Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ бухгалтерського обліку та звітності/ЗВІТ про роботу відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Мукачівської міської ради за ІII-й квартал 2019 року
Четвер, 03 жовтня 2019 10:37

ЗВІТ про роботу відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Мукачівської міської ради за ІII-й квартал 2019 року

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконує свої посадові обов’язки згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керується нормативно-правовими і законодавчими актами України, які стосуються питань організації і ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, обліковою політикою, затвердженою розпорядженням міського голови.

Головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання достовірної інформації, яка необхідна для управління діяльності міськвиконкому та забезпечення контролю за виконанням кошторисів доходів та видатків. За даними бухгалтерського обліку складаються бюджетна, фінансова, податкова, статистична та інші звітності.

Порядок ведення бухгалтерського обліку регулює Державне казначейство України, яке розробляє план рахунків згідно стандартів ведення обліку та порядок його застосування.

Станом на 01 жовтня 2019 року в ГУДКСУ в Закарпатській обл. відкрито 23 (двадцять три) розрахункові рахунки, а також відкрито рахунки в ПАТ Ощадбанк для ведення касових операцій та рахунки для ведення валютних операцій. Ведеться контроль за відображенням на рахунках усіх операцій.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності в своїй роботі за вказаний період керувався Конституцією України, Законами України, рішеннями сесії міської ради, розпорядженнями міського голови, Постановами, Положеннями та Інструкціями про ведення бухгалтерського обліку, Положенням про відділ та посадовими інструкціями.

Інформуємо, що відділом бухгалтерського обліку та звітності міськвиконкому забезпечено виконання плану роботи за даний період, а саме:

- щоденно проводилась реєстрація і подання у ГУДКСУ платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов’язань для розрахунків з різними Дебіторами та Кредиторами;

- щоденно проводився синтетичний та аналітичний облік доходів та видатків, оброблялись первинні документи по різним джерелам фінансування;

- щомісячно та щоквартально подавали різні звіти та інформації по розрахунках;

- звітувались у різні інстанції, а саме: Фінансове управляння виконавчого комітету, Статуправління, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального захисту інвалідів, ОДПІ, Держказначейство та інші;

- на протязі вказаного періоду вчасно проводилось нарахування відпускних, лікарняних, заробітної плати працівникам міськвиконкому та по цивільно-правовим угодам, а також по громадським роботам згідно договорів з Мукачівським міськрайонним центром зайнятості;

- вчасно перераховувалась заробітна плата за першу та другу половину місяця працівникам міськвиконкому та по договорам ЦПХ на відповідні карткові рахунки;

- систематично видавались різні довідки працівникам міськвиконкому по місцю вимоги;

- щоденно велись розрахунки з підзвітними особами;

- щоденно проводилась видача та прийом подорожніх листів водіям;

- на протязі звітного періоду проводилось забезпечення водіїв талонами на паливно-мастильні матеріали;

- щомісячно проводились розрахунки з орендарями;

- щомісячно проводилось зведення даних бухгалтерського обліку, які заносяться в Меморіальні ордери та Головну книгу;

- згідно вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» здійснюється оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі (портал E-Data) про використані бюджетні кошти;

- щоденно проводиться робота з документами у програмі АСД ДОК ПРОФ 3;

- за звітний період відділом підготовлено близько 12-ти розпоряджень;

- на підставі розпоряджень міського голови розроблялись паспорти бюджетних програм відповідно ПЦМ на 2019 рік;

- проведено аналіз ефективності виконання бюджетних програм за даний період 2019 року.

За відповідний період згідно прийнятих програм, профінансовано та проведено оплату з місцевого бюджету на загальну суму 41974028,25 грн., а саме:

- Програма забезпечення організаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету у 2018-2020рр. – 261700,00 грн.;

- Програма висвітлення діяльності Мукачівської міської ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів місцевими ЗМІ на 2018-2020рр. – 218120,98 грн.;

- Програма розвитку транскордонного співробітництва, інвестиційної діяльності та туризму у м. Мукачеві на 2018-2020рр. – 173302,26 грн.;

- Програма розробки Стратегії розвитку міста Мукачева до 2017 року – 190000,00 грн.

- Програма виплати винагороди Почесним громадянам м. Мукачева на 2018-2020рр. – 1288000,00 грн.;

- Програма удосконалення цивільного захисту м. Мукачева на 2018-2020рр. – 192420,00 грн.;

- Програма розвитку архівної справи у м. Мукачево на 2018-2020рр. – 74468,00 грн.;

- Програма зайнятості населення м. Мукачева на 2018-2020рр. – 29903,50 грн.;

- Міська Програма «Захисту прав дітей» на 2018-2020 роки – 382035,96 грн.

- Програма організації громадських оплачуваних робіт для молоді у вільний від навчання час на 2018-2020 роки – 44599,62 грн.

- Міська програма «Подарунки для новонароджених на 2018-2020 роки» - 966802,12 грн.

- Проведено видатки за рахунок цільового фонду – 105636,00 грн.;

- Виплата лікарняних за рахунок фонду соціального страхування – 342757,77 грн.;

- Фінансування на утримання виконавчого комітету (зарплата, відрядження, комунальні послуги та інші поточні видатки) – 35393413,99 грн.;

- Проведено видатки за рахунок спеціального фонду (власні надходження) – 454469,90 грн.;

- Проведено видатки за рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) – 1239898,15 грн.;

- Проведено видатки (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету):

  1. Програма забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді, корупції та організованій злочинності на 2019 рік – 300000,00 грн.;
  2. Комплексна програма профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян у м. Мукачеві на 2019 рік – 300000,00 грн.:

- Проведено видатки за рахунок коштів для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році – 16500,00 грн..

Виконувались інші доручення керівництва.

Успішно здані: квартальні звіти (фінансова, бюджетна та інші) за 1-й та II-й квартали 2019 року.

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітностіЛ.І. Генералюк

Прочитано 44 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація