Ви тутМіська влада/ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ/Управління міськвиконкому/Управління праці та соціального захисту населення/Прийнято рішення про створення комісії з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей та затвердження її Положення.
Середа, 05 лютого 2020 11:59

Прийнято рішення про створення комісії з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей та затвердження її Положення.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Прийнято рішення про створення комісії з питань надання грошової компенсації

для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей та затвердження її Положення.

04.02.2020 року, на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення «Про створення комісії з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей та затвердження її Положення».

З метою виплати цільової грошової компенсації для придбання житла, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», від 28.03.2018 року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 18.04.2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України», керуючись ст. 40, 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив:

 

1.  Створити комісію з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей.

2.   Затвердити Положення про комісію з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей, згідно з додатком 1 до цього рішення.

3. Затвердити склад комісії з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей, згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 26.06.2018 року № 181 «Про комісію з питань надання грошової компенсації для придбання житла сім’ями загиблих учасників АТО та інвалідами з числа учасників АТО при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради та рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради «Про комісію з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради».

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради Н. Зотову.

 

Положення

про комісію з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей.

І. Загальні положення.

1.1. Комісія з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей (далі – Комісія) є тимчасовим колегіальним органом, утвореним на підставі рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» та від 28.03.2018 року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 18.04.2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Склад Комісії.

2.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

2.2. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

ІІІ. Організація роботи, завдання та повноваження Комісії.

3.1. Основним завданням Комісії є реалізація Порядку виплати грошової компенсації для придбання житла сім’ями загиблих учасників бойових дій АТО та на території інших держав та особам з інвалідністю з числа учасників бойових дій АТО та на території інших держав, внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.Вищезазначені особи повинні перебувати на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов та перебувати на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

3.2. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її головою у разі потреби. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше простої більшості.

3.3. До повноважень Комісії належить:

3.3.1. перевірка наявності в особи статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця та особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи, учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

3.3.2. визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця;

3.3.3. перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю, учасника бойових дій;

3.3.4. перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого військовослужбовця та особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій;

3.3.5. перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого військовослужбовця, які мають право на грошову компенсацію, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій ;

3.3.6. прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

3.3.7. визначення розміру грошової компенсації;

3.3.8. факту проживання не менш як один рік в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

3.4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, впродовж п’яти робочих днів з дня надходження подання про виплату грошової компенсації розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

3.5. За наявності письмового клопотання заявника комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

3.6. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше, ніж ½ від членів комісії.

3.7. Комісія має право одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.8. У разi відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття впродовж трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

3.9. Заявник має право оскаржити рішення Комісії про відмову в призначенні грошової компенсації у судовому порядку.

3.10. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації, Комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи із нормативів затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», від 28.03.2018 року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» та від 18.04.2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України».

3.11. Впродовж трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення і виплату грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також управлінню праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради та фінансовому управлінню Мукачівської міської ради.

3.12. Заявник може оскаржити до суду рішення комісії щодо належної йому суми грошової компенсації.

3.13. Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, скликає засідання для прийняття рішення і несе відповідальність за виконання покладених на комісію повноважень. У разі відсутності голови комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови Комісії.

3.14. Секретар Комісії готує необхідні матеріали для роботи Комісії, повідомляє членів Комісії та заявників про дату, час та місце проведення засідання, веде протокол засідання, та зберігає відповідні матеріали про роботу комісії.

3.15.У разі відсутності секретаря робочої групи його обов’язки тимчасово виконує за дорученням Комісії інший член комісії.

 

Склад

комісії з питань надання грошової компенсації для придбання житла певної категорії громадян та членам їх сімей

Голова комісії:

Лендєл Олександр Васильович

керуючий справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Заступник голови комісії:

Зотова Наталія Василівна            

 начальник управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради;

Секретар комісії:

Бойко Вікторія Костянтинівна  

начальник відділу державних пільг та компенсаційних виплат управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради;

Члени ради:

Боднар Адік Васильович

заступник начальника відділу економіки Мукачівської міської ради;

Гелетей Федор Федорович

старший інспектор з проектно-кошторисної роботи відділу капітального будівництва Мукачівської міської ради

Герц Мирослав Мирославович

заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу фінансового управління Мукачівської міської ради;

Гордубей Маріанна Іванівна

начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради;

Попфолуші Світлана Василівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради;

Риковський Сергій Михайлович

Секретар громадської організації учасників АТО та інших бойових дій міста Мукачево (за згодою);

Чурила Мирослава Миронівна

головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду управління міського господарства Мукачівської міської ради;

Управління праці та соціального захисту населення

Прочитано 121 разів

ГАЛЕРЕЯ