Гаряча лінія міста
(03131) 3-46-91
Меню

Щорічна міська літературна премія імені Юрія Мейгеша

Щорічна міська літературна премія імені Юрія Мейгеша - українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева присуджується молодим авторам найкращих рукописів творів (поезія, проза, драматургія, літературна критика, переклад), які зареєстровані за місцем проживання на території Мукачівської міської територіальної громади.

Заснована Мукачівською міською радою у 2011 році з призовим фондом 3 000,00 грн.

У 2016 році розмір премії збільшено до 5 000,00 гривень.

З 2019 року призовий фонд премії становить 10 000,00 грн. Змінено також формат премії з метою підтримки молодих авторів та заохочення їх до досягнень у галузі літературної творчості.

У 2021 році розмір премії збільшено до 15 000,00 гривень.

Мета премії - поліпшення роботи з обдарованою творчою молоддю, всебічна підтримка молодих авторів та видання їх перших книжок.

Загальна сума Премії становить 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень.

Вікова категорія претендентів на Премію 16 до 35 років (на момент подання конкурсної роботи).

Термін подачі документів з 1 грудня до 31 грудня відповідного календарного року.

До складу комісії з присудження Щорічної міської літературної премії імені Юрія Мейгеша входять фахівці у сфері художньої літератури та літературознавства, освіти, культури і мистецтва, представники влади, громадсько-культурних організацій та творчих спілок.

Умови участі у конкурсі та перелік необхідних документів

До участі в конкурсі допускаються твори молодих авторів, які зареєстровані за місцем проживання на території Мукачівської міської територіальної громади, віком від 16 до 35 років (на момент подання конкурсної роботи). При висуванні твору вказується його творець (автор).

Вимоги до конкурсних робіт

До участі в конкурсі на здобуття Премії допускаються конкурсні роботи обсягом від 30 до 100 сторінок для поезії та від 50 до 150 для прози, формат сторінки А-4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1. На сторінках повинна бути нумерація. Друкувати текст потрібно з однієї сторони аркуша.

Рукопис необхідно помістити в картонну папку із зав’язками, після чого запакувати у конверт. Не потрібно скріплювати сторінки чи вкладати їх у файли.

До розгляду не приймаються твори, що:

 • Друкувалися повністю або по частинах в книгах чи колективних збірках;
 • Розглядалися конкурсною комісією два роки підряд;
 • Несуть у собі заклики до насилля та принижують честь та гідність будь-якої людини;
 • Написані не літературною мовою, мають багато суржикових, грубих, лайливих слів, що не виправдані художньою необхідністю.
 • Оформлені неналежним чином.

До рукопису твору додаються:

 • анкета-заявка претендента (додаток до Положення про Премію);
 • фотокартка розміром 10 х15;
 • електронний варіант рукопису;
 • рекомендації (за наявності);
 • ксерокопія паспорта.

Всі документи подаються до відділу «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської міської ради у період з 1 грудня до 31 грудня відповідного календарного року за адресою: 89600, місто Мукачево, площа Духновича Олександра, 2.

Електронний варіант рукопису подати на Flash-носієві або надіслати на електронну пошту - v.cul@mukachevo-rada.gov.ua

По закінченні конкурсу рукописи авторам не повертаються. 

Претенденти на здобуття Премії повинні особисто публічно презентувати номінований рукопис у день та час визначені Комісією. Час публічного виступу – до 15 хвилин. За наявності поважних причин (істотних обставин), які перешкоджають претенденту особисто публічно презентувати номінований рукопис, надається можливість проведення презентації у режимі онлайн, за умови попереднього письмового повідомлення про це Комісії у строк не пізніше одного робочого дня до визначеної Комісією дати презентації.

Голова комісії:

Галай Олександр Юрійович директор комунальної установи “Центр громадськості та національних культур” Мукачівської міської ради

Заступник голови комісії:

Калій Ірина Ярославівна - начальник відділу культури та молодіжної політики управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради

Секретар комісії:

Туряниця Тетяна Миколаївна - заступник начальника відділу культури та молодіжної політики управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради

Члени комісії:

Бегун-Трачук Лариса Олександрівна - поетеса, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музичного мистецтва Мукачівського державного університету, член творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», Мукачівського літературного об’єднання «Рідне слово», лауреат Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша.

Білик Ігор Михайлович - педагог, композитор, виконавець, член Національної ліги українських композиторів, лауреат Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича.

Глеба Юрій Федорович - заслужений працівник культури України, директор Мукачівського драматичного театру.

Головчук Оксана Василівна - журналіст, кандидат політичних наук, головний редактор видавничої студії “ZORIANa”, доцент кафедри соціальної роботи Карпатського інституту підприємництва університету розвитку людини “Україна”, член спілки журналістів України, лауреат Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича. Автор багатьох нарисів та статей про відомих людей, історію та культуру міста та краю.

Долинська Любов Михайлівна - викладач української мови та літератури Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, лауреат обласної педагогічної премії ім. А.Волошина, голова Мукачівського літературного об’єднання «Рідне слово».

Дочинець Мирослав Іванович - український письменник, журналіст, видавець, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, Міжнародної премії “Карпатська корона”, Закарпатської обласної літературної премії ім. Ф.Потушняка, Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича та ін. Почесний громадянин міста Мукачева.

Курило Олександра Йосипівна - кандидат філологічних наук, доцент Мукачівського державного університету.

Рибар Тетяна Стефанівна - українська поетеса, прозаїк, художниця, член Національної спілки письменників України, член Мукачівського літературного об’єднання “Рідне слово”, лауреат Мукачівської міської премії ім. О.Духновича та Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша.

Сливчук Богдан Петрович поет, заступник голови літературного об’єднання “Рідне слово”, лауреат Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша.

Тищук Євген Віталійович - український режисер, драматург, педагог, актор театру і кіно, лауреат театральної премії ім. братів Шерегіїв, директор департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської ОДА.

Хома Жанна Василівна - дитяча письменниця, вчитель-філолог, головна редакторка Першого інтерактивного журналу для дітей «Чарівний ліхтарик», лауреат літературної премії «Дебют Закарпаття», Мукачівської міської премії ім. О. Духновича.

Персональний склад комісії по присудженню щорічної міської літературної премії імені Юрія Мейгеша - українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева (надалі Комісія) затверджується рішенням сесії Мукачівської міської ради.

До складу Комісії входять фахівці у сфері художньої літератури та літературознавства, освіти, культури і мистецтва, представники влади, громадсько-культурних організацій та творчих спілок. Голова, заступник голови та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Робота Комісії проводиться у формі засідань. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу. Засідання Комісії проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.

Через місцеві засоби масової інформації до 30 листопада відповідного календарного року Комісія по присудженню Премії інформує громадськість про термін висунення кандидатур претендентів на здобуття Премії та прийому документів. У термін до 15 січня відповідного календарного року - здійснює інформування громадськості про кандидатури претендентів на здобуття Премії.

До 30 квітня відповідного календарного року Комісія відповідно до покладених на неї завдань вивчає, аналізує і обговорює твори, висунуті на здобуття Премії.

У випадку настання форс-мажорних обставин (карантин, тощо) засідання Комісії та урочисте нагородження переможця Премії переносяться на строк до припинення таких обставин. У таких випадках Комісія додатково повідомляє інформацію про дату та час засідання Комісії та урочисте нагородження переможця Премії.

Подані роботи оцінюються Комісією за критеріями: повнота розкриття теми, композиційна досконалість роботи, власна творча неповторність, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія, художній рівень.

Підсумкове засідання Комісії, під час якого приймається рішення щодо визначення переможця та публічні презентації рукописних робіт номінованими особами (кандидатами) на здобуття Премії проводяться, проводиться у режимі онлайн-трансляції.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів шляхом таємного голосування та оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії (в разі його відсутності - заступником голови Комісії). У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Терміном до 10 робочих днів, на основі протоколу підсумкового засідання Комісії, Мукачівський міський голова видає розпорядження про затвердження рішення Комісії по присудженню Премії. Розпорядження Мукачівського міського голови про затвердження рішення Комісії по присудженню Премії оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради.

Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює відділ культури та молодіжної політики управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

Назва документа

Лауреат премії 2012 року

Назва документа

Лауреат премії 2013 року

Назва документа

Лауреат премії 2014 року

Назва документа

Лауреат премії 2016 року

Назва документа

Лауреат премії 2017 року

Назва документа

Лауреат премії 2018 року

Назва документа

Лауреат премії 2019 року

Назва документа

Лауреат премії 2020 року

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux