Ви тутМіська влада/ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ/Відділи міськвиконкому/Відділ охорони здоров'я/Оголошення конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства « Мукачівська центральна районна лікарня
П'ятниця, 01 березня 2019 15:50

Оголошення конкурсної комісії про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства « Мукачівська центральна районна лікарня

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, Єдиних кваліфікаційних вимог для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, наказу Відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 12.02.2019р. №12-0 “Про проведення конкурсу”, наказу відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 01.03.2019р. №21-0 “Про затвердження персонального складу конкурсної комісії”

Найменування установи, організації: Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня”

Юридична адреса закладу: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Пирогова Миколи буд. 8-13.

Основні напрямки діяльності закладу:

- головною метою діяльності Підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-підприємство має право надавати платні медичні послуги згідно регуляторних актів органу місцевого самоврядування з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти”;

- надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню здійснюється Підприємством за рахунок коштів державного, місцевих, бюджетів, а також коштів, отриманих через надання платних послуг, коштів юридичних осіб, що здійснюють оплату медичних послуг відповідно до укладених договорів (без отримання прибутку), за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Основними завданнями Підприємства є:

- всебічний розвиток охорони здоров’я населення на території міста Мукачева ;

- надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню на території міста Мукачева;

- здійснення заходів по розвитку профілактичного напрямку охорони здоров’я;

охорона материнства і дитинства;

- впровадження наукової організації праці, втілення досягнень науки в практику охорони здоров’я, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників.

Відповідно до покладених завдань Підприємство здійснює наступну діяльність:

- забезпечує організацію статистичної звітності у всіх медичних закладів та установ міста і району згідно договору;

- забезпечує вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках населення міста, району;

- організовує роботу по охороні материнства і дитинства, поліпшенню умов праці, побуту і відпочинку жінок;

- вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності працівників і разом з відповідними підприємствами, установами і організаціями розробляє заходи по її зниженню;

- організовує обов’язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні медогляди працівників виробництва по професіях, передбачених законодавством;

- організовує відновлююче лікування хворих з метою запобігання стійкої втрати працездатності, здійснює разом з органами соціального забезпечення і зацікавленими підприємствами, установами і організаціями заходи по медичній і трудовій реабілітації інвалідів;

- приймає участь у координації і контролі діяльності всіх підприємств і організацій по розробці та проведенню заходів у галузі охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, запобігання захворюваності;

- приймає участь у запровадженні на території міста в разі загрози або поширення епідемічних інфекційних захворювань особливих умов і режимів праці, пересування та перевезення, спрямованих на запобігання поширення і ліквідації цих захворювань;

- приймає участь у здійсненні заходів по цивільній обороні;

- забезпечує своєчасне і широке впровадження в практику роботи лікарні сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування;

- організовує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів по усуненню причин, що їх породжують;

- організовує роз’яснення законодавства про охорону здоров’я серед населення;

- взаємодіє з суб’єктами надання третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- бере участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- бере участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом та чинним законодавством.

З метою забезпечення своєї діяльності Заклад проводить зберігання, придбання, відпуск, знищення, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Структура закладу:

до складу Закладу входять наступні структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи:

- апарат управління;

- поліклінічне відділення (на 1200 відвідувань за зміну в т.ч. жіноча консультація) в тому числі денний стаціонар на 75 пацієнтів;

- загально-терапевтичне відділення;

- пульмонологічне відділення;

- гастроентерологічне відділення;

- кардіологічне відділення;

- блок інтенсивної терапії;

- хірургічне відділення №1;

- хірургічне відділення №2;

- травматологічне відділення;

- урологічне відділення;

- неврологічне відділення;

- гінекологічне відділення;

- пологове відділення;

- неонатологічне відділення;

- офтальмологічне відділення;

- інфекційне відділення;

- онкологічне відділення;

- денний стаціонар шкірно-венерологічного диспансеру;

- приймальне відділення;

- операційний блок;

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

- клініко - діагностична лабораторія;

- бактеріологічна лабораторія;

- рентгенологічне відділення;

- флюорографічний кабінет;

- ендоскопічний кабінет;

- кабінет функціональної діагностики;

- кабінет ультразвукової діагностики;

- паталогоанатомічне відділення;

- фізіотерапевтичне відділення;

- відділення переливання крові;

- інформаційно - аналітичний відділ;

- центральне стерилізаційне відділення;

- психо-наркологічний диспансер;

- протитуберкульозний диспансер;

- кухня;

- котельня;

- гараж;

- ремонтна група;

- аптечний склад;

- госпрозрахункове відділення;

- стоматологічне відділення;

- відділ бухгалтерського та планово-економічного обліку;

- відділ кадрів.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2019 рік складають 139083,4 тис. грн.

Умови оплати праці керівника – директора закладу визначаються контрактом укладеним Органом управління з переможцем конкурсу.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Пирогова Миколи, 8-13 (приймальна відділу охорони здоров´я виконавчого комітету Мукачівської міської ради). Прийом документів проводиться з 09 год.00 хв. 04.03.2019р. До 18 год. 00 хв. 18.03.2018 р

Номер телефону для довідок: 2-24-10

Адреса електронної пошти для довідок: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік документів для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до оголошення;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до оголошення ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до оголошення ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до оголошення;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-план реформування закладу протягом одного року;

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:

1. Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Також претендент повинен мати не менше 5-х років стажу роботи на керівних посадах.

2. Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Дата і місце проведення конкурсу:

20.03.2019 року о 10.00 год.

м.Мукачево, пл.О.Духновича 2 (малий сесійний зал засідань)


Додаток 1

до оголошення

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р. ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.


Додаток 2

до оголошення

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу

(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р. __________________

(підпис)

Додаток 3

до оголошення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________

(підпис)

___________________

(прізвище, та ініціали)


Додаток 4

до оголошення

ЗАЯВА*

про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

  1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

2)комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

2)запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

так**  ні 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

____ _______ 20___ р.________________

(підпис)

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

Прочитано 2097 разів

ГАЛЕРЕЯ