Гаряча лінія міста
(03131) 3-46-91
Меню
Хто має право на державні соціальні допомоги
опубліковано 17 лютого 2023 року о 17:18

Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами:

•    надається вагітній жінці ( у тому числі неповнолітній), яка не працює, зареєстрована в центрі зайнятості, як безробітня, перебуває на службі, навчається, будучи ФОП не сплачує ЄСВ.

Допомога при народженні дитини: 

•    має право один з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання. Звернутися по допомогу слід до моменту поки дитині виповниться один рік. Заявнику зараховуватиметься стаж.

Допомога при усиновленні:

•    надається одному із батьків, який усиновив дитину.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

•    надається особі, яка визначена в установленому порядку опікуном чи піклувальником дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та набули статусу дитини-сироти.

Допомога на дітей одиноким матерям:

•    надається одинокій матері, яка не перебуває в шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини запис про батька проведено за вказівкою матері дитини, а також якщо мати (батько) дітей, уразі смерті одного з батьків, не одержує пенсію в разі втрати годувальника.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною:

•    надається одному з батьків, усиновлювачу, прийомним батькам, батькам-вихователям, опікуну, піклувальнику, який постійно здійснює догляд за хворою дитиною на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

•    надається особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років;

Надбавка на догляд особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

•    надається одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III групи у разі відсутності працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років надається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. Особі, яка здійснює догляд зараховується стаж.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд:

•    надається особам, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію, особам, яким установлено інвалідність, дітям померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не

мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме:

•    має право один із батьків, який утримує дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків ухиляється від аліментів, не має можливості утримувати дитину або його місце проживання невідоме.

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях:

•    надається сім’ям, які мають встановлений статус «багатодітної сім’ї», на третю і кожну наступну дитину віком до 6-ти років.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею:

•    надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу. Доглядальнику зараховуватиметься стаж.

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі :

•    надається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі , без проходження навчання особам із числа членів своєї сім’ї , які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

•    особами з інвалідністю 1 групи;

•    дітьми з інвалідністю;

•    громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

•    невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

•    дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тощо.

Соціальна допомога на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам-вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, за принципом «гроші ходять за дитиною»:

•    дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – надається батькам вихователям створених будинків сімейного типу та прийомним сім’ям.

Одноразова винагорода жінці, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»:

•    надається жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей усиновлених, і яким присвоєно звання «Мати-героїня».

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми:

•    допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми.

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»:

•    надається батькам,  опікунам дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю 1 чи 2 групи і на законних підставах уклала договір з муніципальною нянею. Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) або юридична особа на спрощеній системі оподаткування (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років. Дитина, яка потребує догляду, - дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років , хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тощо.

    Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

•    Надається грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» одному з батьків, патронатним вихователям, прийомним батькам,опікунам ( якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку) і забезпечують належні умови для догляду за дитиною та її вихованням та не отримували одноразовий натуральний «пакунок малюка» у пологовому будинку.

 

Хто має право на державні гарантії та компенсаційні виплати.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи:

•    надається громадянам України, іноземцям або особам без громадянства, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг:

•    надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи:

•    надається ліквідаторам, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробувань 1 категорії.

Одноразова компенсація дітям:

•    надається на дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Одноразова компенсація сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробувань, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, ядерних аварій, ядерних випробувань:

•    надається чоловіку, дружині в разі, коли вони не одружились вдруге, сім’ї в якій є непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на момент його смерті, батькам померлого.

Щорічна допомога на оздоровлення:

•    надається ліквідаторам 1,2, 3 категорії ЧАЕС, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії ЧАЕС.

Компенсація проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом:

•    надається особам, віднесеним до категорії 1 та 2 ЧАЕС.

Компенсація процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я України:

•    надається громадянам, які віднесені до категорії 1 та 2 ЧАЕС.

Грошова компенсація на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в навчальних закладах, а також грошова компенсація за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади:

•    виплачується законному представнику дитини.

Відшкодування додаткової відпустки, 16 календарних днів (за зверненням роботодавця):

•    виплачується на осіб віднесених до категорії 1 та 2 ЧАЕС.

Виплата допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації (за зверненням роботодавця):

•    виплачується на осіб віднесених до категорії 1 та 2 ЧАЕС.

Видача довідки (додаток №8) для отримання посвідчення дитини, яка потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС:

•    надається батькам дитини, з числа осіб віднесених до 1,2, та 3 категорії ЧАЕС.

Санаторно-курортне лікування:

•    забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1; діти, яким установлена інвалідність, пов’язана з Чорнобильською катастрофою; особи з інвалідністю; ветерани війни, в тому числі учасники бойових дій АТО; особи похилого віку, ветерани праці.

Оформлення документів для надання статусу, видачі та заміни посвідчень, довідок потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС:

•    мають право звернутися особи віднесені до категорії 1,2,3 та чоловік/дружин померлих ліквідатора аварії на ЧАЕС.

Статус «Ветеран праці»:

•    надається громадянам, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію та громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах: за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років.

Повідомна реєстрація Колективних договорів та Угод:

•    підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Направлення для виготовлення безкоштовного замовлення протезних виробів:

•    надається ветеранам праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та особам похилого віку, які не визнані особами з інвалідністю.

Направлення для виготовлення безкоштовного замовлення протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, засобів пересування, технічні засоби:

•    надається учасникам бойових дій АТО, які не визнані особами з інвалідністю.

Направлення для виготовлення безкоштовного замовлення протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних та інших засобів реабілітації:

•    надається особам з інвалідністю дітям з інвалідністю.

Соціальна та професійна адаптація:

•    надається учасникам бойових дій АТО.

Виплата за невикористане санаторно-курортне лікування:

•    надається громадянам, які віднесені до 1категорії ЧАЕС, особи з інвалідністю внаслідок війни, особам з інвалідністю.

Статус «Реабілітована особа»:

•    надається особам, які з політичних мотивів були необґрунтовано засуджені судами або піддані репресіям позасудовими органами.

Направлення для проходження професійної реабілітації у професійно-технічних закладах освіти:

•    надається особі з інвалідністю або дитині з інвалідністю.

Виплата середньої вартості ритуальних послуг по відшкодуванню витрат, пов’язаних із похованням:

•    надається особі, яка поховала за власні кошти учасника бойових дій, інваліда внаслідок війни, особу, яка має особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Статус «Жертва нацистських переслідувань»:

•    надається особам, які в роки Другої світової війни постраждали від нацистських переслідувань з мотивів політичного, національного і релігійного характеру, ворожого ставлення до націонал-соціалізму.

Направлення на проходження транспортної комісії МСЕ для визначення права доцільності забезпечення автотранспортом:

•    надається особам з інвалідністю.

Призначення виплати грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування:

•    надається особам з інвалідністю.

Направлення на влаштування в будинок-інтернат:

•    надається одиноким особам похилого віку та особам з інвалідністю.

Надання подання до суду кандидатури опікуна (піклувальника) над повнолітніми особами:

•    надається особі, яка погодилась виконувати обов’язки опікуна над недієздатною особою.

Кандидатура помічника:

•    надається особі, яка погодилась допомагати особі, потребуючий стороннього догляду.

Призначення виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування :

•    надається особам з інвалідністю.

Направлення для проходження медичної, психолого-педагогічної та фізичної реабілітації у спеціальних реабілітаційних закладах:

•    надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю.

Статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та видача посвідчення «Члена сім’ї загиблого» померлого ветерана війни:

•    надається утриманцю загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; вдова/вдівець померлого ветерана війни; діти померлих учасників бойових дій (студенти до 23 років).

Статус «Особа з інвалідністю внаслідок війни»:

•    надається особам з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Другої світової воєн або з участю в бойових діях у мирний час.

Статус «Учасник війни»:

•    надається військовослужбовцям, які в період війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівникам тилу.

Талони на пільговий проїзд:

•    надаються особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ та ІІІ групи.

Психологічна реабілітація:

•    надається учасникам бойових дій АТО/ООС, особам з інвалідністю внаслідок війни пов’язаних з АТО/ООС.

Щорічна одноразова допомога до 05 травня:

•    виплачується ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

Виплата компенсації для поліпшення житлових умов:

•    мають право члени сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи, особи з інвалідністю війни І, ІІ, ІІІ групи та учасники бойових дій АТО/ООС з числа внутрішньо переміщених осіб.

Компенсація на проїзд до реабілітаційної установи:

•    виплачується особі з інвалідністю внаслідок війни І,ІІ,ІІІ групи та учаснику бойових дій АТО/ООС.

Компенсація на проїзд до санаторно-курортного закладу:

•    надається супровіднику особи з інвалідністю І,ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку.

Компенсація за самостійно придбані технічні засоби:

•    надається особам з інвалідністю.

Направлення на влаштування до психоневрологічного будинку інтернату:

•    надається уповноваженому представнику недієздатної особи.

Компенсація на придбання твердого палива та скрапленого газу:

•    надається ветеранам війни.

Дозвіл на вчинення правочинів:

•    надається опікуну (піклувальнику) недієздатної особи (частково недієздатної).

Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера:

•    надається членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) волонтера, волонтеру, який отримав інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

Хто має право на соціальні послуги та соціальний супровід.

Встановлення патронату над дитиною. Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Патронатним вихователем може бути:

•    громадянин України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають на спільній житловій площі, мають позитивний досвід сімейного виховання дітей, мають житло (власне, орендоване чи на правах користування), не мають судимості, стан здоров'я яких дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей, одна (один) з яких виконання обов'язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю, які зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі, і пройшли навчання та отримали довідку і рекомендацію за тренінговою Програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.

Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми:

•    надається особі, якщо відносно неї здійснювалася яка-небудь із дій: її вербували, переміщували, передавали іншій особі, тощо.

•    якщо відносно особи застосовувався будь-який із способів дії: погрози, фізичне або психологічне насильство, обман, шантаж, шахрайство, використання уразливого стану, зловживання владою, залучення до боргової кабали, маніпулювання з документами та ін. з метою експлуатації в будь-якому вигляді.

Одноразова виплата особі, яка постраждала від торгівлі людьми:

•    мають право особи, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Соціальний супровід осіб/сімей, які постраждали від домашнього насильства:

•    мають право особи/сім’ї, які постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою статті і на добровільних засадах надали згоду на соціальний супровід.

Соціальний супровід осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування:

•    на добровільних засадах мають право особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування і які набули повноліття.

Соціальний супровід сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах:

•    добровільних засадах мають право сім’ї/особи, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують підтримки.

Хто має право на соціальну допомогу вдома.

Соціальна допомога вдома:

•    мають право громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та соціальне обслуговування відповідно до Закону України ”Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують згідно з медичним висновком постійної сторонньої допомоги та не мають рідних, які згідно чинного законодавства повинні забезпечити їм догляд.

Хто має право на матеріальну допомогу з місцевого бюджету по програмі «додаткового соціально-медичного захисту мукачівців»

Адресна матеріальна допомога на оплату за користування житлом (квартирна плата) і комунальними послугами (газом, електроенергією, водопостачанням, водовідведенням та вивозом сміття) в межах соціальних норм, визначених чинним законодавством і з врахуванням частини пільг, які оплачуються з Державного бюджету, делегатам І-го з’їзду Союзу молоді Закарпатської України та сім’ям загиблих учасників АТО, яким присвоєно статус Почесних громадян м. Мукачева.

Фінансування заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення (святковий обід):

•    надається за клопотанням громадських організацій, які опікуються питаннями ветеранів ВВв.

Матеріальна допомога:

•    ветеранам ВВВ з нагоди Дня пам’яті та примирення;

•    учасникам бойових дій з нагоди Дня виведення радянських військ з Афганістану;

•    учасникам АТО з нагоди Дня Захисника Вітчизни;

•    ліквідаторам аварії на ЧАЕС з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

•    особам з інвалідністю І-ї та ІІ-ї групи з нагоди Дня осіб з інвалідністю;

•    дітям загиблих в АТО військовослужбовців (до досягнення ними 23-річного віку) з нагоди Дня Святого Миколая.

Матеріальна допомога громадянам на придбання гігієнічних підгузок, відповідно до Індивідуальної програми реабілітації, довідки Лікарської консультаційної комісії або довідки сімейного лікаря. Допомога надається щомісяця з моменту звернення до кінця поточного року.

Матеріальна допомога громадянам з нагоди ювілеїв (85, 90, 95, 100 і більше років).

Матеріальна допомога найбільш вразливим категоріям населення (до 1 000 гривень).

Матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах і внаслідок свого матеріального становища не можуть подолати їх самостійно.

Матеріальна допомога на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали і не були зареєстровані у центрі зайнятості, як безробітні, самотніх осіб пенсійного віку, бездомних осіб. Допомога надається особі, за чий рахунок було здійснено поховання.

Матеріальна допомога на оздоровлення учасникам бойових дій та членам сімей загиблих під час виконання службових обов’язків учасників бойових дій, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради і понад два роки очікують проходження санаторно-курортного лікування за рахунок державної субвенції. (7 000 грн.).

Матеріальна допомога учасникам бойових дій та членам сімей загиблих під час виконання службових обов’язків учасників бойових дій для ремонту житла, яке належить їм або одному з членів їхньої сім’ї на праві приватної власності. (10 000 грн. не частіше, ніж один раз на 10 років).


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux