Неділя, 17 березня 2019 08:44

Перелік питань для складання іспиту

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України (254к/96-ВР),

Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування"(2493-ІІІ),

"Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17) ,

"Про державну службу" (3723-12),

та "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР).

I. Питання на перевірку знання Конституції України (254к/96-ВР)

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (ст.. 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування " (2493-ІІІ)

1. Поняття про службу в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (Стаття 1.2).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (Стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (Стаття 5).

4. Основні напрями держ. політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (Ст. 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (Стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (Стаття 9).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та

проходженням служби (Стаття 12).

8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (Стаття 13).

9. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (Стаття 11).

10. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (Стаття 20).

11. Класифікація посад та ранги в органах місцевого самоврядування. (Статті 14,15).

12. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування .(Стаття 10).

13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (Стаття 18).

14. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування. (Статті 23, 24).

15. Оплата праці, відпустки посадової особи місцевого самоврядування .(Стаття 21).

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції» (1700-18)

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)».

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу " (3723-12)

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

V. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " (280/97- ВР)

1. Основні терміни використані в Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні”, поняття місцевого самоврядування, право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст.ст.1,2,3).

2.Основні принципи, система місцевого самоврядування, територіальні громади, місцеві референдуми, загальні збори громадян та місцеві ініціативи (ст.ст.4,5,6,7,8,9).

3. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування; виконавчі органи рад; сільський, селищний, міський голова (ст.ст.10,11,12).

4. Громадські слухання; органи самоорганізації населення; форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування; організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (ст.ст.13,14,15,16).

5. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад та з тими, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. Статут територіальної громади села, селища, міста (ст.ст.17,18,19).

6. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування; обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування; символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей; підняття Державного Прапора України, законодавство про місцеве самоврядування (ст.ст.20-24).

7. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (ст.ст.25,26).

8. Повноваження сільського, селищного, міського голови; делегуваення повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (ст.ст. 42, 44).

9. Порядок формування рад; сесія ради; секретар сільської, селищної, міської ради (ст.ст. 45,46,50).

10. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради, його повноваження та організація роботи. Відділи, управління та інші органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради (ст.ст. 51, 52, 53, 54).

11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.59).

12. Місцеві бюджети, участь держави у формуванні доходів та доходи місцевих бюджетів (ст.ст.61,62,63).

13. Видатки місцевих бюджетів, використання вільних бюджетних коштів, збалансування доходів і видатків, утворення цільових фондів. Місцеві податки і збори. (ст.ст.64-69).

14. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб; підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам; обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.ст.71,72,73).

15. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами, перед державою, перед юридичними та фізичними особами (ст.ст.74,75,76,77).

 

Прочитано 283 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація