Гаряча лінія міста
(03131) 3-46-91
Меню

Молодіжна рада

МОЛОДІЖНА РАДА при Мукачівській міській раді – це:


 • інструмент молодіжного «голосу», який дає можливість почути молодих людей Мукачівської міської територіальної громади;
 • створення платформи взаємодії міської ради, громадських організацій, молоді та всіх мешканців громади;
 • консультативно-дорадчий орган, що займається проєктною діяльністю у різних сферах життя громади;
 • команда молодих активних людей, стратегічна ціль яких зробити Мукачево сучасною молодіжною столицею №1


Молодіжна рада для громади - це:

 • оцінка реальної ситуації в молодіжному середовищі громади
 • форма партнерства Win-Win
 • свідома та активна молодь
 • освітній майданчик для розвитку демократії
 • промоція ТГ (насамперед за рахунок доступу та активності молодих людей у сучасних інформаційних каналах)
 • соціальний ліфт
 • нові та перспективні ідеї для розвитку громади
 • нові форми участі в управлінні громадою
 • середовище для розвитку молоді
 • кадровий резерв для муніципальних органів управління, освітніх та культурних установ, бізнесу.


Чому варто співпрацювати молоді з молодіжною радою:

 • це можливість брати участь у процесі прийняття рішень місцевої ради
 • це механізм лобіювання саме тих рішень, які потрібні і цікаві молодим людям
 • це майданчик для спілкування та налагодження нових корисних контактів

 МОЛОДІЖНА РАДА – середовище для молодіжної активності у твоїй громаді!

ДОЛУЧАЙСЯ!


Склад молодіжної ради при Мукачівській міській раді 

Голова молодіжної ради

Михайло Ясевич – представник громадської організації «RedLineUkraine»

Заступник голови молодіжної ради

Дарина Скиба – представник громадської організації «Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it, Ukraine»

Секретар молодіжної ради

Анна Лукша – представник студентської ради Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу

Члени молодіжної ради

Тарас Алмашій – представник громадської організації «Федерація футболу Мукачівського району»

Вероніка Бабій – представник Мукачівського благодійного фонду «Скеля»

Авеліна Бойко – представник учнівського парламенту Мукачівського ліцею №8

Віктор Віктор – представник громадської організації «Ініціативна молодь Мукачева»

Тетяна Гичка – представник студентської Ради Мукачівського державного університету

Ігор Гуледза – представник Відокремленого підрозділу молодіжної організації Пласт – Національної скаутської організації в місті Мукачево в Закарпатській області «Станиця Мукачево»

Тетяна Маринець – житель Мукачівської міської територіальної громади

Ангеліна Свирида – представник громадської організації «Німецька молодь Закарпаття»

Ірина Томишинець – представник Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Положення 

про молодіжну раду при Мукачівській міській раді

І. Загальні положення

1. Молодіжна рада при Мукачівській міській раді (далі – Молодіжна рада) є молодіжним консультативно-дорадчим, представницьким органом, утвореним з метою залучення молоді до розв’язання та реалізації молодіжної політики у Мукачівській міській територіальній громаді, сприяння взаємодії органів місцевого самоврядування та молоді, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участі в усіх сферах життя суспільства, врахування проблем і запитів молоді при розробленні та реалізації рішень і заходів Мукачівської міської територіальної громади.

2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, рішеннями Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Мукачівського міського голови, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також цим Положенням.

3. Діяльність Молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, демократії, гласності, відкритості, колегіальності, відповідальності, добровільності, політичної незаангажованості, рівноправності, інклюзивності.

4. Молодіжна рада не належить до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій чи рухів, не здійснює лобіювання їхніх інтересів у своїй діяльності, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними.

5. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

6. Молодіжна рада має бланк із своїм найменуванням.

7. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

8. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Мукачівській міській раді.

9. Установчі документи, склад Молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради в рубриці «Молодіжна рада» та/або в інший прийнятний спосіб.

9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Молодіжної ради здійснює управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

ІІ. Мета та завдання Молодіжної ради

1. Метою діяльності Молодіжної ради є посилення активізації участі молоді у соціальному, культурному та громадському житті Мукачівської міської територіальної громади, формування її активної суспільно-відповідальної позиції, залучення до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та сприяння участі молоді у процесі прийняття рішень органами місцевого самоврядування у сфері реалізації молодіжної політики.

2. Основними завданнями Молодіжної ради є:

1) створення умов для повноцінного використання потенціалу молоді на користь Мукачівської міської територіальної громади;

2) забезпечення постійного зв'язку між органами місцевого самоврядування та представниками молоді громади у сфері реалізації молодіжної політики;

3) сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя Мукачівської міської територіальної громади шляхом участі у розробленні та виконанні програм у молодіжній сфері;

4) подання рекомендацій та пропозицій Мукачівській міській раді щодо рішень з питань реалізації молодіжної політики;

5) забезпечення реалізації прав та законних інтересів молоді;

6) проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед молоді та сприяння підвищенню її правової обізнаності;

7) залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

8) вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі, визначення сучасних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробленні заходів культурно-просвітницького та виховного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування національно-патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді;

9) налагодження міжрегіональних та міжнародних зв'язків з питань реалізації молодіжної політики;

10) сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді;

11) інші завдання відповідно до чинного законодавства України у сфері молодіжної політики.

3. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) подає Мукачівській міській раді пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного та культурного життя Мукачівської міської територіальної громади, а також підвищення ефективності рішень, які впливають на життя молоді;

2) бере участь у розробленні проєктів актів Мукачівської міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

3) проводить аналіз ефективності здійснення повноважень Мукачівською міською радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері, у тому, числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на місцеву раду завдань;

4) сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що діють у молодіжній сфері на території Мукачівської міської територіальної громади, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд Мукачівській міській раді;

5) підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Молодіжної ради;

6) сприяє професійному зростанню молодих фахівців;

7) бере участь у програмах іноземних та міжнародних громадських (неурядових) організацій, у проведенні міжнародних заходів відповідно до завдань, визначених цим Положенням;

8) готує аналітичні матеріали (довідки, висновки, рекомендації тощо).

9) систематично інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та їх виконання, зокрема, через засоби масової інформації, оприлюднює щорічний звіт про роботу Молодіжної ради.

 ІІІ. Створення Молодіжної ради

1. До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:

1) представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку або провадять діяльність на території Мукачівської міської територіальної громади (за згодою);

2) представниками закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

3) жителями Мукачівської міської територіальної громади, які делегуються до складу Молодіжної ради в порядку, визначеному Положенням про Молодіжну раду, у разі якщо особа не є членом громадської організації, учнем/студентом закладу освіти, організації, яка вже делегувала відповідну кандидатуру (за згодою). Порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів, сформованою Мукачівською міською радою (далі - ініціативна група).

2. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які подали відповідні документи та особисто присутні на установчих зборах.

3. Кількісний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та становить не більше як 35 осіб. До складу Молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу Молодіжної ради. Члени чинного складу Молодіжної ради можуть бути делеговані до наступного складу Молодіжної ради.

4. Для формування складу Молодіжної ради Мукачівська міська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки.

5. Якщо при Мукачівській міській раді уже утворена Молодіжна рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Мукачівською міською радою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи затверджується з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

6. До складу ініціативної групи можуть входити представники Мукачівської міської ради та її виконавчих органів, закладів, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, які опікуються питаннями молоді, а також делеговані члени діючої Молодіжної ради.

7. Персональний склад ініціативної групи Мукачівська міська рада оприлюднює на власному офіційному веб-поралі та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з дня її утворення.

8. Мукачівська міська рада не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на власному офіційному веб-порталі та/або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з Мукачівською міською радою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

9. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

10. До заяви додаються:

1) рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами організації, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжної ради;

2) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як розпорядника бази персональних даних його членів, згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних.

3) біографічна довідка делегованого представника із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, контактної інформації, посилань на соціальні мережі про діяльність;

4) інші документи, які можуть додатково охарактеризувати кандидата (за бажанням).

Якщо претендент не є учасником громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, надається згода про його делегування від громадянського суспільства з мінімальною кількістю щонайменше 20 підписів.

11. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

12. У разі виявлення невідповідності документів вимогам, встановленими цим Положенням, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та в електронній формі інформує з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом 7 календарних днів.

13. За результатами перевірки наданих документів, на відповідність вимогам, встановленими цим Положенням, ініціативна група складає за 7 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

14. Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

1) невідповідність документів, поданих за вимогами цього Положення;

2) неусунення невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк визначений цим Положенням;

3) невідповідність вимогам, установленим цим Положенням;

4) недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

5) відмова від участі в установчих зборах шляхом надсилання до голови ініціативної групи офіційного листа;

6) перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

15. Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, біографічні довідки делегованих ними представників та інформація про результати їх діяльності, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Мукачівською міською радою, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

16. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова зборів та секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність (якщо така рада вже була утворена), а також обирається новий склад Молодіжної ради.

17. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Мукачівській міській раді.

18. Мукачівська міська рада оприлюднює протокол установчих зборів на власному офіційному веб-порталі та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

19. На підставі протоколу установчих зборів Мукачівська міська рада затверджує склад Молодіжної ради. Рішення оприлюднюється на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 IV. Порядок діяльності Молодіжної ради

1. Строк повноважень складу Молодіжної ради становить два роки.

2. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови Молодіжної ради, Мукачівського міського голови або однієї третини загального складу членів Молодіжної ради.

3. Повідомлення про скликання засідання Молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

4. Засідання Молодіжної ради проводить голова Молодіжної ради або за його відсутності заступник голови Молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови Молодіжної ради – член Молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

5. Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її загального складу.

6. Засідання Молодіжної ради проводяться відкрито.

7. За запрошенням Молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

8. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради вносять голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради та члени Молодіжної ради.

9. Підготовку порядку денного засідання Молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Молодіжної ради.

10. Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Рішення, ухвалене на засіданні Молодіжної ради, у п’ятиденний термін оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Молодіжної ради.

12. Член Молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду посадовими особами Мукачівської міської ради.

14. Рішення Мукачівської міської ради та її посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій Молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний термін після їх прийняття, в обов’язковому порядку доводяться до відома членів Молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій Молодіжної ради або причини їх відхилення.

15. На засіданні Молодіжної ради, яке проводиться за участю представників Мукачівської міської ради у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

16. Річний план роботи Молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

17. Процедурні питання діяльності Молодіжної ради визначаються у Регламенті Молодіжної ради, який розробляється Молодіжною радою та затверджується простою більшістю голосів за наявності не менше ніж 2/3 членів Молодіжної ради на черговому засіданні. Право голосу при прийнятті рішень мають лише члени Молодіжної ради.

18. Дострокове припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється у разі:

1) коли засідання Молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;

2) невиконання Молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

3) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

4) реорганізації або ліквідації Мукачівської міської ради.

19. Рішення про дострокове припинення діяльності Молодіжної ради оформляється відповідним актом Мукачівської міської ради.

20. У разі дострокового припинення діяльності Молодіжної ради, Мукачівська міська рада утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Молодіжної ради.

21. Членство в Молодіжній раді припиняється на підставі рішення Молодіжної ради у разі:

1) складення повноважень члена Молодіжної ради за його особистою письмовою заявою;

2) систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена Молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

3) недотримання Регламенту Молодіжної ради та порушення основних принципів роботи Молодіжної ради;

4) ліквідації інституту громадянського суспільства, який делегував члена Молодіжної ради до складу Молодіжної ради;

5) надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Молодіжній раді;

6) припинення у члена Молодіжної ради громадянства України або його виїзд на постійне проживання за межі України;

7) неможливості члена Молодіжної ради брати участь у роботі Молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

8) набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Молодіжної ради;

9) смерті члена Молодіжної ради.

22. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Молодіжної ради приймається більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради.

23. У разі припинення будь-якою особою членства у Молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу Молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Молодіжної ради.

24. Зміни у складі Молодіжної ради затверджуються розпорядженням Мукачівського міського голови на підставі протоколу засідання Молодіжної ради. Розпорядження оприлюднюється на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради та/ або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

25. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Молодіжної ради наявність кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах, вичерпана та чисельність членів Молодіжної ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, Мукачівська міська рада вживає заходів для доукомплектування складу Молодіжної ради в порядку, встановленому цим Положенням.

VПрезидія Молодіжної ради

1. З метою організації роботи та виконання прийнятих Молодіжною радою рішень зі складу її членів формується колегіальний робочий орган - Президія Молодіжної ради (далі - Президія).

2. До складу Президії входять голова Молодіжної ради, заступник голови, секретар, голови постійних комісій, а у разі потреби - інші члени Молодіжної ради.

3. Кількісний склад Президії не може бути більше ніж шість осіб.

4. Засідання Президії скликаються головою Молодіжної ради або на вимогу не менше як третини членів Президії.

5. Президія проводить засідання не рідше одного разу на місяць.

6. Президія Молодіжної ради:

1) узгоджує проєкт порядку денного Молодіжної ради;

2) розробляє перспективні та поточні плани роботи Молодіжної ради й подає їх на затвердження Молодіжній раді.

3) попередньо опрацьовує питання, які будуть розглядатися на засіданні Молодіжної ради.

4) здійснює інші повноваження, які передбачені рішеннями Молодіжної ради.

VІФункції та повноваження голови Молодіжної ради, 

заступника голови, секретаря

1. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

2. Голова Молодіжної ради має заступника, секретаря, які обираються з числа членів Молодіжної ради на її першому засіданні шляхом голосування, більшістю голосів від її затвердженого кількісного складу.

3. Голова Молодіжної ради:

1) організовує діяльність Молодіжної ради;

2) організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

3) підписує документи від імені Молодіжної ради;

4) затверджує порядок денний засідань Молодіжної ради;

5) координує діяльність постійних та тимчасових комісій, робочих груп Молодіжної ради;

6) несе відповідальність за виконання покладених на Молодіжну раду завдань;

7) представляє Молодіжну раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, організаціями, підприємствами, установами, закладами всіх форм власності, засобами масової інформації, фізичними особами;

8) звітує з питань діяльності Молодіжної ради;

9) може бути включений в установленому законом порядку до складу виконавчого комітету Мукачівської міської ради;

10) може бути радником міського голови з молодіжних питань на громадських засадах.

11) здійснює інші повноваження, які покладені на нього рішеннями Молодіжної ради.

4. У разі тимчасової відсутності чи припинення повноважень голови Молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

5. Заступник голови Молодіжної ради:

1) організовує діяльність Молодіжної ради, Президії та інших органів Молодіжної ради відповідно до їх компетенції;

2) за дорученням голови Молодіжної ради представляє Молодіжну раду у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, організаціями, підприємствами, установами, закладами всіх форм власності, засобами масової інформації, фізичними особами;

3) виконуює повноваження голови Молодіжної ради у порядку, передбаченому цим Положенням.

6. Секретар Молодіжної ради:

1) забезпечує поточну роботу Молодіжної ради;

2) організовує і веде діловодство Молодіжної ради;

3) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою Молодіжної ради;

4) організовує підготовку засідань Молодіжної ради;

5) формує порядок денний засідання Молодіжної ради відповідно до Регламенту Молодіжної ради, узгоджує його із президією Молодіжної ради та подає на затвердження голові Молодіжної ради;

6) організовує підготовку матеріалів, які необхідні для проведення засідань Молодіжної ради, а також питань, що вносяться на розгляд засідання Молодіжної ради.

7) забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради;

8) веде протоколи засідань Молодіжної ради;

9) забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців та інших осіб, яких стосуються ці рішення;

7. У разі тимчасової відсутності секретаря чи припинення повноважень секретаря Молодіжної ради до обрання нового секретаря його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

8. Повноваження голови Молодіжної ради, заступника голови, секретаря припиняються за рішенням Молодіжної ради у разі подання ними відповідної заяви, припинення їх членства у раді, висловлення їм недовіри Молодіжною радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

VIІПрава та відповідальність Молодіжної ради

1. Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

3. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради.

4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (президії, комітети, комісії, експертні групи тощо) та затверджувати їх персональний склад.

5. Сприяти створенню необхідних умов активної діяльності молоді, широкого залучення її до участі у заходах.

6. Організовувати та проводити тренінги, конференції, семінари, навчання, наради, круглі столи та інші заходи, спрямовані на виконання завдань Молодіжної ради.

7. Вносити пропозиції Мукачівській міській раді щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у процес вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

8. Члени Молодіжної ради зобов’язані:

1) бути присутніми на засіданнях Молодіжної ради та її органів, до складу яких входять;

2) активно сприяти здійсненню функцій та завдань Молодіжної ради;

3) дотримуватися вимог Положення про Молодіжну раду та інших актів, що визначають її діяльність.

VIІIПрикінцеві положення

1. Члени Молодіжної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

2. Припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється рішенням Мукачівської міської ради.

3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Мукачівської міської ради за поданням Молодіжної ради.

Затверджено рішенням сесії Мукачівської міської ради 8 скликання № 713 від 27.01.2022 року «Про затвердження складу молодіжної ради при Мукачівській міській раді та погодження Положення»


Дата публікації

24 січня 2022

Дата публікації

27 січня 2022

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux