Понеділок, 11 грудня 2017 16:51

«Ветеран праці»

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

Згідно з частиною ветеранами праці визнаються грома­дяни, які працювали на підприємствах, в устано­вах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізич­них осіб, мають стаж ро­боти 40 років – чоловіки і 35 років – жінки і вийшли на пенсію.

Частиною другою статті 6 цього Закону передба­чено надання статусу «ветерана праці» при зниженій тривалості ста­жу роботи у разі, якщо призначено пенсію на пільгових умовах, за ви­слугу років та інвалідам.

Зокрема, громадянам, яким призначені пенсії на пільгових умовах за Списком № 2 вироб­ництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими та важкими умовами праці, зайня­тість в яких повний робо­чий день дає право на пенсію за віком на піль­гових умовах, статус «ве­теран праці» надається за наявності стажу робо­ти у жінок – 30 років і у чоловіків – 35 років.

Оособи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики які мають право на пенсію за віком, інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи які мають право на пенсію за віком - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років.

Пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством колишнього Союзу РСР.

Інваліди I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Слід зазначити, що ветеранам праці надаються такі пільги, зокрема, як користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.

Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів).

Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветерана праці, на підставі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

Станом на 01 грудня 2017 року відділом державних пільг та компенсаційних виплат надано статус «Ветеран праці» та видача посвідчення за даними бази песійного Фонду – 93 особам.

Відділ державних пільг та

компенсаційних виплат УПСЗН

Прочитано 368 разів

ГАЛЕРЕЯ