Ви тутМіська влада/ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ/Відділи міськвиконкому/Служба персоналу/ЗВІТ Служби персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради за 1-й квартал 2019 року
П'ятниця, 12 квітня 2019 17:18

ЗВІТ Служби персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради за 1-й квартал 2019 року

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

 

Служба персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради забезпечує організацію своєї роботи відповідно до Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів.

Станом на 01 квітня 2019 року загальна штатна чисельність працівників виконавчих органів міської ради становить 285 осіб, у тому числі 220 (77%) – посадові особи місцевого самоврядування; 42 (15%) – службовці; 23 (8%) – робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування.

Загальна чисельність виконавчих органів міської ради в порівнянні з попереднім кварталом

Період

Загальна чисельність,

шт.од.

У т.ч.:

посадові особи, шт.од.

У т.ч.

службовці, шт.од.

У т.ч.

робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування, шт.од.

Станом на 01.01.2019

269

219

41

9

Станом на 01.04.2019

285

220

42

23

Протягом першого кварталу поточного року службою персоналу організовано 3 засідання конкурсної комісії на заміщення 4-х вакантних посад посадових осіб виконавчих органів ради, у яких взяло участь 10 кандидатів. За результатами проведених конкурсів складено відповідні протоколи. Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад публікувалися в газеті «Мукачево» та розміщувалися на сайті міської ради.

За звітний період:

Прийнято на посади - 8 осіб, в тому числі:

- за результатами конкурсу – 4 особи (у т. ч. з кадрового резерву за рекомендацією конкурсної комісії – 1 особа);

- до патронатної служби та інших працівників - 3 особи;

- на посади керівників комунальних підприємств міської ради - 1 особи.

За результатами успішного стажування 2 посадові особи у звітному періоді переведені на інші рівнозначні посади.

Підготовлено розпоряджень про звільнення з посад працівників виконавчих органів та керівників комунальних підприємств - 12 осіб (у т. ч. за угодою сторін – 8 осіб, за власним бажанням- 1 особа, в порядку переведення -1 особа, у зв’язку з закінчення строкового договору – 2 особи).

За звітний період службою персоналу підготовлено 2 проекти рішень міської ради «Про внесення змін у структуру та штат виконавчих органів Мукачівської міської ради».

У звітному періоду підготовлено проектів розпоряджень міського голови всього – 199, з них:

- по особовому складу – 79 (призначення, звільнення, переведення, стажування, зарахування до кадрового резерву, про преміювання та ін.).

-розпоряджень про відпустки – 97;

-розпоряджень про відрядження - 23.

Здійснюється постійна робота щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників з числа працівників виконавчого комітету Мукачівської міської ради та його структурних підрозділів у відповідності до Постанови КМУ від 07.12.2016 р. № 921 про «Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних». Станом на 01.04.2019 року на військовому обліку військовозобов’язаних і призовників у Мукачівському об’єднаному міському військовому комісаріаті перебуває 56 осіб.

З початку поточного року проведено обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування для всіх посадових осіб виконавчих органів міської ради для встановлення надбавок до посадових окладів за вислугу років на 2019 рік.

Систематично здійснюється формування, облік та ведення особових справ працівників виконавчого комітету та структурних підрозділів, керівників комунальних підприємств, з внесенням відповідних записів до їх трудових книжок у відповідності до діючих нормативно-правових актів.

Під час призначення посадових осіб, здійснюється проведення перевірки достовірності відомостей, щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», готуються запити до органів перевірки, повідомлення до Головного управління юстиції в Закарпатській області, розміщується інформація про проведення перевірки на сайті Мукачівської міської ради, готуються довідки про її результати.

На виконання вимог ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», на підставі пропозицій начальників відділу та управлінь, сформовано та затверджено розпорядженням Мукачівського міського голови від 03.05.2019 р. № 5, списки осіб, зарахованих до кадрового резерву виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 2019 рік.

Станом на 01.04.2019 на обліку у службі персоналу перебуває 14 особових справ керівників підприємств та закладів, які перебувають

у комунальній власності міста та з якими укладено контракти.

Службою персоналу були проведені організаційно-інформаційні заходи з метою своєчасної подачі декларацій за 2018 рік посадовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств міста, особами, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування у минулому році, та є суб’єктами декларування, а саме направлялися відповідні листи-роз’яснення, пам’ятки декларанта та інші інформаційні матеріали.

Відповідно до ст.49 ЗУ «Про запобігання корупції», органи місцевого самоврядування зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють або працювали, декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. В результаті такої перевірки службою персоналу встановлено відсутність фактів неподання або несвоєчасного подання вказаних декларацій.

Станом на 01.04.2019 р. всі 249 суб’єктів декларування вчасно подали свої декларації, з них:

-213 - посадові особи виконавчих органів Мукачівської міської ради;

-18 - керівники комунальних підприємств;

-18 - посадові особи виконавчих органів Мукачівської міської ради та керівники комунальних підприємств міста, що звільнилися у минулому році.

Начальник служби персоналу

виконавчого комітету

Мукачівської міської ради                                                                                  В. Ліпінська

Прочитано 698 разів

ГАЛЕРЕЯ