Офіційні WEB - ресурси

П'ятниця, 22 березня 2019 17:03

Соціальні заклади міста Мукачева

Автор
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Увага! Ознайомитися з тим, які саме соціальні послуги надаються в інтернатних та реабілітаційних установах Мукачева, можна за посиланням, де розміщений реєстр надавачів соціальних послуг:

https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html

Нагадуємо, що дані установи не підпорядковуються Мукачівській міській раді та є закладами обласного значення.

Які ваші кроки для того, щоб влаштувати особу в один із інтернатних закладів:

1. Особа, законний представник, опікун, піклувальник звертається до управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради із заявою та пакетом необхідних документів.

2.Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради оформляє та надсилає пакет документів до департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації.

3.Департамент соціального захисту населення опрацьовує комплект документів.

4.Департамент соціального захисту населення надсилає путівку на влаштування/відмову у влаштуванні до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці до управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради.

   Перелік документів для влаштування до:

  • будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:

-особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;

-паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

-медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

-довідка про розмір призначеної пенсії;

-довідка про склад сім’ї за встановленою формою;

-довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності).

  • психоневрологічного інтернату:

-письмова заява особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

-письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

-рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

-паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

-копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

-медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати / перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

-довідка (за наявності) про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та / або державної соціальної допомоги, видана органами Пенсійного фонду України та / або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) (у разі їх утворення) рад ;

-довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

індивідуальна програма реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи);

три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

-дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату:

для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:

заява батьків, опікунів / піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату;

свідоцтво про народження або паспорт (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

відомості про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів;

виписка з медичної документації за формою № 112/о „Історія розвитку дитини”, затверджена МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті;

висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

психолого-педагогічна характеристика (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу тощо);

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради, аліментів (за умови призначення);

документ про освіту дитини з інвалідністю, інформація з навчальних закладів (за наявності);

три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

-для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:

особиста заяви особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала опіку чи піклування над такою особою, або копії клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа, про влаштування (переведення) до будинку-інтернату;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

відомості про батьків, інших законних представників, родичів і членів сім’ї особи з інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

медична карта та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, встановленою МОЗ;

довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ;

довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі утворення (крім м. Києва) ради (за умови призначення);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

копія рішення суду про призначення опікуна / піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

копія паспорта опікуна / піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

копія ощадної книжки особи з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії та / або державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщеної особи). 

Соціальні заклади міста Мукачева

«Мукачівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради

Надання соціальних послуг щодо стаціонарного догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку та для осіб з інвалідністю

 89600, м. Мукачево,вул.Королеви Єлізавети, 32, тел/факс (03131) 2-14-20, тел.

(03131) 2-13-88

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІППОЛІТОВ Тарас Васильович

Фактична кількість місць

Перебувають в закладі (осіб)

126

114

 

„Мукачівський дитячий будинок - інтернат” Закарпатської обласної ради

Надання соціальних послуг особам з інвалідністю з соціально-трудової адаптації, стаціонарного догляду, соціально-психологічної реабілітації.

89600, м. Мукачево, вул.І.Франка, 53,

тел. 0(3131)2-24-06

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.t

МАРКУЛІН Василь Юрійович

Фактична кількість місць

Перебувають в закладі (осіб)

110

84

 

„Мукачівський психоневрологічний інтернат” №1 Закарпатської обласної ради

Надання соціальних послуг щодо стаціонарного догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку та для осіб з інвалідністю

89600, м. Мукачево, вул.Свято- Михайлівська, 37 а, тел/факс (03131) 2-43-96

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФОЛУЧКО Михайло Михайлович

Фактична кількість місць

Перебувають в закладі (осіб)

183

175

 

Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Надання соціальних послуг з інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтаграції, денного догляду,

денного догляду дітей з інвалідністю та інші послуги

вул. Духновича, 87 м. Мукачево,Закарпатська 89600

Телефон:

0(3131) 3-83-24, (050) 8782758

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КОВАЧ ОКСАНА ІВАНІВНА

Фактична кількість місць (осіб)

Перебувають в закладі (осіб)

107

107

Прочитано 1040 разів Останнє редагування П'ятниця, 13 березня 2020 13:28

ГАЛЕРЕЯ