Гаряча лінія міста
(03131) 3-46-91
Меню

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи

Розпорядок роботи

Понеділок – Четвер

8:30-17:30

перерва 12:30-13:00

П'ятниця

8:30-14:30

перерва

Контакти

89600, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2

телефон

+380 (3131) 5-44-72

телефон

+380 (3131) 5-47-67

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи

Посада

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи

телефон

+38 (03131) 5-44-72

Посада

Заступник начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи

телефон

+38 (03131) 5-47-67

Посада

Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи

телефон

+38 (03131) 5-47-67

Завдання та функції відділу З питань надзвичайних ситуацій відділ здійснює такі завдання та функції:

 • Розробляє і реалізовує заходи щодо підтримки готовності органів управління і сил Мукачівської міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період, здійснення функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту територіальної підсистеми.
 • Забезпечує підготову, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснення функцій робочого органу (секретаріату) такої комісії.
 • Розробляє та подає на затвердження плани діяльності територіальної підсистеми, інших планів у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням.
 • Розробляє проекти місцевих програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, здійснює моніторинг їх реалізації, вносить відповідні проекти рішень на розгляд Мукачівської міської ради.
 • Організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначає показників ризику.
 • Забезпечує створення і належне функціонування місцевої системи оповіщення цивільного захисту на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.
 • Забезпечує проведення оповіщення та інформування населення Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
 • Розробляє пропозиції щодо утворення комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням.
 • Здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням.
 • Надає методичну допомогу органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки місць розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей.
 • Організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання комунальної власності, здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
 • Організовує підготовку органів управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми до дій за призначенням.
 • Розробляє пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання комунальної власності, а також тих, що знаходяться у приватній власності, до категорій  цивільного захисту, відповідно до основних показників та надання їх переліку на затвердження у встановленому чинним законодавством України порядку.
 • Організовує та здійснює заходи з питань створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
 • Визначає потреби та організовує завчасне накопичення та підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту, приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки для спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту.
 • Організовує виконання вимог чинного законодавства України щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
 • Розробляє проекти рішень Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.
 • Організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із органами Державної служби з  надзвичайних ситуацій України, з фонду таких споруд.
 • Здійснює заходи, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності, що знаходяться на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

У режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми:

 • забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
 • забезпечує формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та готує пропозиції щодо її нормалізації;
 • розробляє розпорядчі документи, що спрямовані на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснює постійне прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;
 • організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичної групи для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
 • уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;
 • уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення та інфраструктури Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади від можливих надзвичайних ситуацій;
 • приймає участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, готує пропозиції щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.
 • У режимі надзвичайного стану здійснює виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».
 • Здійснює взаємодію з Мукачівським міськрайонним відділом Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області щодо виконання завдань цивільного захисту.
 • Здійснює інші завдання та функції у сфері цивільного захисту, що визначені чинним законодавством України.

З питань мобілізаційної та оборонної роботи відділ здійснює:

 • Забезпечення формування проекту основних показників мобілізаційних планів, розроблення проектів мобілізаційного плану на особливий період, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, здійснення методологічного, методичного забезпечення цієї роботи.
 • Під час проведення мобілізаційних навчань (тренувань) подання пропозиції Мукачівському міському голові щодо участі виконавчих органів Мукачівської міської ради в організації управління Мукачівською міською об’єднаною територіальною громадою (далі — територіальна громада) в особливий період.
 • Організацію роботи з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки.
 • Забезпечення отримання та доведення до підприємств, установ та організацій територіальної громади  мобілізаційних завдань (замовлень).
 • Виконання заходів щодо створення, зберігання та обслуговування мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях територіальної громади.
 • Забезпечення виконання заходів  підприємствами, установами та організаціями, які  мають мобілізаційні завдання (замовлення) відповідно до укладених договорів (контрактів).
 • Виконання заходів щодо визначення можливості задоволення національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період .
 • Розробку і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в особливий період.
 • Забезпечення подання  відповідним  органам  інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів, у встановленому законодавством порядку.
 • Доведення до виконавчих органів Мукачівської міської ради вказівки щодо виконання законодавчих актів з питань мобілізаційної підготовки.
 • Підготовку та подання відповідним органам щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності виконавчих органів Мукачівської міської ради.
 • Забезпечення спільно з Мукачівським об’єднаним міським військовим комісаріатом виконання заходів з бронювання військовозобов’язаних, які працюють на посадах у виконавчих органах Мукачівської міської ради, на період мобілізації і військовий час.
 • Забезпечення спільно з Мукачівським об’єднаним міським військовим комісаріатом виконання заходів з бронювання військовозобов’язаних підприємств, що мають мобілізаційні завдання, на період мобілізації і військовий час.
 • У разі неспроможності (банкрутства) суб’єктів господарської діяльності, які виконують мобілізаційне завдання, здійснення заходів щодо передачі цих завдань іншим суб’єктів господарювання, що знаходяться на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.
 • Узгодження плану цивільного захисту Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади з Мобілізаційним планом.
 • Забезпечення виконання завдань щодо створення систем інформаційного забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих органів в умовах особливого періоду.
 • Організацію роботи, пов’язаної з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
 • Сприяння Мукачівському об’єднаному міському військовому комісаріату у виконанні завдань щодо: проведення  приписки громадян до призовних дільниць, організації відбору на військову службу за контрактом, вступу до військових навчальних закладів та проведення призову на строкову  військову службу.
 • Виконання заходів щодо забезпечення режиму секретності під час прийому  іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян у Мукачівській міській раді та її виконавчих органах.
 • Виконання заходів та вдосконалення шефської роботи над військовими частинами, відповідно до планів і програм.
 • За поданням керівників громадських формувань, здійснення обліку та видача посвідчень учасникам громадських формувань з охорони громадського порядку на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.
 • Організацію та виконання заходів щодо забезпечення режиму секретності у Мукачівській міській раді та її виконавчих органах.
 • Здійснення обліку, зберігання, використання та знищення документів, що містять службову інформацію, у виконавчих органах Мукачівської міської ради.
 • Забезпечення виконання завдань відділу у системі електронного документообігу.
 • Здійснення інших завдань та функцій мобілізаційної та оборонної роботи, визначених чинним законодавством України.

 

Прикріплені файли

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux