно є секретарем журі і бере

участь у його засіданнях без права голосу. Заміна членів журі в період розроблення конкурсних проектів, їх обговорення і прийняття рішень, а також після проведення першого туру конкурсу з двох турів не допускається.

Члени журі не можуть залучатися до участі у подальшій роботі над проектом Переможця.

3. Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу матеріали, не обумовлені Програмою і Умовами конкурсу.

4. Журі не розглядає проекти:

відправлені або подані після закінчення встановленого терміну; анонімність яких була свідомо порушена; такі, що не відповідають вимогам Програми та Умовам конкурсу. Такі проекти можуть бути за рішенням журі допущені до участі на виставці конкурсних проектів з позначкою «Поза конкурсом».

5. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо на нього подано не менше двох конкурсних проектів, з яких хоча б одному журі вважає можливим присудити перемогу.

6. Засідання журі проводиться у терміни, визначені Умовами конкурсу,

і вважається правомочним за умови участі у ньому не менше двох третин складу журі.

7. Журі приймає рішення стосовно кожного з проектів окремо і розпочинає з присудження перемоги.

8. Рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проект, голова журі має право вирішального голосу.

9. Члени журі не мають права розголошувати будь-які відомості,

пов’язані з розглядом проектів і обранням Переможця.

10. Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, у тому числі і

замовником конкурсу.

Заступник міського голови,

керуючий справамиО.Галай

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського

голови

від_23.10.2018_№ 482

С К Л А Д

журі міського відкритого архітектурного конкурсу на розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції реконструкції площі Духновича Олександра, площі Кирила і Мефодія, вул.Федорова Івана та частини вул. Ярослава Мудрого у м.Мукачево

Андялошій Олександр – заслужений архітектор України

(за згодою);'

Бакалов Вадим - магістр архітектури, директор ПП

«Архідром» (за згодою)

Балога Андрій- міський голова;

Бровді Ігор- архітектор (за згодою);

Віровбал Володимир- архітектор (за згодою);

Гасинець В'ячеславначальник управління міського

господарства виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

Ганзел В'ячеслав- архітектор, голова спілки

архітекторів України в Закарпатській

області;

Івановчик Іванначальник відділу архітектури та

містобудування управління

комунальної власності та архітектури

головний архітектор міста

Коприва Аттіла - доцент кафедри образотворчого

мистецтва Закарпатської академії

мистецтв (за згодою);

Луценко Ігор - доцент кафедри образотворчого

мистецтва Закарпатської академії

мистецтв (за згодою);

Луца Андрій- архітектор

Пасічник Ігор- інженер-архітектор, директор ТзОВ

«ДАПБ» Архітектура» (за згодою)

Толстоусов Олександр- архітектор

Відповідальний секретар конкурсу

Майданевич Яна Борисівна – головний спеціаліст відділу архітектури та

   містобудування управління комунальної

   власності та архітектури

   виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Заступник міського голови,

керуючий справамиО.Галай

розпорядження розіслати:

Управління комунальної власності та архітектури

Управління міського господарства

Виконав: Івановчик І.І.

П О Г О Д Ж Е Н О :

Заступник міського головиБарчій Е. В.

Заступник міського голови,

керуючий справами Галай О. Ю.

Начальник юридичного відділуГарапко В. М.

Начальник відділу контролю та ОЗД ВК та МРЛендьєл Г.Т.

Прочитано 2442 разів Останнє редагування Середа, 24 жовтня 2018 16:55

ГАЛЕРЕЯ