Гаряча лінія міста
(03131) 3-44-00
Меню
Прийняте рішення виконкомі про опікунську раду при виконавчому комітеті з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)
Управління соціального захисту населення, опубліковано 25 травня 2021 року о 17:14

На виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 25 травня 2021 затвердили рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради «Про опікунську раду при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав  повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)».

З метою захисту прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), відповідно до Цивільного Кодексу України, ч.3 ст.9 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999р. № 34/166/131/88, керуючись пп.4 п. «б» ч.1 ст.34, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської  ради вирішив:

1.    Створити опікунську раду при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).

2.    Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) згідно з додатком 1 до цього рішення.

3.    Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) згідно з додатком 2 до цього рішення.

4.    Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 18.02.2020р. №68 “Про опікунську раду при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)”.

5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради В.Іванчо.


ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітету Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) (далі - Опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Мукачівської міської ради та має консультативно-дорадчі функції. 

1.2. Опікунська рада при виконавчому комітету Мукачівської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) утворюється рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

1.3. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією України  та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Цивільним Кодексом України, Спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства  освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Правил опіки та піклування” №34/166/131/88 від 26.05.1999 року, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. До складу Опікунської ради можуть входити представники виконавчих органів Мукачівської міської ради, депутати, представники закладів, інтернатів, представники комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я, громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері опіки та  піклування. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради. Голова Опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови Опікунської ради виконує його функції. 1.5. Склад Опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

1.6. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради згідно розподілу обов’язків. Голова Опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови Опікунської ради виконує його функції.

1.7. Опікунська рада здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.         

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Завданням Опікунської ради є:

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету міської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.3.Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.    

3. ФУНКЦІЇ

Опікунська рада, відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

3.2. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

3.3. Здійснює нагляд за діяльністю опікунів і піклувальників.

3.4. Веде облік щодо осіб, які потребують опіки (піклування).

3.5. Забезпечує тимчасове влаштування неповнолітніх та непрацездатних осіб, які потребують опіки (піклування).

3.6. Вживає заходів  щодо  захисту особистих та майнових прав осіб, які перебувають  під  опікою  (піклуванням).

3.7. Реєструє помічників дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно  здійснювати  свої  права та виконувати обов'язки.

 3.8. Провадить  іншу діяльність  щодо  забезпечення  прав  та інтересів 

повнолітніх осіб, які потребують опіки і піклування;

 3.9. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.

4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Опікунська рада має право :

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  РОБОТИ  ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

5.1. Основною організаційною формою діяльності Опікунської ради є її засідання, які проводяться за потребою.

5.2. Члени Опікунської ради працюють на громадських засадах.

5.3. Члени Опікунської ради можуть брати участь при необхідності під час розгляду судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

5.4. Засідання Опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів. 

5.5.Організація скликання засідання Опікунської ради та запрошення на засідання заявників покладається на її секретаря по мірі надходження матеріалів.

5.6. До участі у засіданнях Опікунської ради можуть запрошуватись представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які мають безпосереднє відношення до конкретного питання, кандидати в опікуни та піклувальники.

5.7. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності щодо вирішення питань, що відноситься до компетенції Опікунської ради. 

5.8. Голова Опікунської ради:

- здійснює розподіл повноважень між членами Опікунської ради;

- перед винесенням матеріалів на розгляд Опікунської ради вивчає їх, проводить бесіди з особами, яких передбачається призначити опікунами (піклувальниками), зацікавленими особами у вирішенні питань соціального захисту недієздатних та обмежено дієздатних осіб;

- координує роботу опікунської ради шляхом проведення засідань;

- підписує протоколи засідань;

- має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів ради під час прийняття рішення на засіданні.      

5.9. Секретар Опікунської ради:

- готує матеріали, які розглядатимуться на засіданні Опікунської ради;

- веде діловодство Опікунської ради, оформляє протоколи засідань Опікунської ради та підписує їх;

- приймає звітність від опікунів та піклувальників;

- веде та зберігає особові справи недієздатних та осіб з обмеженою дієздатністю;

- готує витяги з протоколів засідань Опікунської ради та довідки (документи) з питань, що розглядались.

 Обов’язки секретаря Опікунської ради покладаються на посадову особу управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради, до компетенції якої входять функціональні обов’язки з питань соціального захисту осіб, визнаних  недієздатними чи обмежено дієздатними, фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

5.10. У разі тимчасової відсутності секретаря Опікунської ради, виконання його обов’язків покладається головою Опікунської ради на одного з членів Опікунської ради.   

5.11. Члени Опікунської ради беруть участь у засіданні Опікунської ради,  виконують доручення голови Опікунської ради.

5.12. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Опікунської ради. Окрема думка члена Опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу. 

5.13. Рішення Опікунської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів, присутніх на засіданні та стисло формулюються у протоколі. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Опікунської ради. 

5.14. Окрема думка члена Опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається у письмовій формі та додається до протоколу засідання Опікунської ради.

5.15. Протокол засідання Опікунської ради та витяги з нього підписуються головуючим на засіданні та секретарем Опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів Опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається  на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.16. Голова, його заступник, секретар та члени Опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством України не підлягає розголошенню. 


Склад

опікунської ради при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).


Голова комісії:

Іванчо Вікторія Іванівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Заступник голови комісії:

Зотова Наталія Василівна - начальник управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради

Секретар комісії:

Бойко Вікторія Костянтинівна - начальник відділу державних пільг та компенсаційних виплат управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради

Члени ради:    

Біров Людвик Бенямінович - староста Дерценського старостинського округу

Газдик Михайло Михайлович - староста Доробратівського старостинського округу

Гасинець Вячеслав Омелянович - староста Лавківського старостинського округу

Гегедош Ольга Леонідівна - завідувач сектору соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради

Іпполітов Тарас Васильович - директор Мукачівського психоневрологічного інтернату (за згодою) 

Калядіна Ірина Михайлівна - соціальний працівник Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради

Карпінський Олег Леонідович - завідувач АЗПСМ №1 КНП «ЦПМСД Мукачівської ТГ»

Качур Євген Іванович - староста Новодавидківського старостинського округу 

Кізман Вікторія Степанівна - староста Павшинського старостинського округу

Логойда Алла Томашівна - завідувач сектору, головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради

Никуляк Людмила Іванівна - головний спеціаліст Мукачівського відділу обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) ГУПФУ в Закарпатській області (за згодою) 

Паук Олег Іванович - староста Завидівського старостинського   округу

Плеша Василь Васильович - староста Залужанського старостинського округу

Розгай Галина Андріївна - голова Мукачівської міської організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Феделеш Віта Василівна - головний спеціаліст відділу державних пільг та компенсаційних виплат управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради

Фехтел Аннамарія Вікентіївна - староста Ключарківського старостинського округу

Фолучко Михайло Михайлович - директор Мукачівського психоневрологічного інтернату № 1 (за згодою)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux