Гаряча лінія міста
(03131) 3-46-91
Меню

Графік прийому громадян

ПОРЯДОК


організації та проведення особистого прийому громадян
Мукачівським міським головою, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками виконавчих органів Мукачівської міської ради та старостами на старостинських округах


І. Загальні положення


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян Мукачівським міським головою, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками виконавчих органів Мукачівської міської ради та старостами на старостинських округах.

2. Організація та проведення особистого прийому громадян здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян".
3. Особистий прийом громадян у Мукачівській міській раді здійснюють Мукачівський міський голова, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради (далі – керівництво Мукачівської міської ради), керівники виконавчих органів Мукачівської міської ради.

4. Особистий прийом громадян також здійснюють старости в межах старостинських округів на своїх визначених робочих місцях.

5. Керівництво Мукачівської міської ради та старости, які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами.


ІІ. Організація особистого прийому громадян


1. Особистий прийом громадян керівництвом Мукачівської міської ради та старостами здійснюється за попереднім записом.

2. Попередній запис на прийом до керівництва Мукачівської міської ради здійснюється відділом «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської міської ради (далі - ЦНАП) (в тому числі на віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАПу в старостинських округах) з понеділка по четвер з 9.00 до 17.00 години, п’ятниця з 9.00 до 12.00 години.

3. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Мукачівської міської ради розміщена у відділі ЦНАПі та на офіційному сайті Мукачівської міської ради.

4. У разі, якщо особистий прийом громадян керівництвом Мукачівської міської ради не може відбутися з поважних причин, він може бути перенесений на інший день та час, про що обов’язково повідомляється громадянам, які записані на прийом.

5. Попередній запис громадян на прийом до керівництва Мукачівської міської ради проводиться при наявності документа, який посвідчує особу, крім осіб, внесених у Реєстр Мукачівської міської територіальної громади.

6. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи та інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому в електронному вигляді.

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

7. Після з’ясування питання, з яким звертається громадянин, йому повідомляється про керівника виконавчого органу Мукачівської міської ради, до компетенції якого згідно з розподілом обов’язків належить розгляд порушеного питання, дату й час прийому відповідно до графіків особистих прийомів громадян.

8. Запис на особистий прийом до першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, керівників виконавчих органів Мукачівської міської ради та старост на старостинських округах проводиться з питань, що відносяться до їх функціональних повноважень.

9. Запису на прийом не підлягають громадяни:

які відмовилися повідомити особам, що проводять запис, інформацію, зазначену у п.5 цього Порядку;

звернення яких знаходяться на розгляді та остаточного рішення по них ще не прийнято;

у випадках, коли заявник порушує питання, яке не відноситься до компетенції Мукачівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів (в такому випадку громадянину надаються роз’яснення, куди доцільно звернутися);

при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, або заявнику надано аргументовані роз’яснення відповідно до чинного законодавства України.

10. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

11. У разі повторного звернення громадянина, адміністратором ЦНАП з’ясовуються причини повторного звернення, вивчаються матеріали за результатами розгляду попередніх звернень щодо порушеного питання та надаються необхідні роз’яснення.
12. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, який засвідчує особу або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа може бути підставою для відмови в особистому прийомі.

13. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
14. Під час особистого прийому громадянин може подати письмове звернення.
15. Письмові та усні звернення громадян (пропозиції, заяви, скарги), подані під час особистого прийому, передаються у ЦНАП для реєстрації у системі електронного документообігу відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.
16. За відсутності посадової особи, яка повинна здійснювати особистий прийом, прийом здійснює посадова особа, яка призначена виконувати її обов’язки.


ІІІ. Порядок звернення до керівництва Мукачівської міської ради

 1. Громадяни, які мають бажання записатися на особистий прийом до керівництва Мукачівської міської ради повинні звернутися із своїм питанням у наступному порядку:

1) до керівників виконавчих органів Мукачівської міської ради та старост, до компетенції яких належить вирішенням конкретного питання;

2) до першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради з питань, що відносяться до їх функціональних повноважень;

3) до Мукачівського міського голови.

2. Запис громадян на прийом до Мукачівського міського голови проводиться у разі, коли питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому іншими керівниками виконавчих органів Мукачівської міської ради згідно з розподілом функціональних обов’язків і лише у випадку, якщо це питання віднесено до його компетенції.

3. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Мукачівської міської ради, йому надаються роз’яснення, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи треба звернутися для його вирішення, при цьому громадянину за можливістю надається допомога (вказується адреса, номер телефону тощо).

ІV. Особистий прийом керівників виконавчих органів Мукачівської міської ради


1. Керівники виконавчих органів Мукачівської міської ради, в межах своїх функціональних повноважень, здійснюють прийом громадян з питань, що належать до їх компетенції.

2. Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості вирішуються під час особистого прийому. Під час розгляду звернень керівники виконавчих органів Мукачівської міської ради керуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції мають право прийняти відповідне рішення: задовольнити прохання, відмовити у задоволенні, проінформувавши заявника про причини відмови і порядок оскарження прийнятого рішення, надати усне роз’яснення по суті порушених питань.

3. За результатами розгляду звернення керівники виконавчих органів Мукачівської міської ради повинні направити громадянину, у встановлені законодавством терміни, рішення по суті порушеного питання, в якому повинні надати обгрунтовану відповідь по суті питання з обов’язковими посиланнями на законодавчі акти, які регулюють ті чи інші відносини у певній сфері.

4. У випадку не вирішення по суті або вирішення не в повному обсязі питання, з яким громадянин звертався до керівника виконавчого органу Мукачівської міської ради, він має право записатися на прийом до першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради в сферу відання якого відноситься дане питання.


V. Особистий прийом першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради

1. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради в межах своїх функціональних повноважень, здійснюють прийом громадян, записаних відповідно до затвердженого графіку, за умови не вирішення їхнього питання керівниками виконавчих органів Мукачівської міської ради.

2. Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості вирішуються під час особистого прийому. Під час розгляду звернень перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради керуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України і в межах своєї компетенції мають право прийняти відповідне рішення: задовольнити прохання, відмовити у задоволенні, проінформувавши заявника про причини відмови і порядок оскарження прийнятого рішення, надати усне роз’яснення по суті порушених питань.

3. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, воно разом із додатками (матеріалами справи) направляється на розгляд виконавцю.

4. Звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, що затверджена Постановою КМУ від 14.04.1997 №348.

5. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

6. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, керівникам виконавчих органів Мукачівської міської ради, яким доручено розгляд звернення, зобов’язані в установлені законодавством терміни підготувати заявнику відповідь по суті питання за підписом особи, яка проводила особистий прийом.


VІ. Особистий прийом Мукачівським міським головою

1. Прийом громадян Мукачівським міським головою здійснюється за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені або не вирішуються іншими посадовими особами Мукачівської міської ради та які віднесені до його компетенції.

2. Прийом громадян Мукачівським міським головою проводиться у порядку, передбаченому цим Порядком, з врахуванням таких особливостей:
1) Запис громадян на прийом до Мукачівського міського голови проводять адміністратори ЦНАП.
2) Під час запису громадяни оформляють заяву на ім’я Мукачівського міського голови відповідно до вимог ст. 5 Закону України “Про звернення громадян“ та за наявності подають копії документів, які стосуються порушеного питання.
3) Запис на повторний прийом до Мукачівського міського голови протягом календарного року проводиться, якщо питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті (задоволено, відмовлено у задоволенні), а заявнику не надано роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання.
4) Невідкладно, після сформування списків громадян на прийом до Мукачівського міського голови, адміністратор ЦНАП скеровує інформацію про порушені заявниками питання посадовим особам міської ради до компетенції яких відноситься розгляд порушених питань. При цьому посадові особи Мукачівської міської ради надають доповідні записки за порушеними заявниками питаннями, які повинні містити:

1. Суть проблеми, стосовно якої звернувся громадянин.

2. Заходи, які були вжиті для вирішення проблеми.

3. Пропозиції щодо вирішення питання.

4. Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи (керівника або заступника керівника виконавчого органу), який має бути залученим до участі в особистому прийомі громадян Мукачівським міським головою.


3. Доповідні записки виконавчі органи подають адміністратору ЦНАП у паперовому та електронному вигляді не пізніше ніж за три робочі дні до прийому Мукачівського міського голови.
4. Під час проведення особистого прийому громадян Мукачівським міським головою можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені у встановленому порядку, та особи, які є їхніми законними представниками. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
5. Під час проведення особистого прийому громадян Мукачівським міським головою присутні керівники виконавчих органів Мукачівської міської ради, до компетенції яких відноситься розгляд та вирішення поставленого заявником питання.
6. ЦНАП здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з особистого прийому Мукачівського міського голови, про що інформує Мукачівського міського голову.


VII. Особистий прийом старост на старостинських округах


1. Староста села (сіл) Мукачівської міської територіальної громади веде прийом жителів громади, що проживають на території відповідного села (сіл) старостинського округу згідно із затвердженим графіком. Усні звернення громадян, отримані під час особистого прийому, реєструються старостою села (сіл) відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, та розглядаються ним в установленому законодавством порядку.

2. Особистий прийом громадян старостою села (сіл) проводиться з тих питань, вирішення яких належить до його повноважень. Особистий прийом громадян старостою на відповідному старостинському окрузі проводиться за місцезнаходженням робочого місця старости, в приміщенні адмінбудівлі.

3. Особистий прийом громадян в селі (селах) проводиться старостою, згідно затверджених щоквартальних графіків. Інформація про дату, місце і час проведення особистого прийому громадян завчасно доводиться до відома жителів відповідного села шляхом розміщення оголошень, в тому числі, в адміністративних будівлях.

4. Прийом громадян старостою в певному старостинському окрузі проводиться для жителів села (сіл), які проживають в межах даного старостинського округу.


VIII. Відповідальність посадових осіб


1. Посадові особи, відповідальні за прийом громадян, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за недотримання вимог Закону України “Про звернення громадян“.

2. Контроль за виконанням звернень громадян з особистого прийому покладається на посадових осіб, які здійснюють розгляд цих звернень, а моніторинг за виконанням звернень громадян з особистого прийому – на керівника ЦНАП.

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян керівництвом Мукачівської міської ради


ПІБ

Посада

Дата та час проведення

Місце проведення

Балога Андрій Вікторович

Міський голова

Третій вівторок місяця (крім червня, четвертий вівторок)

з 14.00 до 16.00 год.

КУ «Центр громадськості та національних культур» Мукачівської міської ради

Федів Ростислав

Євгенович

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Третій вівторок місяця (крім червня, четвертий вівторок)

з 14.00 до 16.00 год.

КУ «Центр громадськості та національних культур» Мукачівської міської ради

Барчій Едуард

Васильович

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Третій вівторок місяця (крім червня, четвертий вівторок)

з 14.00 до 16.00 год.

КУ «Центр громадськості та національних культур» Мукачівської міської ради

Тайпс Юлія Мирославівна

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Третій вівторок місяця (крім червня, четвертий вівторок)

з 14.00 до 16.00 год.

КУ «Центр громадськості та національних культур» Мукачівської міської ради

Лендєл Олександр Васильович

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Третій вівторок місяця (крім червня, четвертий вівторок)

з 14.00 до 16.00 год.

КУ «Центр громадськості та національних культур» Мукачівської міської ради


Попередній запис на прийом до керівництва Мукачівської міської ради здійснюється відділом «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської міської ради (далі - ЦНАП) (в тому числі на віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАПу в старостинських округах) з понеділка по четвер з 9.00 до 17.00 години, п’ятниця з 9.00 до 12.00 години.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux