Офіційні WEB - ресурси

Офіційні WEB - ресурси

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 5792
Неділя, 14 квітня 2019 22:36

Положення відділу

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) є відділом виконавчого комітету Мукачівської міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується заступнику міського голови, керуючому справами, виконавчому комітету міської ради та міському голові.

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, виконавчого комітету міської ради та міського голови, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є :

 • ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території міста;
 • складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань :

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;

12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

6. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців».

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який має вищу освіту, як правило юридичну. Керівник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється міським головою у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

9. Керівник відділу ведення Реєстру :

 • забезпечує виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців» на відповідній території;
 • здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
 • розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
 • готує проекти розпоряджень міського голови у випадках та в порядку, визначених Законом України «Про Державний реєстр виборців», організовує і контролює їх виконання;
 • забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;
 • готує до підпису документи, визначені Законом України «Про Державний реєстр виборців», що скріплюються печаткою виконавчого комітету міської ради;
 • вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про Державний реєстр виборців»;
 • виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Посадові особи відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та трудового законодавства України.

Прочитано 373 разів

ГАЛЕРЕЯ