Гаряча лінія міста
(03131) 3-46-91
Меню
Звіт про роботу фінансового управління Мукачівської міської ради за 2022 рік
Фінансове управління, опубліковано 12 січня 2023 року о 15:37

Фінансове управління Мукачівської міської ради здійснює реалізацію державної фінансової політики в Мукачівській міській  територіальній громаді. Основним напрямком роботи управління є організаційно-процедурні питання щодо прогнозу, складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету (включаючи внесення змін до рішення про бюджет Мукачівської міської територіальної громади), звітування про його виконання.

Завдання та функції фінансового управлiння визначені окремими положеннями  Бюджетного кодексу України та положенням про управління, результатами виконання яких протягом звітного періоду є:

 • проведення і координація роботи, пов'язаної з формуванням постійного розпису доходiв i видаткiв  бюджету; 
 • виконання вимог бюджетного законодавства щодо першочерговості забезпечення коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями;
 • дотримання першочерговості фінансування захищених статей видатків;
 • відсутність кредиторської заборгованості;
 • забезпечення протягом бюджетного перiоду вiдповiдності розпису  бюджету затвердженим призначенням та фінансування видатків бюджету згідно із затвердженими кошторисами; 
 • цільове і оперативне використання субвенцій з державного бюджету;
 • збалансованість бюджету;
 • щомісячне виконання планових показників бюджету.

Важливим показником роботи фінансового управління Мукачівської міської ради є виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади.

За 2022 рік до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 2 130 645,6 тис. грн. Виконання становить 107,0 %, понад уточнений план надійшло 139 692,4 тис. грн., зокрема:

До загального фонду надійшло –  2 063 321,7 тис. грн., з них:

 • податки, збори та інші доходи – 1 795 675,1 тис. грн., рівень виконання становить 111,1 відсотків, понад уточнений план надійшло 179 910,3 тис. грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 956 771,8 тис. грн. або в 2,1 рази;
 • міжбюджетні трансферти – 267 646,6 тис. грн., що становить 100 відсотків до уточненого планового показника на 2022 рік, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зменшились на 11 577,7 тис. грн. або на 4,1 відсотка;

До спеціального фонду надійшло – 67 323,9 тис. грн. Рівень виконання становить 62,6 відсотків, до плану не надійшло 40 217,9 тис. грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року обсяг надходжень без врахування міжбюджетних трансфертів зменшився на 6 412,8 тис. грн. або на 8,7 відсотка.

В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах бюджету Мукачівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали в сумі 1 862 999,0 тис. грн., при уточненому плані 1 723 306,6 тис. грн. Рівень виконання за звітний період становить 108,1 відсотків. В звітному періоді приріст надходжень бюджету у порівнянні до аналогічного періоду минулого року склав в сумі 950 359,0 тис. грн.  або в 2 рази більше. 

За підсумками 2022 року дохідна частина бюджету Мукачівської міської територіальної громади склала в сумі 2 130 645,6 тис. грн., а саме  за питомою вагою:  

87,4% - податки, збори та інші платежі в обсязі 1 862 999,0 тис. грн., з них: 

 • загальний фонд – 1 795 675,1 тис. грн., 96,4 %;
 • спеціальний фонд –  67 323,9 тис. грн., 3,6 %;

12,6%  - офіційні трансферти в сумі 267 646,6 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади

За 2022 рік до загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 1 795 675,1 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при уточненому плані 1 615 764,8 тис. грн. Рівень виконання становить 111,1 відсотків, понад уточнений план надійшло 179 910,3 тис. грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 956 771,8 тис. грн. або в 2,1 разів.

Основні надходження до загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади забезпечують:

 • податок на доходи фізичних осіб – 1 426 328,7 тис. грн. або 79,4 відс.;
 • місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України – 202 009,9 тис. грн. або 11,2  відс.;
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 128 795,7 тис. грн. або 7,2 відс.

Найбільші темпи приросту доходів загального фонду (без врахування трансфертів) в порівнянні до аналогічного періоду минулого року відбулися за рахунок:

 • податку на доходи фізичних осіб на 859 827,7 тис. грн. (в 2,5 разів більше);
 • акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 88 382,7 тис. грн. (в 3,2 разів більше);
 • податок на прибуток підприємств комунальної власності на 1 690,4 тис. грн (в 1,6 разів більше);
 • частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств на 6 356,9 тис. грн. ( в 3,3 разів більше);
 • єдиного податку на 8 254,6 тис. грн. (+7,4%);
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 6 928,1 тис. грн. (в 1,6 разів більше);
 • плати за землю на 8 558,3 тис. грн. (+15,7%);
 • плати за надання адміністративних послуг на 400,2 тис. грн. (+5,2%);
 • туристичного збору на 506,3 тис. грн. (у 1,8 разів більше);
 • плати за встановлення земельного сервітуту на 254,8 тис. грн. (+29,5%). 

Ріст надходжень відбувся за рахунок:

 • збільшення нормативу зарахування ПДФО до бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад на 4% (з 60% на 64%) за рахунок відповідного зменшення нормативу зарахування ПДФО до державного бюджету на підставі Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", прийнятого Верховною Радою України 02 грудня 2021 року; 
 • збільшення сум виплат грошового забезпечення та інших виплат  військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу;
 • збільшення рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС;  
 • введення в дію з 01.01.2022 р. оновлених ставок по місцевих податках та зборах, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України;
 • введення в дію з 01.01.2022 року на території м. Мукачева нової нормативно- грошової оцінки земель;
 • погашення податкового боргу.

Разом з цим, значний вплив на виконання  запланованих на 2022 рік окремих показників бюджету Мукачівської міської територіальної громади суттєво вплинули наступні фактори:

 • введення воєнного стану на Україні;
 • прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2120-IX, яким передбачено  суттєві зміни, що стосуються застосування єдиного податку, оподаткування підакцизних товарів, благодійної допомоги, інші зміни до податкового законодавства, а також до цивільного, банківського законодавства та профільних законів. Цей закон набрав чинності 17 березня 2022 року;
 • прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану» від 01 квітня 2022 року № 2173-IX, яким внесено зміни до Податкового кодексу України та передбачено зняття обмеження щодо обсягу доходу для обрання єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу;
 • з 1 травня 2022 року, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 21.04.2022 р. № 2218-IX, набули чинності норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30.11.2021 р. №1914-IX стосовно перенесення на виробників та імпортерів обов’язку сплачувати акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • відтермінування ДПС формування податкових повідомлень-рішень про сплату земельного податку з фізичних осіб та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб, зокрема, через те, що після введення в Україні воєнного стану тривалий час доступ до Реєстрів речових прав був заблокований. До середини жовтня податкові повідомлення-рішення сформовані та надіслані платникам. Термін сплати – протягом 60 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

Офіційні трансферти загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади

За 2022 рік бюджет отримав офіційних трансфертів у сумі 267 646,6 тис. грн., а саме:

 • освітня субвенція – 262 233,7 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 928,5 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 408,9 тис. грн.;
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 75,5 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зменшились на 11 577,7 тис. грн. або на 4,1 відсотка.

Доходи спеціального фонду  бюджету Мукачівської міської територіальної громади

За 2022 рік до спеціального фонду бюджету Мукачівської міської ТГ надійшло 67 323,9 тис. грн. Рівень виконання становить 62,6 відсотків, до плану не надійшло 40 217,9 тис. грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 6 412,8 тис. грн. або на 8,7 відсотків.

Основні надходження до спеціального фонду міського бюджету за звітній період склали: 

 • 49,0% власні надходження бюджетних установ;
 • 48,8% кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності;
 • 1,4 % кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.

Видатки бюджету Мукачівської міської територіальної громади (разом загальний і спеціальний фонд) за  2022 рік склали 1 814 868,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 1 312 874, 1 тис. грн. та   спеціального – 501 993,7 тис. грн.,  в т. ч. капітальні видатки  – 473 044,6 тис. грн.

Фінансовий ресурс бюджету в першочерговому порядку направлявся на захищені видатки бюджету Мукачівської міської територіальної громади. За оперативними даними по загальному фонду виконання за окремим захищеним видаткам 2022 року склало 687 002,4 тис. грн., або 52,3 % від обсягу видатків загального фонду бюджету, у т. ч.: заробітна плата з нарахуваннями  – 584 831,2 тис. грн., або 85,1 %; продукти харчування – 10 391,1тис. грн., або 1,5 %; оплата енергоносіїв –  47 839,1 тис. грн., або 7,0 %; видатки соціального характеру (дороговартісне лікування, пільгові рецепти, стипендії та ін.) –  43 941,0 тис. грн. –  6,4 %. 

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету склали 501 993,7 тис. грн., з них на видатки капітального характеру – 473 044,6  тис. грн.

Обсяги  залишків коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року склали 46 089 709,10 гривень, з них: по загальному фонду місцевого бюджету -  34 359 915,29 гривень, в тому числі: освітня субвенція – 58 036,32  гривень, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 101 494,81 гривень, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 186 519,29 гривень, освітня субвенція з державного бюджету, отримана згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року №1106-р „Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам”  із цільовим призначенням: ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти –           34 600,00 гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 367 988,66 гривень, кошти місцевих бюджетів заблоковані на рахунках в установах банків (АКАБ «Україна») – 27 711,59 гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 2 002,00 гривень; по спеціальному фонду місцевого бюджету 11 729 793,81 гривень, в тому числі: бюджету розвитку 9 661 744,70 гривень, навколишнє середовище – 784 212,46 гривень, відшкодування с/г втрат – 360 814,08 гривні, цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 622 081,55 гривень, повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі – 300 929,00 гривень, кошти місцевих бюджетів заблоковані на рахунках в установах банків (АКАБ «Україна») – 12,02  гривень.

Станом на 31.12.2022 року обсяг нерозподілених залишків коштів міського бюджету склав 5 868 709,10 гривень, з них: по загальному фонду місцевого бюджету - 3 759 915,29 гривень, в тому числі: освітня субвенція – 58 036,32  гривень, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету –1 494,81 гривень, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 186 519,29 гривень, освітня субвенція з державного бюджету, отримана згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року №1106-р „Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам”  із цільовим призначенням: ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти –  34 600,00 гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 367 988,66 гривень, кошти місцевих бюджетів заблоковані на рахунках в установах банків (АКАБ «Україна») – 27 711,59 гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 2 002,00 гривень; по спеціальному фонду місцевого бюджету 2 108 793,81 гривень, в тому числі: бюджету розвитку 40 744,7 гривень, навколишнє середовище – 784 212,46 гривень, відшкодування с/г втрат – 360 814,08 гривні, цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 622 081,55 гривень, повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі – 300 929,00 гривень, кошти місцевих бюджетів заблоковані на рахунках в установах банків (АКАБ «Україна») – 12,02  гривень.

Станом на 31.12.2022 року кошти резервного фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади не використовувались, обсяг резервного фонду становить 100,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2022 року, згідно умов договору, за рахунок коштів місцевого запозичення на об’єкти будівництва, реконструкцію та проведення капітальних ремонтів об’єктів комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади, обсяг завантаженості кредитної лінії становить 77 988,6 тис. грн. 

На погашення місцевого запозичення протягом 2021-2022 років  спрямовано 77 988,6  тис. грн., з яких в 2022 році -70 239,5 тис. грн.

На обслуговування місцевого боргу (відсотки за користування кредитних коштів) з місцевого бюджету протягом звітного періоду 2022 року спрямовано 3 660,5 тис. грн.

08.07.2022 укладено Договір про розірвання кредитного договору №20-31KN0003 від 08.12.2020року між АТ «Укрексімбанк» та Мукачівською міською радою, яким засвідчено, що сторони повністю та належним чином виконали усі зобов’язання за кредитним договором  та не мають претензій одна до одної.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux