Офіційні WEB - ресурси

П'ятниця, 01 січня 2016 18:31

Туристичний збір

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

gerb ukraine blackwhite

УКРАЇНА

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

79 сесія 6 - го скликання

РІШЕННЯ

 

25 червня 2015 р. Мукачево №1474

 

Про встановлення розміру

ставки туристичного збору

на території міста Мукачева

Відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-VIII , cт. 64 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, на підставі п.24 ст. 26, п. 1 ст. 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, побутового і торговельного обслуговування, розвитку малого й середнього бізнесу (протокол № 71 від 23.06.2015 р.) та з питань законності та правопорядку , охорони прав та свобод громадян, регламенту, депутатської етики (протокол № 60 від 23.06.2015 р.), Мукачівська міська рада вирішила:

 1. Затвердити Положення про туристичний збір у м. Мукачеві (додаток 1).
 2. Встановити з 01.01.2016 року ставку туристичного збору у розмірі 1,0 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 Положення про туристичний збір у м. Мукачеві.
 3. Рішення 3-ої сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 23 грудня 2010 року № 66 “Про розміри і порядок сплати місцевих податків та зборів” вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016р.
 4. Затвердити аналіз регуляторного впливу та звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта “Про встановлення розмірів ставок туристичного збору на території міста Мукачева” (додатки 2,3).
 5. Відділу транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічних зв'язків, головному спеціалісту інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату виконкому та міської ради Л.Томишину оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації (ММКП „Редакція газети „Мукачівська Ратуша”) та на офіційному сайті Мукачівської міської ради
 6. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування збору до бюджету міста Мукачева здійснює Мукачівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Закарпатській області.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Е.Нусера та постійну депутатську комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, побутового і торговельного обслуговування, розвитку малого і середнього бізнесу.

Міський голова                                                                                                          З.Ленд’єл


Додаток 1

до рішення 79 сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання

від 25 червня 2015 року №1474

Положення про туристичний збір у м. Мукачеві

1. Загальні положення

1.1. Положення про туристичний збір у м. Мукачеві (далі – Положення) розроблено на підставі ст.268 Податкового кодексу України №2755-17 ВР, затвердженого 02.12.2010 року зі змінами та Бюджетного кодексу України та визначає порядок справляння туристичного збору на території міста. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території м. Мукачево Закарпатської області.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті, радою якого встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

2.3. Облік осіб, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення, ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною категорією.

3. Ставка збору

3.1. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1,0 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Податковими агентами туристичного збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договорами найму;

в) юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Податковий обов’язок

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює Мукачівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Закарпатській області.

Секретар міської ради                                                            І. Маняк


Додаток 2

до рішення 79 сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання

від 25 червня 2015 року № 1474

Аналіз регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004р.

Назва регуляторного акту: рішення «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Мукачева»

Регуляторний орган: Мукачівська міська рада

Розробники документа: відділ транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічних зв'язків .

Відповідальна особа: Боднар Адік Васильович

Контактний телефон: 5-48-49

 1. Визначення проблеми

Законом України від 28.12.2014р. № 71 — VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, запроваджено туристичний збір.

Протягом січня - квітня 2015 року до міського бюджету надійшло внаслідок сплати туристичного збору:

 • від фізичних осіб-підприємців - 12,3 тис.грн.;
 • від юридичних осіб — 13,1 тис. грн.

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України туристичний збір відноситься до місцевих податків, який

 місцеві ради установлюють в межах граничних розмірів,

передбачених ст. 268 Податкового кодексу.

 Згідно з п.12.4.1. ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень міських рад щодо податків та зборів належать в т.ч. встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим Кодексом.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження

щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії відповідної ради.

Враховуючи положення ПК України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виникає необхідність встановити на території м.Мукачево туристичний збір на 2016 рік. Тому з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території міста Мукачева і пропонується прийняття рішення Мукачівської міської ради “Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Мукачева”.

 1. Цілі державного регулювання

Впровадження регуляторного акта дозволить встановити ставку туристичного збору в м. Мукачеві на 2016 рік, забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямовано на визначення місцевого збору, що встановлюється на території міста.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива — залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.

Друга альтернатива — прийняття рішення про встановлення збору.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

Обраний спосіб:

 • відповідає вимогам чинного законодавства;
 • забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
 • забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

4. Механізм розв’язання проблеми

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння туристичного збору на 2016 рік на території м. Мукачева пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Мукачівської міської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов'язковому виконанню органами державної податкової служби та платниками податків.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.

Аналіз вигод і витрат

Сфера регулювання Вигоди Витрати
Держава

Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору.

Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування
Суб'єкти господарювання Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України Затрати часу необхідні для вивчення нормативно-правової бази з даного питання
Населення Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету міста туристичного збору. Витрати незначні

7. Строк дії акту

Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року із можливістю внесення до нього та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту

Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

-       кількість фізичних осіб-підприємців, які сплатили туристичний збір;

-       кількість юридичних осіб, які сплатили туристичний збір;

-       сума надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору фізичними особами-підприємцями;

-       сума надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору юридичними особами.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

Періодичне відстеження не буде проводитись на підставі част.7 ст.10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічних зв'язків Мукачівського міськвиконкому.

Відстеження розміру надходжень до міського бюджету та кількості суб'єктів підприємницької діяльності (ФОП та юридичних осіб), які сплатили туристичний збір буде здійснюватись шляхом аналізу інформації, наданої державною податковою інспекцією у м.Мукачеві.

Секретар міської ради                                                                        І.Маняк


Додаток 3

до рішення 79 сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання

від 25 червня 2015 року №1474

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта: рішення 79 сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 25 червня 2015 року № 1474 «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Мукачева»

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічних зв'язків

Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований на реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта проводились 01.04.2015 по 30.04.2015 р.

Тип відстеження: базове

Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів відстеження.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється шляхом аналізу статистичної інформації (дані ОДПІ) з наступних показників:

- кількість фізичних осіб-підприємців, які сплатили туристичний збір;

- кількість юридичних осіб, які сплатили туристичний збір;

- сума сплаченого туристичного збору до міського бюджету фізичними особами-підприємцями;

- сума сплаченого туристичного збору до міського бюджету юридичними особами.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

№ п/п Показник квітень 2015
1 Кількість фізичних осіб-підприємців, які сплатили туристичний збір, всього осіб

9

2 Кількість юридичних осіб, які сплатили туристичний збір, всього осіб 1
3 Сума надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору фізичними особами-підприємцями, всього тис.грн 8
4 Сума надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору юридичними особами, всього тис.грн 0,1

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 • Проведене базове відстеження.
 • Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Секретар міської ради                                                                                   І.Маняк


Прочитано 2685 разів Останнє редагування Вівторок, 02 лютого 2016 10:33

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація